Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zorgverlenershart

Dichter bij consultvoering kan het niet komen.

PW29/30 - 19-07-2019 | door Chiara van Rodijnen, apotheker
Afgelopen week was ik aanwezig bij een multidisciplinair overleg in een verzorgingstehuis. Hierbij spraken we met drie van mijn cliënten. Aan de ene zijde van de tafel zaten de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en ik, en aan de andere zijde een verzorgende, een mantelzorger en de patiënt zelf. Deze rol voelde anders dan gebruikelijk, maar tegelijkertijd voelde ik mij zeer gelijkwaardig aan de andere zorgverleners.
Zorgverlenershart

De patiënten vertelden stuk voor stuk over hun grootste problemen en zaken die zij ervoeren. Dichter bij consultvoering kon het in mijn ogen niet komen. De start van het gesprek, informatie en onderzoeksgegevens uitwisselen, gevolgd door uitleg, advies en besluit.

Daarna de afsluiting van het gesprek, waarbij we afspraken maakten over de begeleiding, behandeling en therapie van de patiënt. Bij de ene cliënt bleek dat een inhalatietechniek niet juist verliep, de andere had last van de diuretica en de derde cliënt was recent gevallen.

Alle interventies die volgden op de multidisciplinaire consulten zijn in de week erna doorgevoerd en ingezet. Nu nog de evaluatie, maar tot nu toe heb ik nog geen effectievere medicatie­beoordeling ervaren.

Op naar het farmaceutisch praktijkonderzoek die deze positieve ervaring hopelijk ook onderstreept. Want naast effectief, was dit er ook eentje waarvan mijn zorgverlenershart sneller ging kloppen.

Document acties

Back to top