Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Hoe dan?

PW45 - 10-11-2017 | door Wilma Göttgens, apotheker
Apothekers in de vervolgopleiding schrijven ter afsluiting een betoog over een maatschappelijk thema dat vanuit professionele invalshoek bekeken wordt.
Hoe dan?

Populaire thema’s zijn het niet beschikbaar zijn van middelen, shoppende patiënten op pad voor een duur middel, zorg mijden, enzovoort.

Ook doorgewinterde apothekers, met een warm hart voor het vak en de patiënt, meldden zich afgelopen weken ten einde raad. “Ik kan geen verantwoorde zorg meer verlenen aan mijn patiënten. Het kunst- en vliegwerk dat ik moet vertonen om oplossingen te vinden voor niet beschikbare maar wel noodzakelijke geneesmiddelen, verwarring bij jong en oud vanwege steeds weer wisselende preferente doosjes. Patiënten die zich beklagen dat ze naar een andere apotheek moeten omdat ik op een haar na het contract misliep door te lage substitutiegraad. Het vertrouwen dat patiënten in mij hebben moet ik keer op keer beschamen. Ik wil een goede hulpverlener zijn en verantwoorde zorg kunnen leveren, maar het gaat niet meer. De maat is vol, het is genoeg geweest, wat kan ik nog doen?”

Weigeren de contracten met verzekeraars te tekenen is in ieder geval geen optie. Niet in je eentje, want dan loop je het risico veroordeeld te worden wegens ‘Aanmerkelijke Marktmacht’. Niet collectief, want dat heet “Boycot over de rug van patiënten” aldus de Autoriteit Consument en Markt. De bottom line op de zorgmarkt is: “Gij zult concurreren!”

Het thema voor de districtsbijeenkomsten is het routeplan Professionele Standaard en daaruit voortvloeiende bekostiging. De vraag is: hoe dan?

Document acties

Reacties

12-11-2017 10:00
J.C. Kortekaas zegt:

Weigeren de contracten met verzekeraars te tekenen is in ieder geval geen optie. Niet in je eentje, want dan loop je het risico veroordeeld te worden wegens ‘Aanmerkelijke Marktmacht’. Niet collectief, want dat heet “Boycot over de rug van patiënten” aldus de Autoriteit Consument en Markt. De bottom line op de zorgmarkt is: “Gij zult concurreren!”

Als je het echt wilt begrijpen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/They_Shoot_Horses,_Don%27t_They%3F

14-11-2017 01:07
W. Göttgens-Jansen zegt:

Het thema van deze klassieker is actueler dan in 1967. De competitie is inderdaad moordend.
De vraag is vooral wie in deze afvalrace de werkelijke verliezers zijn en hoe apothekers zichzelf begrijpen:

https://www.gutenberg.org/files/11/11-h/11-h.htm#link2HCH0005

Back to top