Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW34

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Morele stress

Moreel beraad is niet hetzelfde als intervisie. Laat dat vooraf duidelijk zijn, onderstrepen Martina Kruijtbosch en Adrianne Faber, de auteurs van het artikel ‘Moreel beraad: leren reflecteren op ethische dilemma’s’.

27-08-2021 | door Frans van den Houdt, hoofdredacteur

Duurkoop

Het is zomer, althans volgens de kalender. Terwijl ik naar de regen buiten kijk, denk ik met de assistenten na over de planning.

27-08-2021 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Herexamen 2021 PW34

Wat doet u bij bij gebruik van voriconazol-tabletten en toevoegen van flucloxacilline-tabletten?

25-08-2021 | door M.J.A. Zeemeijer, afdeling medicatiebewaking, Stichting Health Base, Houten

Ipilimumab met nivolumab niet vergoed uit basispakket

De minister van Medische Zorg kan ipilimumab in combinatie met nivolumab niet opnemen in het basispakket van de zorgverzekering, tenzij onderhandelingen met de fabrikant uitkomen op een lagere prijs. Dat concludeert het Zorginstituut Nederland (ZIN).

17-08-2021 | door PW

Uitbreiding van het arsenaal interleukine-remmers

Voor de behandeling van psoriasis is binnenkort een nieuw middel beschikbaar: het monoklonale antilichaam bimekizumab (Bimzelx) heeft van de Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP een positief advies ontvangen voor toelating op de markt. Het is toepasbaar bij volwassenen met matig tot ernstige vormen van psoriasis, die in aanmerking komen voor systemische therapie.

27-08-2021 | door PW

Haken en ogen aan schatting nierfunctie op creatininebasis

De CKD-EPI-formule geeft de meest representatieve nierfunctieschatting, hoewel de betrouwbaarheid bij een verminderde nierfunctie aanzienlijk afneemt bij hogere leeftijd of obesitas. Bij bedlegerige ouderen moet rekening worden gehouden met een overschatting. Bij obese patiënten moet voor het doseren van geneesmiddelen de eGFR worden berekend in ml/min. “Er zitten veel haken en ogen aan de schatting van de nierfunctie op basis van het serumcreatinine.”

27-08-2021 | door Joanneke Overbeek, Rifka Peeters en Catherijne Knibbe

Moreel beraad: leren reflecteren op ethische dilemma’s

Van belang is dat apothekers ethische competenties hebben om een niet-pluisgevoel en een moreel dilemma snel te herkennen. Zo kunnen zij de morele en professionele reflectie inzetten die op dat moment nodig zijn. Moreel beraad kan apothekers hierbij ondersteunen. Dit is overigens niet hetzelfde als intervisie. “Bij moreel beraad ligt de focus met name op het ontwikkelen van ethische competenties.”

27-08-2021 | door Martine Kruijtbosch en Adrianne Faber

Hoge raad vernietigt uitspraak hof over vitamine D-dosering

Menzis heeft in het kader van zijn preferentiebeleid uitsluitend vitamine D-producten met de sterkten 25.000 IE of 30.000 IE aangewezen. Fabrikant Goodlife vocht dit beleid met succes aan, maar de Hoge Raad heeft nu de uitspraak van het gerechtshof vernietigd: in de wet is niet bepaald dat alle doseringen van werkzame stoffen beschikbaar moeten zijn. Echter, schrijft een arts vanwege ‘medische noodzaak’ een andere sterkte voor, dan moet de verzekeraar dit vergoeden.

27-08-2021 | door Catelijne Bach en Jolijn Geven

Imatinib behoudt β-celfunctie bij diabetes type 1

Bij volwassenen met recent gediagnosticeerde diabetes type 1 zorgt een 26 weken durende kuur van de tyrosinekinaseremmer imatinib voor preservatie van de ᵦ-celfunctie tot na twaalf maanden.

27-08-2021 | door Linda de Graaf

Gezondheid checken in de apotheek

Op consult in de apotheek, ter plekke onder meer bloeddruk en cholesterol laten meten en na een halfuur weer buiten staan met een gezondheidsrapport en concrete adviezen. De BENU Gezondheidscheck zorgt in Rotterdam voor veel positieve reacties, zegt Pieter Bax.

27-08-2021 | door Linda de Jonge

Terminologie

In ons huidige bestaan als openbaar apotheker spelen twee termen een grote rol: ‘doelmatig’ en ‘zichtbaarheid’. Als je doelmatig vertaalt als “je doel zo matig mogelijk bereiken” dan kom je aardig in de buurt van hoe dit begrip nu wordt uitgelegd.

27-08-2021 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Minister wil in gesprek over grotere vaccinatierol apotheken

Demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) wil in gesprek met apothekers over een mogelijke uitbreiding van hun rol bij de COVID-19-vaccinatie. Daarmee reageert De Jonge op vragen van het Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) tijdens het Kamerdebat over het coronavirus.

27-08-2021 | door KNMP

IGJ over FMD-onderzoek: ‘Meeste apotheken zijn goed op weg’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldt dat de meeste apotheken goed op weg zijn met de controle op veiligheidskenmerken van geneesmiddelen. Dat concludeert de inspectie in een onderzoek op basis van een enquête onder alle apotheekhoudenden.

27-08-2021 | door KNMP

‘Zet shared decision making centraal bij keuze inhalator’

Kosten alleen mogen nooit doorslaggevend zijn bij het vervangen van een oorspronkelijke inhalator door een generieke vorm, zoals in diverse regionale formularia staat. Zorgverzekeraars gaan hier echter vaak aan voorbij. Momenteel lopen gesprekken met zorgverzekeraars over inhalatiemedicatie, die hopelijk leiden tot preferentiebeleid dat ten goede komt aan patiënt, zorgverlener en de betaalbaarheid van de zorg.

27-08-2021 | door Richard Dekhuijzen, Jiska Snoeck-Stroband, Peter Wognum, Hans in ’t Veen en Meike van Halm-Walters

Uitgaven farmaceutische zorg stegen met 3,1% in 2020

De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2020 met bijna € 140 miljoen tot € 4,66 miljard. Daarmee komt de stijging uit op 3,1% ten opzichte van 2019. Dit en meer publiceert de SFK in de jaarlijkse uitgave Data en feiten, die deze week verschijnt. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

27-08-2021 | door SFK
Back to top