Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW19

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Veelbelovend

Na hun eerste oriëntatiebezoekjes aan Nederland kwamen de meeste EMA-medewerkers met enthousiaste verhalen terug in Londen over het vlakke land, de fietsmogelijkheden, de korte afstanden, het intensieve openbaar vervoer, hoorde ik in 2018 toen ik op bezoek was bij het Europees Medicijn Agentschap in de Britse hoofdstad. Eind 2017 was, in verband met de Brexit, de keus op Amsterdam gevallen als de nieuwe thuisbasis voor het EMA-hoofdkwartier, en de voorbereidingen voor de grote verhuizing waren in volle gang.

12-05-2023 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Lekker puffen

Afgelopen week stond onze apotheek in het kader van de longweek. We organiseerden een week waarin we mensen met inhalatoren uitnodigden voor een medicatiegesprek.

12-05-2023 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Deel verwoeste apotheken Oekraïne weer hersteld

In de oorlog in Oekraïne zijn de afgelopen veertien maanden zeker meer dan 350 apotheken geplunderd en verwoest door Russische bombardementen en soldaten. Een aantal daarvan is inmiddels deels herbouwd, andere apothekers zagen zich genoodzaakt hun werkzaamheden tijdelijk elders onder te brengen, aldus Oleg Klimov, voorzitter van de Oekraïense apothekersorganisatie AUPC.

10-05-2023 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Herexamen 2022 PW19

Wat moet er minimaal op het etiket voor de patiënt staan over de samenstelling?

10-05-2023 | door Rik Wagenaar, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Acht apothekers voor tuchtrechter in 2022

Bij regionale tuchtcolleges zijn vorig jaar acht klachten over apothekers afgehandeld. De meeste van de 924 afgehandelde klachten betroffen artsen (579), gevolgd door verpleegkundigen (79), gezondheidszorgpsychologen (69) en tandartsen (64).

03-05-2023 | door F.J.M van den Houdt (461233)

CHMP geeft positief advies voor uitbreiding indicatiegebied nivolumab

Nivolumab (Opdivo) heeft groen licht gekregen van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP voor uitbreiding van het indicatiegebied. Het middel was al in te zetten als monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd inoperabel of gemetastaseerd melanoom bij volwassenen. Door het positieve advies is het middel nu ook toepasbaar bij kinderen vanaf 12 jaar.

12-05-2023 | door PW

3,4% medisch noodzakelijke afwijking preferentiebeleid

Op veel geneesmiddelen voeren verzekeraars preferentiebeleid, waarbij de verzekeraar per werkzame stof bepaalt welke variant(en) wel en niet worden vergoed. De SFK onderzocht hoe vaak apothekers binnen het preferentiebeleid afwijken van het door de verzekeraar als preferent aangewezen geneesmiddel en waarom. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

12-05-2023 | door SFK

‘Snelheid is niet altijd beter, het gaat ons om juiste data’

Het hoofdkantoor van het Europees Medicijn Agentschap was nog maar net in zijn nieuwe onderkomen aan de Amsterdamse Zuidas getrokken, of de coronapandemie brak uit en drukte enkele jaren een stempel op de werkzaamheden. EMA-directeur Emer Cooke werkt ondertussen hard om procedures efficiënter en korter te maken. “Centraal staat altijd de juiste balans tussen veiligheid en risico’s.”

12-05-2023 | door Frans van den Houdt

Veelbelovende nieuwe behandelopties voor schizofrenie

Xanomeline-trospium (KarXT) en emraclidine zijn nieuwe verbindingen die veelbelovende behandelopties kunnen zijn voor schizofrenie. Zo hebben ze minder bijwerkingen dan de huidige antipsychotica. Beide verbindingen richten zich op de muscarinerge-acetylcholinereceptoren en hebben antipsychotica-achtige effecten aangetoond in diermodellen van schizofrenie.

12-05-2023 | door Jan Beugelink

PRISMA-bestuurder Matthijs Becker ziet kwaliteit onderzoeken toenemen

Het jaarlijkse PRISMA-symposium is de ideale plek voor promovendi, aiossen, farmaciestudenten en hun begeleiders om onderzoeksresultaten te presenteren, nieuwe ideeën op te doen en te netwerken. Ook openbaar apothekers laten steeds meer van zich horen. “Meer onderzoeken zijn specifiek gericht op zaken die spelen in de openbare apotheekpraktijk.”

12-05-2023 | door Frans van den Houdt

Personaliseren van keuze antihypertensivum is de moeite waard

In de interindividuele respons op bloeddrukverlagende middelen bestaat een substantiële variatie. Gepersonaliseerde behandeling van hypertensie levert mogelijk een additionele verlaging van de bloeddruk van 4,4 mmHg op.

12-05-2023 | door Linda de Graaf

Betere zorg na ontslag

Ondanks talloze onderzoeken en aanbevelingen blijft het lastig medicatiegerelateerde heropnames te voorkomen. Elien Uitvlugt geeft met haar promotieonderzoek een nieuwe aanzet. “Een hecht zorgnetwerk is cruciaal.”

12-05-2023 | door Frans van den Houdt

Zoek het uit

Verslechtert de inhalatietechniek bij omzetting van een Turbuhaler naar een Easyhaler? Bouw je met een taperingstrip succesvoller antidepressiva af dan met een innameschema? Is farmacogenetisch onderzoek kosteneffectief bij clopidogrel-gebruikers? In de dagelijkse praktijk handelen we vele malen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Is het een tekortkoming van de wetenschap dat er veel onbeantwoorde vragen zijn?

12-05-2023 | door Jos Lüers, bestuurslid KNMP

Nivel onderzoekt hoe Nederlandse burgers vitamine D gebruiken

Onderzoeksinstituut Nivel doet in opdracht van Zorginstituut Nederland onderzoek onder Nederlandse burgers naar het gebruik van vitamine D. Apothekers kunnen patiënten in de apotheek wijzen op de mogelijkheid om de online vragenlijst van het Nivel in te vullen.

12-05-2023 | door KNMP

Video en informatiematerialen over geneesmiddelentekorten

In een nieuwe video werpt de KNMP licht op de oorzaken en gevolgen van geneesmiddelentekorten, en de werkzaamheden van de apotheker en zijn team om die tekorten zoveel mogelijk op te lossen. Apothekers kunnen deze video inzetten bij vragen van patiënten.

12-05-2023 | door KNMP
Back to top