Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2019 PW 27/28

PW27/28 - 04-07-2019 | door Anneke Cancrinus, Gic

Dementie is een groeiend probleem. De verwachting is dat in 2040 een half miljoen mensen hieraan lijdt. Een vorm van dementie is dementie met lichaampjes van Lewy. Welk middel komt als eerste in aanmerking als men de neuropsychiatrische verschijnselen die hierbij optreden wil behandelen met geneesmiddelen?

  1. a. memantine (Ebixa)
  2. b. nilotinib (Tasigna)
  3. c. risperidon (Risperdal)
  4. d. rivastigmine (Exelon)

Toelichting

Het juiste antwoord is: d. rivastigmine (Exelon)

Volgens de multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van dementie uit 2014 is rivastigmine eerste keus bij neuropsychiatrische symptomen bij dementie met lichaampjes van Lewy. In het Informatorium Medicamentorum staat bij rivastigmine een (niet-geregistreerde) dosering voor gebruik bij dementie met lichaampjes van Lewy.

Volgens dezelfde multidisciplinaire richtlijn wordt memantine toegepast bij ernstige ziekte van Alzheimer, maar niet bij dementie met lichaampjes van Lewy en wordt het gebruik van risperidon hierbij afgeraden. Nilotinib is wel getest voor deze indicatie, maar er is nog meer onderzoek nodig (PW44 2015, www.pubmed.gov).

Document acties

Back to top