Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW45

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Aidsvrij

Wereldwijd waren er in 2016 naar schatting 36,7 miljoen mensen met hiv en zo’n één miljoen mensen overleden aan aids gerelateerde ziekten. In dat jaar waren er ongeveer 1,8 miljoen nieuwe hiv-besmettingen. Van alle mensen met hiv had zo’n 53% toegang tot antiretrovirale middelen.

10-11-2017 | door Frans van den Houdt

Hoe dan?

Apothekers in de vervolgopleiding schrijven ter afsluiting een betoog over een maatschappelijk thema dat vanuit professionele invalshoek bekeken wordt.

10-11-2017 | door Wilma Göttgens, apotheker

RVS: laat apotheker dure medicijnen bereiden

Apothekers moeten snel een vrijstelling krijgen in de wet voor het magistraal bereiden van geoctrooieerde geneesmiddelen. Daarvoor pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een advies over het goedkoper ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen.

09-11-2017 | door Edwin Bos

ACM: collectief weigeren zorgcontract is verboden

Een collectieve boycot van zorgcontracten door zorgaanbieders in de eerste lijn is verboden en nadelig voor patiënten. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die ziet dat veel zorgaanbieders overwegen geen contract af te sluiten.

31-10-2017 | door PW

PrEP voor minder dan € 100 per maand

Dagelijkse pre-expositieprofylaxe (PrEP) tegen hiv-infectie is sinds 30 oktober verkrijgbaar voor € 99,50 per maand.

30-10-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 45

Welke uitspraak over interactie is juist?

08-11-2017 | door Jeanne van Berkel, KNMP

Idebenon onder voorwaarden op bijlage 1B

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert om het weesgeneesmiddel idebenon (Raxone) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

02-11-2017 | door PW

Riskante comedicatie bij hiv

Bij 40% van 248 hiv-patiënten vereiste de comedicatie onmiddellijk ingrijpen.

08-11-2017 | door PW

Hiv-screening loont

In de Britse situatie zou hiv-screening in de eerstelijnszorg de kosteneffectiviteitsdrempel van £ 30.000 per QALY bereiken na 33 jaar.

09-11-2017 | door PW

Werking maraviroc gelijk bij volwassenen en kinderen

Farmacokinetiek, werkzaamheid en veiligheid van maraviroc zijn bij kinderen en volwassenen vergelijkbaar.

10-11-2017 | door PW

Uitgavestijging hiv-remmers door nieuwe middelen

Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 226.000 keer een hiv-remmer. Dat aantal ligt 2,7% onder het niveau van 2015. Toch namen de uitgaven aan hiv- remmers toe met 3,4% tot € 202 miljoen. Deze stijging kan volledig worden toegeschreven aan het toenemend gebruik van nieuwe hiv-middelen. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

10-11-2017 | door SFK

Hiv: substitutie naar generiek kan, mits dat zorgvuldig gaat

Een grote groep patiënten met hiv doet het keurig op tripeltherapie, bij voorkeur in één tablet. Afbouwen naar twee antiretrovirale middelen lijkt bij deze stabiele patiënten net zo goed, zegt hoogleraar David Burger. “En dat bespaart geld en bijwerkingen.” De komst van generieke middelen zorgt eveneens voor een kostenreductie. “Substitutie dient wel zorgvuldig plaats te vinden.”

10-11-2017 | door Cindy Reinders

'Hiv maakte mij tot wie ik nu ben: sterk en onafhankelijk'

Hans van der Marel maakte het allemaal mee: van leven tussen hoop en wanhoop bij de introductie van de combinatietherapie tot een vrijwel klachtenloos bestaan met de hiv-medicatie van nu. Toch is er nog genoeg om voor te strijden. Dat doet hij zonder schroom: “Ik neem niet veel dingen meer voor lief.”

10-11-2017 | door Annemiek Veelenturf

Innovatief H-TEAM maakt van Amsterdam aidsvrije stad

Hiv vroeg opsporen en behandelen is de belangrijkste missie van het Amsterdamse H-TEAM, dat drie jaar geleden werd opgericht en sindsdien wordt geroemd om zijn innovatieve aanpak. De hoofdstad is volgens UNAIDS hard op weg een aidsvrije stad te worden. “De laatste loodjes zijn het zwaarst.”

