Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW33en34

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Geneesmiddelgeshop

De kille cijfers over tekorten zijn schokkend. Nog meer impact heeft de vertaling van die cijfers naar één enkele casus. Zeker als het een drie maanden oude baby betreft met het Tubereuze Sclerose Complex, een aandoening die vaak leidt tot epileptische aanvallen die maar met één medicijn onderdrukt kunnen worden: vigabatrine. Wat niet of nauwelijks verkrijgbaar is.

18-08-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Eén op de vijf patiënten mijdt zorg door te hoge kosten

Ruim één op de vijf patiënten heeft vorig jaar zorg gemeden of uitgesteld omdat ze het niet kunnen betalen. Vooral mondzorg (45%), fysiotherapie (23%) en medicijnen (11%) werden vaak gemeden. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder bijna tienduizend patiënten.

09-08-2023 | door PW

Hart onder arm

Een farmaceutisch bedrijf staat bij apothekers vaak vooral bekend als leverancier van geneesmiddelen. Logisch vanwege de samenwerking die de periode beslaat van de behandelduur van een patiënt.

18-08-2023 | door Iris Beerthuis, apotheker en medical manager Novartis

Intravitreaal bevacizumab eerste keus bij maculadegeneratie

Intravitreaal bevacizumab is het middel van eerste keus bij de behandeling van de oogaandoening neovasculaire leeftijdsgebonden maculadegeneratie (nLMD). Dit staat beschreven in de herziene richtlijn Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie (LMD).

10-08-2023 | door D.M. Titre

Bariatrische chirurgie effectief bij hiv-patiënt met obesitas

Bariatrische chirurgie is een geschikte procedure voor patiënten met hiv en obesitas: 85% van de patiënten heeft minstens 20% gewichtsverlies. Ook daalt het aantal geneesmiddelen met de helft. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc.

03-08-2023 | door PW

Herexamen 2022 PW33en34

Wat is indicatie van tezepelumab?

16-08-2023 | door Marloes Dankers, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Nieuw product tegen brandend maagzuur in de handel

Voor het verlichten van een brandend maagzuur en zuurgerelateerde symptomen is een nieuw product in de handel gekomen. Het gaat om Rennie-kauwgom suikervrij.

18-08-2023 | door PW

8,1% meer uitgegeven in openbare farmacie

De uitgaven aan farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2022 met € 380 miljoen tot € 5,1 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 8,1% ten opzichte van 2021. De stijging is fors hoger dan in eerdere jaren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

18-08-2023 | door SFK

Patiënt shopt over de grens vanwege geneesmiddelentekorten in Nederland

Door de geneesmiddelentekorten ziet apotheker Angela van Etten dat patiënten vaker zelf hun medicijnen in het buitenland halen. Dit leidt tot onvolledige patiëntendossiers en geeft gezondheidsrisico’s doordat de medicatiebewaking niet goed kan worden uitgevoerd. “Ik raak de regie kwijt.”

18-08-2023 | door Delia Titre

Subsidies aanvragen in de regio en nascholing ontwikkelen voor hartzorg

Apothekers zijn overal in het land bezig hun positie in de regio te versterken. In dit artikel een overzicht van enkele initiatieven om de farmaceutische zorg te verbeteren, zoals apothekers in Twente die samen met cardiologen en huisartsen een nascholing ontwikkelden en Zeeuwse apothekers die subsidie aanvragen via het Integraal Zorgakkoord (IZA).

18-08-2023 | door Edwin Bos

‘Ik had altijd dienst, maar het werk was steeds heel plezierig’

Van jongs af aan wist Henny Jansen dat ze openbaar apotheker wilde worden. Geïntrigeerd door het werk van haar ouders – beiden apotheker – maar ook vanuit praktisch oogpunt. Je kon boven de apotheek gaan wonen en zo gezin en werk makkelijk combineren. “Tandpasta in tubes stoppen, doosjes vullen met vaseline, poeiers vouwen; heel mooi om te doen.”

18-08-2023 | door Frans van den Houdt

Geef geen opioïd bij nekpijn en lage rugpijn

Opioïde pijnstillers zouden niet aanbevolen moeten worden bij niet-specifieke lage rugpijn of nekpijn. Deze pijnstillers geven geen significante vermindering van de pijn ten opzichte van placebo.

18-08-2023 | door Linda de Graaf

Incidenten door voorschrijvers, toedieners én afleveraars

Bij het landelijk meldpunt voor medicatie-incidenten (VMI) zijn in 2022 18.799 (bijna-)incidenten gemeld. Dit aantal ligt iets boven dat van 2021 maar is veel hoger dan de twee jaren daarvoor. De meeste meldingen kwamen uit ziekenhuizen en openbare apotheken. “Alleen als alle betrokken beroepsgroepen zich sterk maken voor medicatieveiligheid, zal het aantal medicatie-incidenten significant afnemen.”

18-08-2023 | door Rob Essink en Linda Kok

Ziektelastmeter geeft patiënt betere grip op eigen leven

De Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen heeft een positief effect op de ervaren kwaliteit van zorg en geeft patiënten kennis, vaardigheden en vertrouwen in het zelf kunnen managen van hun ziekte en gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. De volgende stap is de Ziektelastmeter te implementeren in de dagelijkse praktijk.

18-08-2023 | door Esther Boudewijns, Annerika Gidding-Slok en Onno van Schayck

Reflux en PPI’S bij kinderen: minder, minder, minder …

Nationale en internationale richtlijnen stellen een terughoudend beleid voor bij het gebruik van PPI’s bij kinderen, maar té voorzichtig voorschrijven kan ook leiden tot ernstige morbiditeit. De kunst is daarom een ‘gepast’ gebruik van PPI’s bij kinderen te bevorderen. Toepassing van een gevalideerde toedieningsvorm kan hierbij helpen.

18-08-2023 | door Koos Brouwers en Jennifer Verhoeven

Student schaduwt apotheker

Als de stage in de openbare apotheek niet leuk is, kan dat voor een student reden zijn voor een andere carrière te kiezen, beseft Robert van der Schuyt. Hij doet er als stagebegeleider daarom alles aan studenten een aantrekkelijk programma te bieden.

18-08-2023 | door Frans van den Houdt

‘Benut expertise van apotheker en van het apotheekteam’

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP onder meer voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan.

18-08-2023 | door KNMP

Vakantie!

Tijd voor reflectie: vakantie! Maar als ik om me heen kijk zie ik steeds meer collega’s worstelen met roosters en weinig tijd hebben voor reflectie. Zomersluitingen van vele weken, of open van 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. En dat neemt toe, ook buiten de vakanties. Komt de toegang tot fatsoenlijke farmaceutische zorg in gevaar?

18-08-2023 | door ChatGPT in opdracht van Jacco Pesser, bestuurslid KNMP

Oralia VTGM scoort 8,4 bij klanttevredenheidsonderzoek

Apothekers waarderen Oralia VTGM wederom positief, zo blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2022 is uitgevoerd. Bijna 200 apotheken namen deel. De gebruikers zijn zeer tevreden en beoordelen Oralia VTGM gemiddeld met een 8,4. De verkregen feedback wordt gebruikt om het naslagwerk met informatie over het gereedmaken en toedienen van orale geneesmiddelen verder te optimaliseren.

18-08-2023 | door Astrid Annaciri-Donkers
Back to top