Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW34

PW34 - 25-08-2021 | door M.J.A. Zeemeijer, afdeling medicatiebewaking, Stichting Health Base, Houten

Een 69-jarige COPD-patiënt gebruikt voriconazol-tabletten 200 mg tweemaal daags om haar chronische pulmonale aspergillose te behandelen. Ze komt nu net bij de huisarts vandaan met een recept voor flucloxacilline-tabletten 500 mg viermaal daags ter behandeling van een bacteriële huidinfectie. Wat doet u?

  1. U belt de voorschrijver van de voriconazol-tabletten om de dosering te verhogen vanwege verlaging van de voriconazolspiegels door flucloxacilline.
  2. U belt met de huisarts van de patiënt om de dosering van flucloxacilline te verhogen vanwege een verwachte lagere effectiviteit van flucloxacilline door het gelijktijdig gebruik van voriconazol.
  3. U belt met de huisarts van de patiënt om flucloxacilline te vervangen door bijvoorbeeld een andere penicilline.
  4. U levert de flucloxacilline-tabletten af conform voorschrift.

Toelichting

Het juiste antwoord is: u belt met de huisarts van de patiënt om flucloxacilline te vervangen door bijvoorbeeld een andere penicilline.

De plasmaspiegel van voriconazol daalt door flucloxacilline. Het precieze mechanisme is onbekend; mogelijk versnelt flucloxacilline het metabolisme van voriconazol. Flucloxacilline is vervangbaar door een alternatief, waardoor de interactie kan worden vermeden.

Bronnen:

• IA 800 flucloxacilline - voriconazol. Commentaren Medicatiebewaking 2020/2021, Stichting Health Base, 35ste jaargang, september 2020

• KNMP. Informatorium Medicamentorum in de KNMP Kennisbank; interactie 14095 voriconazol + flucloxacilline.,  [geraadpleegd op 7 september 2020.]

Document acties

Back to top