Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

O&I-gelden

O&I gelden multidisciplinair inzetten.

PW24 - 12-06-2020 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier
Het thema van dit nummer is O&I-gelden en eerlijk gezegd moest ik even googelen wat dit precies inhoudt. Kort samengevat: Organisatie & Infrastructuur is een betaaltitel waarmee getracht wordt samenwerking in de eerste lijn te stimuleren. Dat heette toch eerst GEZ en ketenzorg? Ja, het beestje heeft een andere naam gekregen.
O&I-gelden

 

Op de website van de KNMP lees ik dat apothekers tot nu toe vrijwel niet betrokken zijn bij de ontwikkeling en contractering van O&I-prestaties. Verzekeraars sluiten vooralsnog de overeenkomsten met regionale huisartsenorganisaties.

Dit klinkt mij paradoxaal in de oren; de samenwerking moet gestimuleerd worden, maar de contractering verloopt via één partij. Dat betekent dat het lot van de multi-disciplinaire samenwerking ook in handen ligt van één partij. Is er bij de verzekeraars zelf een O&I-budget vrij te maken zodat zij zichzelf kunnen herorganiseren en infrastructureren?

Ik vind het in sommige situaties lastig dat huisartsen het beleid van hun dominante verzekeraar volgen, terwijl wij alle verzekeraars moeten bedienen. We willen van alles van de huisarts, terwijl hij of zij misschien geen incentive voelt en andere prioriteiten heeft.

Of specialisten die met medische noodzaak strooien omdat daar geen financiële consequentie tegenover staat. Multidisciplinair inkopen, dezelfde stip op de horizon, ieder een stukje van de taart. Dat lijkt me wel wat. Hopelijk lees ik in dit PW dat O&I-gelden multidisciplinair worden
ingezet, met iedereen aan tafel.

Eet smakelijk alvast!

 

Document acties

Back to top