Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Per leeftijdsfase ander geneesmiddelgebruik

Ouderen met 21% van de bevolking goed voor 54% van het geneesmiddelgebruik

PW29en30 - 21-07-2023 | door SFK
Naarmate de leeftijd vordert, loopt het gebruik van geneesmiddelen op. Waar het aandeel in DDD’s van jongeren 4,8% is, is dit voor volwassenen tussen 21 en 64 jaar 40% en voor ouderen 54%. Ook variëren de gebruikte middelen grotendeels per leeftijdsgroep. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 2022 verstrekten openbare apotheken aan 12,8 miljoen mensen minstens één keer een geneesmiddel dat wordt vergoed vanuit het basispakket. Ouderen van 65 jaar en ouder tellen naar verhouding meer geneesmiddelgebruikers (28%) dan verwacht op basis van hun aandeel in de bevolking (21%), terwijl jongeren tot en met 20 jaar juist minder gebruikers kennen (16% ten opzichte van 22%). Het aandeel geneesmiddelgebruikers onder de 21-64-jarigen is met 56% in evenwicht met hun aandeel in de bevolking. Gekeken naar gebruik (gemeten in DDD’s) en uitgaven aan geneesmiddelen liggen de verhoudingen tussen deze leeftijdsgroepen nog schever.

Leeftijdsverschillen

Bij kinderen en jongeren tot en met 20 jaar liggen de aandelen in DDD’s en in uitgaven aan geneesmiddelen een stuk lager met 4,8% respectievelijk 6,6%. Tot de meest gebruikte middelen behoren vettige crèmes en zalven, de anticonceptiepil, ADHD-middel methylfenidaat, anti-allergiemedicijn desloratadine en astma/COPD-middel salbutamol. Met bijna € 20 miljoen is het meeste geld besteed aan methylfenidaat.

Ook voor personen van 21 tot en met 64 jaar geldt dat hun aandelen in DDD’s (40%) en uitgaven (47%) ruim onder hun bevolkingsaandeel liggen. In deze groep worden vooral colecalciferol, maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol, vettige crèmes en zalven, en cholesterolverlager atorvastatine gebruikt. Van de veelgebruikte middelen kende astma/-COPD-middel formoterol met beclometason met € 31 miljoen de hoogste uitgaven in deze groep. Aan colecalciferol, dat per 2023 uit het basispakket is gehaald, werd afgelopen jaar nog € 26 miljoen uitgegeven. 

Ondanks dat 65-plussers 21% van de bevolking vormen en 28% van alle geneesmiddelgebruikers in 2022, ligt hun gebruiksaandeel in DDD’s (54%) en in bijbehorende uitgaven (47%) veel hoger. De meest gebruikte middelen zijn maagzuurremmers omeprazol en pantoprazol, cholesterolverlagers atorvastatine en simvastatine, en bloeddrukverlager amlodipine. Antistollingsmiddelen apixaban (€ 101 miljoen) en rivaroxaban (€ 92 miljoen) hebben de hoogste uitgaven onder ouderen.

 

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

Document acties

gearchiveerd onder: geneesmiddelgebruik, Leeftijd
Back to top