Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW36

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Werk aan de winkel

Farmabuddy’s, medicatiemaatjes, valvoorkomers, naobervrijwilligers; op allerlei manier zetten heel veel mensen zich dag en nacht in om kwetsbare, nog thuiswonende ouderen te helpen bij hun medicatie, bij het voorkomen van vallen en het terugdringen van eenzaamheid.

10-09-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Complimentjes

Het is vijf uur, einde practicumdag. De vaatwassers met maatkolven staan op de achtergrond gezellig te ronken. Samen met een analist loop ik de zaal na en zet alles klaar voor de laatste groep die morgen de experimenten afrondt.

10-09-2021 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

Apothekers missen maatwerk in Kijksluiter-video’s

Veel apothekers die gebruikmaken van de Kijksluiter, videoanimaties over bijsluiters, zijn positief over de inhoudelijke kwaliteit, maar zouden het digitale platform meer op maat per patiëntgroep willen aanbieden. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en Hogeschool Utrecht.

03-09-2021 | door PW

Herexamen 2021 PW36

Welke stelling over het bereiden van een flucloxacilline-drank is waar?

08-09-2021 | door Astrid Annaciri, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Ziekenhuizen moeten duizenden operaties inhalen

Naar verwachting moeten Nederlandse ziekenhuizen en klinieken door de corona-uitbraak tussen de 170.000 en 210.000 operaties inhalen. Dat is 11-14% van het aantal operaties dat normaal gesproken in een jaar plaatsvindt. Dat blijkt uit berekeningen van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa).

02-09-2021 | door PW

Online voorschrijven zonder fysiek contact blijft mogelijk

Het voorschrijven van geneesmiddelen na online contact tussen voorschrijver en patiënt, zonder elkaar te hebben ontmoet, blijft mogelijk tot eind van dit jaar. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn veel partijen tevreden over het op afstand houden van spreekuren en consulten.

31-08-2021 | door PW

Nieuwe enzymvervangende therapie bij ziekte van Pompe

Avalglucosidase alfa (Nexviadyme) ontving een positief advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) voor een handelsvergunning. Dit weesgeneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van de ziekte van Pompe en wordt toegepast als enzymvervangende therapie.

10-09-2021 | door PW

Preferentiegraad is gemiddeld 88%

Openbare apotheken haalden in de eerste helft van 2021 een gemiddelde preferentiegraad van 88%. Bij sommige zorgverzekeraars heeft het gehaalde percentage invloed op de hoogte van de tarieven die apothekers ontvangen voor de door hen geleverde farmaceutische zorg. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

10-09-2021 | door SFK

‘Nog veel werk aan de winkel om medicatieproblemen bij mensen thuis op te lossen’

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis wonen, maar wel op een verantwoorde manier, vindt Carolien Sino van de Hogeschool Utrecht. Bij medicatiegerelateerde problemen spelen wijkverpleegkundigen volgens haar een cruciale rol. Ze komen dagelijks bij ouderen thuis, gelden vaak als vertrouwenspersoon en kunnen snel aan de bel trekken bij huisarts of apotheker. “Observeren, signaleren en communiceren.”

10-09-2021 | door Frans van den Houdt

Huisbezoek essentieel voor compleet beeld patiënt en zorg

Zoek patiënten thuis op. Zo ontstaat een completer beeld van hun situatie en kun je als apotheker betere patiëntenzorg leveren. Dat concluderen farmaciestudenten die hebben meegedaan aan het medicatiemaatjesproject van de Universiteit Utrecht. “Je ziet en begrijpt beter hoe een ziekte iemands leven beïnvloedt.”

10-09-2021 | door Frans van den Houdt

Apotheker helpt voorkomen dat ouderen vallen door medicijngebruik

In het door welzijnsorganisatie Wmo radar ontwikkelde digitale valpreventieprogramma voor ouderen ‘Minder vallen, door meer bewegen’ geeft openbaar apotheker Nada Alrubaiee voorlichting over hoe medicatie duizeligheid en sufheid kan veroorzaken. “Apothekers besteden veel aandacht aan polyfarmaciepatiënten, maar ook ouderen met één of twee geneesmiddelen lopen risico om te vallen.”