10-11-2017 | door Frans van den Houdt

Therapietrouwinterventie AIMS blijkt effectief bij behandeling virus

Het verdient aanbeveling om de Adherence Improving self-Management Strategy (AIMS) te implementeren in de hiv-zorg. Deze zelfmanagement-interventie om therapietrouw te ondersteunen heeft relevante effecten op de viral load en blijkt kosteneffectief. Ook patiënten en zorgverleners zijn positief over AIMS, dat kan worden geïntegreerd in reguliere zorg.

10-11-2017 | door Marijn de Bruin en Jan M. Prins

Apotheek helpt bij opsporen onbekende seropositieven

Wie thuis zelf zijn bloed wil controleren op een hiv-besmetting kan sinds kort naar de hiv-gespecialiseerde Plusapotheken voor een betrouwbare zelftest: binnen één minuut heb je de uitslag. Taco van Witsen, Plus-apotheker in Amsterdam: “Apotheken zijn laagdrempelig en we geven goede voorlichting.”

10-11-2017 | door Edwin Bos

Monitoren bijwerkingen belangrijk bij gebruik antiretrovirale middelen

Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de loop der jaren meer dan 1700 meldingen van zowel milde als ernstige bijwerkingen van antiretrovirale middelen. Totdat een vaccin ontwikkeld is, zullen hiv-patiënten hun leven lang met deze middelen behandeld moeten worden en is adequate monitoring van de therapie belangrijk.

10-11-2017 | door Ellen Ederveen en Florence van Hunsel

Inlevend communiceren

Plots boos uitvallen, achterdocht, ontkenning, verhaallijnen die niet logisch zijn … Dementie levert een complex ziektebeeld op.

10-11-2017 | door Annemiek Veelenturf

Rol apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer

Katja Kok, vicevoorzitter van de KNMP, heeft de rol van apothekers bij euthanasie belicht in de Tweede Kamer. Dit deed zij tijdens een rondetafelgesprek over euthanasie op maandag 30 oktober 2017, ge­organiseerd door de Vaste Kamercommissie VWS.

10-11-2017 | door KNMP

Framing and shaming

Breaking news in de gayscene: de hiv-preventiepil PrEP is sinds begin deze maand verkrijgbaar tegen een prijs die 80 procent lager is dan het oorspronkelijke merkproduct. Niet 550 euro per maand, maar 99,50 per maand gaan de nieuwe generieke pillen kosten. Het patent op het specialité is deze zomer verlopen.

10-11-2017 | door Mariël Croon

‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’ gereed

De KNMP heeft als betrokken partij op 1 november 2017 van het Kennisinstituut Medisch Specialisten (KIMS) de definitieve leidraad ‘Overdracht Medicatiegegevens in de keten’ ontvangen. De voortgang van de herziening van de richtlijn uit 2008 stagneerde juni 2017. Na vervolgoverleg is er nu een leidraad.

10-11-2017 | door KNMP

Een geleidelijke transitie gewenst voor de komende jaren

De Nederlandse apothekers hebben de afgelopen jaren gezamenlijk enorm veel bereikt, maar ze staan voor de nodige uitdagingen nu nieuwe vergrijzingsgolven opdoemen. Hoe vervolgt de openbare farmacie haar weg? En welke keuzes liggen voor? Een geleidelijke transitie lijkt gewenst.

10-11-2017 | door Dennis Mulkens

Van Roosmalen: ‘Vrijdagavond recept wijzigen kan met Siilo’

De 1500 apothekers die zijn aangesloten op het KNMP-netwerk op Siilo ontvangen realtime informatie over recalls en ander breaking news. Daarnaast kunnen ze elkaar hier makkelijk vinden. En contact leggen met 30.000 artsen en andere zorgprofessionals, na controle van ID en BIG.

10-11-2017 | door Ilse Oranje

Thema: Automatisering als katalysator van verandering

Farmaceutisch Historische Dag

10-11-2017 | door KNMP
Back to top