Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW17

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Nieuwe rubriek

De regio wordt steeds belangrijker. Ook in de farmaceutische zorgverlening. Apothekers zijn daarom volop bezig hun positie in de regio te versterken. Door zich in regionale apothekersorganisaties te verenigen – er zijn er inmiddels zo’n 43 – en door zich aan te sluiten bij regionale multidisciplinaire zorgnetwerken.

29-04-2022 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

NZa: zorgverzekeraars verzaken zorgplicht rond hulpmiddelen

Zorgverzekeraars moeten erop toezien dat verzekerden niet in verwarring raken doordat de voor hen vertrouwde apotheek niet langer een hulpmiddel mag leveren. Miscommunicatie hierover kan belastend zijn voor verzekerden en zorgverleners. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brandbrief aan alle zorgverzekeraars over de slechte toegang tot hulpmiddelen.

22-04-2022 | door PW

Kennis delen

Een voorrecht vind ik het, dat ik mocht studeren en van alles over geneesmiddelen kon leren. Dit brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee, misschien wel een verplichting, om de kennis te delen met de mensen voor wie die informatie is bedoeld: patiënten en collega-zorgverleners.

29-04-2022 | door Iris Beerthuis, apotheker en medical adviser Novartis

Anafylactische shock door allergie chloorhexidine

Een patiënt met een allergie voor chloorhexidine kreeg een anafylactische reactie na gebruik van Instillagel, een gel met de werkzame stoffen chloorhexidine en lidocaïne, en overleed aan de gevolgen. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb.

20-04-2022 | door PW

Herexamen 2022 PW17

Wat moet je doen om genotyperingsuitslagen in de juiste voorspelde fenotypes te vertalen?

27-04-2022 | door Marga Nijenhuis, wetenschappelijk medewerker GIC/KNMP

Wereldwijd tekort Visudyne houdt voorlopig aan

Het wereldwijde tekort aan Visudyne (verteporfine), voor de behandeling van bepaalde oogziekten, is voorlopig niet opgelost. Dat melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG).

21-04-2022 | door PW

Toepassing ruxolitinib uitgebreid met ‘graft versus host’-ziekte

Het toepassingsgebied van ruxolitinib (Jakavi) wordt waarschijnlijk uitgebreid met een derde indicatie. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een positief advies afgeven voor de behandeling van acute en chronische ‘graft versus host’-ziekte. Het is bedoeld voor patiënten die 12 jaar of ouder zijn als corticosteroïden of andere systemische therapie niet voldoende effectief is.

29-04-2022 | door PW

4,6% medicijngebruikers naar andere verzekeraar

Rond de jaarwisseling 2021-2022 wisselde 4,6% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraar. Een jaar eerder bedroeg het overstappercentage ook 4,6%, na correctie voor de overname van enkele verzekeraarslabels door VGZ. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

29-04-2022 | door SFK

Flinke reductie kanker in mond na immuuntherapie

Patiënten met vergevorderde kanker in mond- en keelholte hebben baat bij immuuntherapie voorafgaand aan een operatie, blijkt uit onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek. Na twee kuren immuuntherapie was bij een derde van de patiënten slechts maximaal 10% van de levende kankercellen nog aanwezig in het ‘operatiepreparaat’. “Dit is boven verwachting.”

29-04-2022 | door Linda de Jonge

Acuut leverfalen bij fenelzine

Gezien de ernstige en mogelijk fatale gevolgen van acuut leverfalen als zeldzame bijwerking van fenelzine is het voor zorgverleners van belang hierop alert te zijn, zo laat de casus van een 42-jarige patiënt zien.

29-04-2022 | door Devika Rana, Annemarie van der Meij, Arwin Ramcharan en Paul Lebbink

Overdosering nortriptyline doordat uitleg tekortschiet

Door onvoldoende uitleg gebruikt een man die wil stoppen met roken nortriptyline verkeerd, wordt onwel en belandt in het ziekenhuis. Dit onderstreept nog eens hoe belangrijk goede begeleiding is, zowel mondeling als schriftelijk.

29-04-2022 | door Praktijkprikkel

DOAC-spiegel lager bij een beroerte

Patiënten die een DOAC gebruiken en een beroerte krijgen hebben op dat moment significant lagere anti-Xa en anti-IIa spiegels.

29-04-2022 | door Linda de Graaf

Minder vaak cardiovasculair event bij colchicine

Bij patiënten met een coronaire aandoening vermindert colchicine het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen en bepaalde inflammatoire markers. De totale en de cardiovasculaire sterfte daalt niet.

29-04-2022 | door Linda de Graaf

Positieve reacties op witte jas

In zijn zoektocht naar meer zichtbaarheid trok Mujtaba Al Hadi een witte apothekersjas aan en ging aan de balie staan. Verrast door de positieve reacties van patiënten en zijn team blijft hij de jas voorlopig dragen. “Nu voel ik me meer zorgverlener.”

29-04-2022 | door Edwin Bos

Minister Ernst Kuipers wil geplande GVS-herberekening per 2023 realiseren

Minister Ernst Kuipers (VWS) wil de geplande herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 2023 realiseren. Dat schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer.

29-04-2022 | door KNMP

Inspiratiegids Verspil geen Pil overhandigd aan Kamerleden

De Coalitie Duurzame Farmacie heeft op 20 april de inspiratiegids Verspil geen Pil aangeboden aan Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Liane den Haan (Fractie Den Haan). Binnen de coalitie zijn de KNMP, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, BOGIN en Neprofarm actief.

29-04-2022 | door KNMP

ROAZ'N*

De Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) waren en zijn het gremium om de acute zorg in de regio op de been te houden. Ook ten tijde van de pandemie, toen corona door het land heen ‘roazde’. Het duurde niet lang voordat men er achter kwam dat het vervelend is wanneer mensen hun medicijnen niet kunnen krijgen of hier kilometers voor moeten omrijden. De apotheker kwam in beeld en mocht aanschuiven bij de ROAZ.

29-04-2022 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Meer oog voor verschillen tussen hartpatiënten

De herziene NHG-Standaard Acuut coronair syndroom houdt beter rekening met verschillen tussen hartpatiënten. Daarnaast is er meer aandacht voor de duur van de behandeling met trombocytenaggregatieremmers, voor farmacogenetica en voor de overdracht van de cardioloog naar de eerste lijn.

29-04-2022 | door Vera H.M. Deneer

Overal in het land werken apothekers aan het verbeteren van farmaceutisch zorg

Apothekers zijn volop bezig hun positie in de regio te versterken. In dit overzicht belichten apothekers en apotheekmedewerkers projecten die de farmaceutische zorg verbeteren, zoals West-Friese apothekers die op huisbezoek gaan en Amsterdamse apothekers die patiënten met psychosociale problemen actief gaan doorverwijzen naar welzijnswerk.

29-04-2022 | door Edwin Bos
Back to top