Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW29en30

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Ankedotes

Wie lang meeloopt in de farmacie heeft veel mooie verhalen te vertellen. Dat bewijzen de jubilarissen die in een kleine zomerserie de komende weken aan het woord zullen komen in het PW. Drie markante personen die belangwekkende prestaties op hun naam hebben staan en eerder dit jaar hun zestigjarig apothekersjubileum vierden.

21-07-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Uit balans

In een eerdere column ging het over astma. En meer specifiek: over de problemen die ik ondervond toen mijn jongste zoon (11) ging switchen van een aerosol naar een poederinhalator.

21-07-2023 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Herexamen 2023 Pw29en30

Welke benzodiazepineagonist heeft de langste halfwaardetijd?

19-07-2023 | door Delia Titre, redacteur Pharmaceutisch Weekblad en apotheker

Nieuwe oogdruppels met dexamethason en levofloxacine in de handel

Voor de behandeling van ontstekingsverschijnselen na een staaroperatie zijn nieuwe oogdruppels in de handel. Het gaat om het product dexamethason/levofloxacine (Ducressa).

21-07-2023 | door PW

Per leeftijdsfase ander geneesmiddelgebruik

Naarmate de leeftijd vordert, loopt het gebruik van geneesmiddelen op. Waar het aandeel in DDD’s van jongeren 4,8% is, is dit voor volwassenen tussen 21 en 64 jaar 40% en voor ouderen 54%. Ook variëren de gebruikte middelen grotendeels per leeftijdsgroep. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

21-07-2023 | door SFK

‘Met kleine stapjes kun je grote sprongen maken’

Als apothekers en voorschrijvers zich meer bewust zijn van de ecologische impact van hun handelingen, kunnen ze makkelijker hun werkproces aanpassen, meent Janneke Hengeveld-Slöetjes. Motto hierbij is ‘sta stil bij iedere pil’. “Wees je bewust waar de pil vandaan komt en zet deze zo efficiënt mogelijk in.”

21-07-2023 | door Linda de Jonge

Meer werkplezier, meer motivatie, minder uitval

Steeds meer zorgmedewerkers zoeken een baan in andere sectoren. Om te achterhalen hoe dat komt, is in een case-onderzoek gekeken welke factoren invloed hebben op de motivatie van apothekersassistenten in een openbare apotheek. Zij ervaren vooral een ‘gevoel van druk’, veroorzaakt door werkdruk en ineffectieve communicatie. Het stimuleren van autonomie, effectieve communicatie en persoonlijk leiderschap kan het werkplezier bevorderen.

21-07-2023 | door Ayşenur Öztürk, Sharon Schouten-Tjin-A-Tsoi en Els Lucas

‘Ik ga iets pas leuk vinden als ik het kan toepassen’

Ze barst van de anekdotes, verzekert Marja Hoeke, maar alles vertellen wordt te veel. Dus probeert ze vooral te focussen op de belangrijkste mijlpalen in haar 60-jarige carrière als apotheker. Zoals haar aandeel in de ontwikkeling van de radiofarmaca. “Op diverse wetenschappelijke vakgebieden heb ik veranderingen van nabij meegemaakt en er deel van uitgemaakt.”

21-07-2023 | door Frans van den Houdt

Help patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden

Patiënten met chronische ziekten én beperkte gezondheidsvaardigheden hebben bij hun medicijngebruik behoefte aan toegankelijke en begrijpelijke gezondheidsinformatie. Naast het geven van gezondheidsvoorlichting en het vergroten van kennis moet de ondersteuning van deze patiënten zich richten op het verkrijgen van vaardigheden en zelfvertrouwen.

21-07-2023 | door Boudewijn Visscher

Model voorspelt toxiciteit methotrexaat

Een prognostisch model dat het risico op toxiciteit van methotrexaat voorspelt, kan ondersteuning bieden bij het bepalen van de frequentie van bloedonderzoek na de eerste zes maanden bij langdurig gebruik. Het model is gebaseerd op informatie die wordt verzameld tijdens routinematige zorg.

21-07-2023 | door Linda de Graaf

Ansofaxine effectief bij ernstige depressie

Ansofaxine in de doseringen 80 mg en 160 mg per dag lijkt effectief en veilig voor de behandeling van volwassenen met een ernstige depressie.

21-07-2023 | door Linda de Graaf

DAAO-remming veelbelovend als therapeutische strategie bij schizofrenie

In de afgelopen jaren is er een groeiende belangstelling voor het targeten van het D-aminozuuroxidase (D-amino acid oxidase/DAAO)-enzym als een potentiële therapeutische strategie voor de behandeling van schizofrenie. Meer onderzoek is nodig om de werkzaamheid en veiligheid van DAAO-remming bij schizofrenie te bepalen.

21-07-2023 | door Jan Beugelink

Voor instelling en apotheek

UPLUS laat zorginstellingen samenwerken met lokale apotheken. Apotheker Petra de Wagt: “Wij coördineren het volledige farmaceutische proces voor de zorginstelling.”

21-07-2023 | door Delia Titre

Geen reces

De politiek is op reces in een periode waarin het kabinet is gevallen. We gunnen natuurlijk iedereen de nodige vrije tijd, maar voor de KNMP is het eigenlijk nooit reces. De apotheken en daarmee veel leden gaan gewoon door met het verlenen van 24/7 farmaceutische zorg.

21-07-2023 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Toolkit Groene Apotheek helpt apothekers bij het verduurzamen van apotheek

De nieuwe Toolkit Groene Apotheek bevat handvatten om apothekers te helpen bij het verduurzamen van de apotheek, praktijkvoering en farmaceutische zorg. Deze toolkit krijgt regelmatig een aanvulling.

21-07-2023 | door KNMP

KNMP reageert op kabinetsval: ‘Zet de ingezette koers voort’

De KNMP ziet graag dat tijdens de demissionaire kabinetsperiode de ingezette koers van minister Ernst Kuipers (VWS) wordt voortgezet om de geneesmiddelentekorten op te lossen en de rol van het apotheekteam in de eerstelijnszorg te versterken.

21-07-2023 | door KNMP

Meer gewichtsverlies met combinatie medicatie en GLI

Naast een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ook middelen als semaglutide, liraglutide, naltrexon/bupropion of orlistat inzetten, is effectiever om het gewicht van mensen met obesitas omlaag te brengen dan alleen een GLI. Dat stelt de herziene richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen die onlangs is gepubliceerd.

14-07-2023 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Meldingen van zelfmoordgedachten en zelfverwonding bij GLP-1-agonisten

De Europese geneesmiddelenbewakingscommissie PRAC doet onderzoek naar het risico op zelfmoordgedachten en zelfverwonding bij gebruik van GLP-1-agonisten. Aanleiding zijn zeker 150 meldingen die binnenkwamen bij Europese geneesmiddelautoriteiten.

12-07-2023 | door D.M. Titre

CBG start proef met elektronische bijsluiter

Medicijnautoriteit CBG start een proef om een elektronisch formaat van productinformatie (ePI) voor geneesmiddelen te creëren. Het doel is de toegang tot en de gebruiksvriendelijkheid van medicijninformatie, zoals de patiëntenbijsluiter, te verbeteren en bijwerkingen en interacties te benadrukken.

10-07-2023 | door PW

CBS: uitgaven aan geneesmiddelen stijgen met 7%

De kosten voor geneesmiddelen die al dan niet op recept via apotheken, drogisterijen en supermarkten worden verkocht zijn in 2022 met 7% gestegen. De totale zorguitgaven zijn vorig jaar met 1,2% toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

10-07-2023 | door PW
Back to top