Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Snel hulp in de laatste levensfase

Palliatieve zorg 2.0: rust voor de patiënt.

PW12 - 20-03-2020 | door Annemiek Veelenturf
Patiënten in West-Brabant die in de laatste levensfase verkeren, kunnen binnen twee à drie uur beschikken over een infuuspomp met op maat gemaakte pijnmedicatie en sedativa. Apotheker Jan Sips nam het initiatief om zo arts, thuiszorg, patiënt en diens familie te ‘ontzorgen’.
Snel hulp in de laatste levensfase

Geen ‘gedoe’ meer met losse ampullen, spuiten, aanvraag van de benodigde recepten en spraakverwarring tussen thuiszorg en huisarts aan de rand van het bed, maar rust in de palliatieve fase. Dat is volgens apotheker Jan Sips van Service Apotheek Hoeven een belangrijke uitkomst van het project ‘Palliatieve Zorg 2.0’, waarmee inmiddels ruim tweehonderd patiënten in de laatste levensfase zijn geholpen.

Sips nam het initiatief voor het project op verzoek van de huisartsen, die af wilden van de problemen met spuitpompen en administratieve rompslomp. “Na overleg kozen we ervoor de palliatieve zorg samen met huisartsen en thuiszorg op ons te nemen. Inmiddels is het project samen met het Palliatief Netwerk Roosendaal en Bergen op Zoom uitgerold in heel West-Brabant, waardoor we goede en snelle zorg kunnen leveren vanuit zes bereidende apotheken en twee dienstapotheken, ten behoeve van ruim 350.000 inwoners, 120 huisartspraktijken en 35 openbare apotheken.”

Aanspreekpunt

Bijzonder aan het project is volgens Sips dat de ‘eigen’ apotheek van de patiënt aanspreekpunt blijft voor de huisarts. Daar stellen apotheker en arts vast wat nodig is voor de medicatiecassette en pomp-instellingen.

 “De bestellende apotheek faxt of mailt een aanvraagformulier naar de bereidende apotheek, die de bestelling klaarmaakt,  eventueel aangevuld met catheter, mondverzorgingsset en noodkoffertje met midazolam, levomepromazine en butylscopolamine.”

Nieuw is ook dat de bereidende apotheek alle administratie verzorgt: van de aanvraag van de pomp tot de verklaring van overdracht van medisch handelen. “Binnen twee à drie uur na de bestelling kan een bezorger alles ophalen en bij de patiënt thuis bezorgen.”  

Wat Sips vooral aanspreekt is dat de apotheker zich met ‘Palliatieve Zorg 2.0’ kan profileren als kundig zorgverlener. “We ‘ontzorgen’ huisartsen, thuiszorg, de patiënt en zijn familie”, zegt hij. “En voor de patiënt betekent het rust.” 

Document acties

gearchiveerd onder: West-Brabant, pijnmedicatie, Jan Sips, sedativa
Back to top