Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gezocht: bereidingsapparatuur

Frans Bosman zamelt spullen in voor farmacieopleiding in Oeganda.

PW06 - 07-02-2020 | door Frans van den Houdt
Frans Bosman is al decennia nauw betrokken bij de farmacie in Afrika. Toen hij vorig jaar zag dat de farmacieopleiding in Oeganda het vrijwel zonder praktijkonderwijs moest doen, kwam hij onmiddellijk in actie.
Gezocht: bereidingsapparatuur

Gezocht: sterilisatoren, weegschalen, mortieren, glaswerk en andere nog werkzame bereidingsapparatuur. Bestemming: de opleiding farmacie van de Makerere Universiteit in Kampala, Oeganda. Initiatiefnemer: Frans Bosman (70). “Ik was tot 2010 nauw betrokken bij het realiseren van een eigen gebouw voor de opleiding, maar toen ik in de zomer van 2019 een bezoek bracht bleek het onderwijs vooral theoretisch te zijn. Van praktijkonderwijs was nauwelijks sprake door het gebrek aan technische materialen en apparatuur.”
Na bijna dertig jaar in een openbare apotheek in Blokker (gemeente Hoorn) te hebben gewerkt, vertrok Bosman in 2007 naar Oeganda (na eerdere stationeringen in Zambia en Tanzania) om zich in te zetten voor een ontwikkelingsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid. Het besef dat een goede geneesmiddelenvoorziening cruciaal is voor de gezondheidszorg begon
ook daar steeds meer door te dringen, waardoor de behoefte groeide aan een betere apothekersopleiding. De studie is inmiddels populair onder jonge Oegandezen. “Maar het tekort aan leerkrachten, leermiddelen en financiering blijft een probleem.”

Geen afdankertjes

Vandaar zijn verzoek aan collega’s in Nederland om bruikbare apparatuur beschikbaar te stellen. “Daar apotheken tegenwoordig veel minder bereiden, zijn veel spullen overbodig geworden. Maar als ze nog in goede staat verkeren – we hoeven geen afdankertjes – zijn ze er in Oeganda blij mee.”
Bosman klopte aan bij Farmacie Mondiaal, die hem meteen al kon helpen aan onder meer twee LAF-kasten, en schreef een brief aan de leden van het district Noordwest, waar hij vroeger als openbaar apotheker onder viel. Ook dat leverde meteen twee reacties op: “De spullen zitten me in de weg, kom ze maar snel ophalen.”
Het is de bedoeling alle ingezamelde goederen nog dit voorjaar naar Oeganda te versturen. Bosman kan daarvoor gebruikmaken van een container van een NGO die spullen verscheept voor een weeshuis met school in de buurt van Kampala. “Omdat het voor de Oegandezen om vrij onbekende apparatuur gaat willen we zo nodig ook iemand sturen die instructies kan geven voor gebruik en onderhoud.” Liefhebbers kunnen zich melden bij Bosman. “Anders ga ik zelf weer.”  
Frans Bosman is te bereiken op fcbosman@cs.com of 06 30022955.

Document acties

gearchiveerd onder: bereidingsapparatuur, Oeganda, Frans Bosman
Back to top