Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

AIOS’en leren nadenken

Robert Flint inspireert ziekenhuisapothekers in spe.

PW50 - 13-12-2019 | door Edwin Bos
Voor het ontwikkelen van de e-learning Kindergeneeskunde en voor zijn natuurlijke manier van onderwijs geven heeft ziekenhuisapotheker Robert Flint de Jan Glerum Award 2019 (Junior) gekregen van JongNVZA. “Hij stimuleert ons allen om na te denken over de toekomst.”
AIOS’en leren nadenken

Ziekenhuisapothekers in opleiding (AIOS) vinden de e-learning Kindergeneeskunde een “zeer leerzame” onderwijsmethode, aldus de bestuursleden van de jongerenafdeling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA).

De Jan Glerum Award Junior is bedoeld als aanmoediging voor een jonge ziekenhuisapotheker met een vernieuwende visie, vertelt Robert Flint, ziekenhuisapotheker op de afdeling neonatologie in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. “Samen met vier leden van de SIG Kindergeneeskunde heb ik de e-lear­ning ontwikkeld, met basiskennis en casussen die de eerstejaars thuis kunnen maken.”

Aan de e-learning zit ook een terugkomdag gekoppeld, waar de AIOS’en in groepjes praktische vraagstukken oplossen. Voor Flint begint het opleiden op die dag pas echt. “Ik probeer de jonge ziekenhuisapothekers te prikkelen door samen met kinderartsen farmacologische problemen voor te dragen en interactief mogelijkheden te verkennen.”

Daarnaast presenteren de studenten de uitwerking van de opdrachten aan elkaar. “Zo zorgen ze zelf voor de overdracht van kennis en wordt de discussie begeleid door kinderartsen, ziekenhuisapothekers en andere experts.”

Omdat de juiste kinderdosering vaak niet duidelijk is, moeten ziekenhuisapothekers op basis van de beschikbare evidence een keuze maken. Wat adviseer je bijvoorbeeld als een medicijn door een interactie 10% minder werkzaamheid heeft bij een kind en er geen goed alternatief is? Het leren interpreteren en overbrengen van die overwegingen aan artsen, dat is waar Flint naar streeft in het onderwijs. “Maak jezelf zichtbaar, zeg ik tegen de AIOS, want we kunnen als ziekenhuisapothekers nog beter meedenken met de kliniek.”

Persoonlijk plan

Volgens JongNVZA is Flint een opleider die AIOS’en stimuleert na te denken over hun toekomst. “Voor mij gaat onderwijs niet over het zetten van vinkjes, maar over het samen opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Helaas krijgt deze methode nog niet overal steun binnen de farmacie”, aldus Flint, die recent is benoemd tot plaatsvervangend opleider ziekenhuisfarmacie in het Erasmus MC.

AIOS’en “prikkelen” en leren nadenken over wat ze willen gaan doen na hun opleiding, dat is volgens Flint het allermooiste aan zijn baan. “Dan verlaten de jonge ziekenhuis­apothekers straks vliegend de opleiding, en is ons doel bereikt.” 

Document acties

gearchiveerd onder: Robert Flint, Kindergeneeskunde
Back to top