Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW21

20-05-2020 | door M. Dankers, apotheker, IVM

Welk middel komt als eerste in aanmerking voor palliatieve sedatie in de thuissituatie bij een tekort aan midazolam?

  1. fenobarbital
  2. levomepromazine
  3. lorazapam
  4. propofol

Toelichting

Het juiste antwoord is: lorazapam

De Leidraad Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen ten tijde van de COVID-19-pandemie gaat in op alternatieven bij dreigende tekorten van midazolam. Bij onvoldoende beschikbaarheid komen lorazepam, clonazepam en diazepam als eerste in aanmerking. Als er ook een tekort is aan deze benzodiazepines, is levomepromazine het alternatief.
In het ziekenhuis kan bij voldoende beschikbaarheid ook uitgeweken worden naar intraveneus propofol. In het uiterste geval, als al deze middelen onvoldoende beschikbaar zijn, kan fenobarbital worden overwogen. Dit geldt ook voor situaties waarin propofol niet kan worden toegediend, zoals in de thuissituatie.
Bron: Coronanieuws 17 april (IVM) en Leidraad Palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie en/of pompen ten tijde van de Covid-19 pandemie.

Document acties

Back to top