Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW18

PW18 - 29-04-2020 | door Marika de Hoop-Sommen, GIC en Kinderformularium

Een kind van 6 jaar en 19 kg krijgt een kuurtje amoxicilline voor een luchtweginfectie. De huisarts heeft het volgende recept uitgeschreven: amoxicilline suspensie, 100 mg/ml: 3 maal per dag 5 ml. In het Kinderformularium staat de volgende dosering:
1 maand tot 18 jaar: 50 mg/kg/dag in 3 doses, max: 1500 mg/dag.
Range: 40-60 mg/kg/dag
Is de voorgeschreven dosering juist? Waarom wel of waarom niet?

  1. Ja, want de maximale dosis is 1500 mg per dag.
  2. Nee, want de maximale dosis voor dit kind is 1140 mg per dag.
  3. Nee, want de maximale dosis voor dit kind is 950 mg per dag.
  4. Nee, want de maximale dosis voor dit kind is, afgerond, 1200 mg per dag.

Toelichting

Het juiste antwoord is: nee, want de maximale dosis voor dit kind is, afgerond, 1200 mg per dag.

Kinderdoseringen worden idealiter berekend op basis van lichaamsgewicht. Dat kan betekenen dat je soms niet uitkomt met de beschikbare toedieningsvormen; dan zal de dosis afgerond moeten worden. Hierbij wordt over het algemeen een afrondingsmarge van 10% gehanteerd.

In het geval van amoxicilline is de voorgeschreven dosis 1500 mg/dag : 19 kg = 79 mg/kg/dag. Dit valt buiten de range van 40-60 mg/kg/dag en is dus te hoog. Dit kind zou minimaal 40 mg/kg/dag x 19 kg = 760 mg/dag en maximaal 60 mg/kg/dag x 19 kg = 1140 mg/dag mogen innemen. Daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met het af te meten volume; 1140 mg/dag komt uit op 3 maal per dag 3,8 ml. Rekening houdend met een afrondingsmarge van 10% zijn er twee praktische oplossingen:

• het kind krijgt 900 mg per dag: driemaal per dag 3 ml;

• het kind krijgt 1200 mg per dag: driemaal per dag 4 ml.

 Auteur: Marika de Hoop-Sommen, GIC en Kinderformularium

Document acties

Reacties

04-05-2020 11:15
A.K. van Nunen zegt:

De kans is echter het grootste dat de bedoeling was dat de arts 3dd amoxi forte bedoeld had waarbij hij/zij onder gedoseerd zou hebben (3dd250).
Dus om dan zelf maar te beslissen over een max dosering + 10% is discutabel. Je kunt veel zelf aanpassen maar in dit geval is een telefoontje op zijn plaats
Een academisch geval dus.

Fons

Back to top