10-09-2021 | door Edwin Bos

Ouderen hebben moeite thuis alle medicatietaken goed uit te voeren

Veel thuiswonende ouderen hebben problemen met het gebruik, bewaren en afvoeren van hun medicatie. Ook praten ze hierover niet altijd met zorgverleners. Dit leidt tot onveilige situaties en het uitblijven van behandeleffecten, stelt onderzoeker Nienke Dijkstra. Zij pleit voor betere ondersteuning en samenwerking tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorger.

10-09-2021 | door Nienke Dijkstra

Farmabuddy breder ingezet, ondersteuning uitgebreid

De farmabuddy, een vast aanspreekpunt in de apotheek, kan voor verschillende patiëntgroepen worden ingezet. Voor elke groep zijn er specifieke aandachtspunten. Het herziene en uitgebreide Farmabuddyprogramma voorziet daarin met vier compacte modules. “Patiënten en mantelzorgers hebben grote waardering voor dit vertrouwde gezicht in de apotheek.”

10-09-2021 | door Caroline van de Steeg, Sonia Amini en Adrianne Faber

Grotere kans op remissie colitis ulcerosa bij filgotinib

De Januskinase-1-remmer filgotinib 1 dd 200 mg is effectief in het induceren en onderhouden van een klinische remissie in vergelijking met placebo bij patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa. Het middel wordt goed verdragen.

10-09-2021 | door Linda de Graaf

Stoppen met statines: groter risico hartfalen

Oudere patiënten met polyfarmacie die stoppen met hun statine hebben op de lange termijn een groter risico op een fatale en niet-fatale cardiovasculaire uitkomst.

10-09-2021 | door Linda de Graaf

NaoberzorgPunt: burenhulp op grens zorg en welzijn

Halvelijnszorg, noemt apotheker Linda Jonkers de hulp die NaoberzorgPunt Meerlo biedt, op het grensvlak van zorg en welzijn. Zorg voor mensen die eenzaam zijn of thuis met praktische problemen kampen, zoals het reinigen van een voorzetkamer of het repareren van een lamp zodat medicijnen ’s avonds kunnen worden ingenomen. Ouderwetse burenhulp in een nieuw jasje.

10-09-2021 | door Linda de Jonge

Thuisbehandeling bespoedigt herstel van patiënten met hartfalen

Na een ziekenhuisopname van 24 tot 48 uur kunnen patiënten met chronisch hartfalen van Gelre ziekenhuizen verder thuis worden behandeld. Hiervoor werken ziekenhuisapotheek, poliklinische apotheek, cardiac care-verpleegkundigen en verpleegkundigen van de thuiszorg nauw samen. “Je ontlast het ziekenhuis en de patiënt herstelt sneller.”

10-09-2021 | door Frans van den Houdt

Omzetten insulines kan risicovol zijn

Een patiënt bij wie twee insulines op hetzelfde moment worden omgezet raakt in de war, verwisselt de producten en wordt erg beroerd. Uiteindelijk herstelt hij volledig.

10-09-2021 | door Praktijkprikkel

Kwetsbare ouderen opsporen

Door het stellen van extra vragen tijdens medicatiebeoordelingen bepaalt apotheker Harmke Verlinden welke kwetsbare ouderen meer zorg nodig hebben. Via een zelf ontwikkelde app overlegt ze vervolgens met de huisartsen of een bezoek noodzakelijk is.

10-09-2021 | door Edwin Bos

KNMP: ‘PPI’s moeten beschikbaar blijven voor wie erop zijn aangewezen’

Protonpompremmers (PPI’s) moeten beschikbaar blijven voor mensen die daadwerkelijk zijn aangewezen op deze maagzuurremmers. Dat zegt de KNMP in een reactie op het Zorginstituut Nederland, dat concludeert dat PPI’s vaak onterecht worden voorgeschreven.

10-09-2021 | door KNMP

Face to face-panelbijeenkomsten over preventierol van apothekers

Welke rol willen openbaar apothekers de komende jaren spelen op het gebied van preventie? En wat is daarvoor nodig? Om hierover een visie te bepalen houdt de KNMP vier face to face-panelbijeenkomsten

10-09-2021 | door KNMP

Informeel

Om voor de KNMP zo goed mogelijke resultaten te boeken hebben wij als bestuurders zeer regelmatig overleg met verschillende stakeholders. De verschillende overheidsinstanties, de zorgverzekeraars en de andere zorgkoepels treffen we op gezette momenten in bestuurlijke overleggen met een agenda.

10-09-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP
Back to top