Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW3

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Voorschrijven

Sla de huisarts over, ga meteen naar de apotheker. Mooie slogan. Niet verwonderlijk daarom dat die wordt gebruikt om inwoners van de Canadese provincie Ontario aan te moedigen vaker naar hun openbaar apotheker te gaan, die vanaf 1 januari geneesmiddelen mag voorschrijven voor dertien vaak voorkomende kwalen.

20-01-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Huisartsen werken vaker in loondienst en in groepspraktijk

Het aantal huisartsen is in de afgelopen jaren toegenomen en zij werken vaker in loondienst of als vaste waarnemer. Ook is er een duidelijke toename van het aantal duo- en groepspraktijken. Het aantal huisartspraktijken bleef nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Nivel.

12-01-2023 | door PW

GDV

Op een verjaardag zitten Bep (77) en Wilma (78) onder het genot van een taartje heerlijk met elkaar te klagen. De energieprijzen! Die gasprijzen! De boodschappen! “Vroeger kocht je voor 25 cent nog een halfje casino wit.

20-01-2023 | door Nancy Valentin-Ong, apotheker in De Lier

Lareb: ontregelde schildklierfunctie na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb heeft 201 meldingen ontvangen van ontregelde schildklierfunctie na een coronavaccinatie. Het is nog onduidelijk of de vaccins schildklierstoornissen kunnen veroorzaken.

12-01-2023 | door PW

CBG: vandetanib niet geschikt voor kleine groep patiënten

Bij patiënten met schildklierkanker zonder een RET-mutatie werkt het schildkliergeneesmiddel vandetanib (Caprelsa) niet goed genoeg. Deze patiënten mogen vandetanib daarom niet meer gebruiken. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) waarschuwt artsen en apothekers hiervoor.

10-01-2023 | door PW

Herexamen 2023 PW3

Welke bewering over antidepressiva bij de behandeling van prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is juist?

18-01-2023 | door Linda Kok, arts Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Dapagliflozine breder inzetbaar bij symptomatisch chronisch hartfalen

Dapagliflozine (Forxiga) kreeg een positief advies van de geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al toepasbaar bij de behandeling van symptomatisch chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF). Door de uitbreiding is het nu ook inzetbaar bij deze aandoening onafhankelijk van de ejectiefractie.

20-01-2023 | door PW

13% meer apothekers afgestudeerd in 2022

In totaal 713 eerstejaarsstudenten startten in september 2022 aan de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Groningen, Utrecht en Leiden. Dat waren er 87 meer dan het jaar daarvoor. In het academisch jaar 2021/2022 rondden 237 studenten hun master Farmacie af, 27 meer dan in het jaar ervoor. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

20-01-2023 | door SFK

Nasale toediening volop in belangstelling: medicatie bereikt makkelijk het brein

Waren neussprays voorheen vooral bedoeld voor de behandeling van lokale aandoeningen, nu blijkt de neus steeds vaker een aantrekkelijke toedienroute voor allerlei geneesmiddelen, onder meer psychoactieve stoffen. Ook naar sprays met insuline wordt momenteel onderzoek gedaan. Neussprayexperts Ben Forbes en Wilbur de Kruijf zien een opmars van de neusspray: “Je omzeilt de bloed-hersenbarrière.”

20-01-2023 | door Delia Titre

Stoppen medicatie is een moeilijke keuze

Mevrouw J (92 jaar) vertelt tijdens een medicatiegesprek aan de apotheker-farmacotherapeut dat zij veel pijn heeft en geen medicatie meer wil gebruiken die het leven verlengt. Het proactief minderen en stoppen van medicatie blijft echter een moeilijke beslissing voor zorgverleners.

20-01-2023 | door Valérie Meijvis

LY3437943 gunstig voor glucose en kilo’s

LY3437943 heeft een acceptabel veiligheids-profiel en lijkt geschikt voor wekelijkse dosering. De positieve effecten op glucose en lichaamsgewicht ondersteunen verdere ontwikkeling van dit single-peptide met agonistische activiteit voor zowel glucagon, GIP als GLP-1.

20-01-2023 | door Linda de Graaf

Titreer medicatie voor hartfalen op tot maximale dosering

Intensieve behandeling met snelle optitratie van de in richtlijnen aanbevolen geneesmiddelen voor acuut hartfalen werd door patiënten goed geaccepteerd. Het reduceert symptomen van hartfalen, verbetert de kwaliteit van leven en vermindert het risico op sterfte of heropname.

20-01-2023 | door Linda de Graaf

Myositis: diagnostiek en behandeling kan beter en sneller

Diagnostiek en ziektemanagement bij myositispatiënten kan beter. Dit kan met auto-antistoftesten, een MRI of echo van de spieren, histopathologisch onderzoek van het spierkapsel, multimodale screening van het hart ten tijde van de diagnose en een eerstelijnsbehandeling met intraveneuze immunoglobulinen. Dit concludeert Johan Lim op basis van zijn promotieonderzoek.

20-01-2023 | door Johan Lim en Anneke J. van der Kooi

Rechter: merkhouder kan zich verzetten tegen ompakken van geneesmiddel

In de Europese Unie kunnen geneesmiddelen zonder belemmeringen worden verhandeld tussen de lidstaten, maar bij verpakkingen levert dat soms problemen op. Uit een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt dat een merkhouder zich kan verzetten tegen het ompakken van een medicijn als heretikettering ook kan, met mogelijke gevolgen voor Nederlandse apothekers.

20-01-2023 | door Tim de Klerck

Inzicht handvat voor verlichting bijwerkingen van biologicals

Door inzicht te krijgen in de belasting die patiënten ervaren van bijwerkingen die worden toegeschreven aan biologicals, kunnen zorgverleners het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk verbeteren en verlichten. Samen met de patiënt kunnen zij de behandeling vervolgens afstemmen op diens individuele voorkeuren.

20-01-2023 | door Jet Westerink, Leanne Kosse, Mike Nurmohamed, Astrid van Tubergen, Harald Vonkeman en Naomi Jessurun

Hypodermoclyse: oude methode nieuw leven ingeblazen

Een specialist ouderengeneeskunde belt naar de apotheek met de vraag of magnesium via hypodermoclyse is toe te dienen. Een patiënt met een ernstige hypomagnesiëmie kreeg oraal magnesium, maar ontwikkelde hierbij diarree waardoor de magnesiumspiegel nog verder daalde.

20-01-2023 | door Corine Colijn

Benoem emoties van patiënt

Derdejaars masterstudent Farmacie Esbar Hassan heeft het Nederlands Kampioenschap Consultvoering gewonnen door goed te kijken naar emoties en te vragen hoe het gaat met de patiënt. “Kijk naar de individuele patiënt en benoem wat je ziet.”

20-01-2023 | door Edwin Bos

WSO- en LOA-webinar over KNMP-richtlijn Praktijkvoering

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) en de commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) nodigen apothekers uit voor een gezamenlijk webinar over de KNMP-richtlijn Praktijkvoering, die in het najaar van 2022 is geautoriseerd.

20-01-2023 | door KNMP

GPTW

De vier letters boven deze column zeggen u wellicht niks, maar staan voor Great Place To Work. Dat is een traject waarmee het bureau van de KNMP volop en onder begeleiding bezig is.

20-01-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Herziene KNMP-richtlijn over zorg voor patiënten met GDV geautoriseerd

De herziene KNMP-richtlijn Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV) is geautoriseerd. Daarmee vervangt de herziene richtlijn de in 2013 vastgestelde KNMP-richtlijn GDV.

20-01-2023 | door KNMP
Back to top