Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 35, jaar 2014

29 augustus 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Start/stop

column

29-08-2014 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen

RIVM: ‘Mogelijk risico voedselinfectie bij PPI’

Patiënten die protonpompremmers (PPI’s) gebruiken, lopen mogelijk extra risico op een voedselinfectie veroorzaakt door de Campylobacter-bacterie, zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM. De KNMP waarschuwt dat patiënten hun maagzuurremmers op grond van dit onderzoek niet moeten stoppen.

27-08-2014 | door Marc de Leeuw

Fusiebesprekingen NVZA en NVPF afgebroken

De fusiebesprekingen tussen de Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NVPF) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) zijn afgebroken. Beide partijen waren in overleg met elkaar en zouden in juni een vergadering houden voor de oprichting voor de nieuwe gezamenlijke vereniging.

27-08-2014 | door PW

Meldactie problemen preferentiebeleid

Welke problemen ondervinden patiënten door het preferentiebeleid? Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is op 8 september een meldactie gestart om dit in kaart te brengen.

28-08-2014 | door PW

Herexamen 2014 PW 35

Welke van de onderstaande antipsychotica veroorzaakt gemiddeld de sterkste toename van het lichaamsgewicht? a. aripiprazol (Abilify); b. olanzapine (o.a. Zyprexa); c. haloperidol (o.a. Haldol); d. quetiapine (o.a. Seroquel).

29-08-2014 | door G. van den Brink

Aanvraag Nefrodex ingetrokken

De fabrikant van Nefrodex (dexamethason) heeft een aanvraag voor een handelsvergunning teruggetrokken omdat het bedrijf niet in staat was op tijd aanvullende gegevens aan te leveren.

27-08-2014 | door PW

Beperking domperidon bevestigd

[Dit bericht is onjuist: het betreft bromocriptine in plaats van domperidon - red.]

29-08-2014 | door PW

Infusiereacties bij ofatumumab

Ofatumumab (Arzerra) kan ernstige en fatale infusiereacties geven. Ondanks toediening van premedicatie kunnen dergelijke reacties nog steeds optreden, vooral tijdens de eerste infusie.

26-08-2014 | door PW

Drie uitbreidingen indicaties augustus 2014

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de EMA heeft positief geadviseerd over de volgende indicatie-aanpassingen.

26-08-2014 | door PW

Voorzorgen bij ferumoxytol

Om ernstige overgevoeligheidsreacties bij de toediening van ferumoxytol (Rienso) te voorkomen, adviseert de fabrikant van dit middel zorgverleners ferumoxytol alleen toe te dienen via intraveneuze infusie die minstens 15 minuten duurt, en niet via een injectie.

28-08-2014 | door PW

Minder spoedverstrekkingen

Voor dienstapotheken geldt vanaf 2014 een aparte financiering, waarbij de kosten per verstrekking kunnen oplopen tot ruim € 60. De SFK constateert een terugloop van het aantal dienstverstrekkingen met 12%.

26-08-2014 | door SFK

Alertheid nodig bij medicatie voor oudere patiënten

Geneesmiddelinformatie voor het rationeel voorschrijven aan ouderen is slechts beperkt beschikbaar. Dat komt enerzijds doordat resultaten uit klinische onderzoeken niet altijd representatief zijn voor de oudere, vaak kwetsbare patiënt. Anderzijds ontbreekt relevante informatie over ouderen vaak in de bronnen die bestemd zijn voor artsen en apothekers.

26-08-2014 | door E. Beers, A.C.G. Egberts, H.G.M. Leufkens en P.A.F. Jansen

Vaginaal bloedverlies: wens vrouw bepalend voor therapie

Er is meer plaats voor tranexaminezuur in de herziene NHG-Standaard Vaginaal bloedverlies, zegt apotheker Wilma Kwee, nu hormonale en niet-hormonale therapie gelijkwaardige opties zijn bij hevig menstrueel bloedverlies. Afhankelijk van de wensen van de vrouw wordt bijvoorbeeld een middel met of zonder anticonceptieve werking ingezet.

26-08-2014 | door c.reinders@knmp.nl

‘Geneesmiddeltekorten zijn eenvoudig op te lossen’

Fabrikanten kunnen door het preferentiebeleid niet voldoende voorraad aanhouden. Het opvangen van acute tekorten aan preferente geneesmiddelen is daardoor problematisch. Martin Favié, voorzitter van de bond van generieke fabrikanten, wil nieuwe afspraken met zorgverzekeraars. “We moeten de voordelen van het preferentiebeleid behouden en de nadelen aanpakken.”

29-08-2014 | door Edwin Bos

Rechter: CZ is een aanbestedende dienst

De rechter oordeelde onlangs dat CZ als zorgverzekeraar een publiekrechtelijke instelling is en daarmee een aanbestedende dienst. CZ moet de inkoopprocedure voor één leverancier van stomamateriaal staken en opsplitsen in meerdere opdrachten.

29-08-2014 | door Catelijne Bach en Boudewijn Cremers

Ook controle met barcode nodig bij bereiding op maat

Een bereidingsapotheek levert een morfinecassette met een tienmaal te hoge dosering morfine. De patiënt overlijdt enkele dagen later. Controle van de bereiding via een barcode was niet mogelijk en andere zorgverleners ontdekten de fout niet. De betrokken partijen voerden verbeteringen door om een dergelijke verwisseling te voorkomen.

29-08-2014 | door Jacqueline Santen-Reestman en David Opstelten

‘Onbalans apotheker en verzekeraar uniek in de wereld’

Voor het begin van het FIP-congres in Bangkok kijkt CEO Luc Besançon vooruit. Hij doet enkele voorstellen om de positie van de apothekers te versterken, maar heeft ook minder goed nieuws: het probleem van de geneesmiddeltekorten is nog niet opgelost. “Overheid en zorgverzekeraars maken zich niet druk.”

29-08-2014 | door Frits Baltesen

Zelboraf

Het Zorginstituut Nederland oordeelde dat de behandeling met vemurafenib (Zelboraf)-tabletten 960 mg 2 dd voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

29-08-2014 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Eziclen

Eziclen is een concentraat voor het maken van een zoutoplossing om de darm te reinigen. Het Zorginstituut Nederland adviseert opname in het GVS.

29-08-2014 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Confounding in link antibiotica en astma

Het in eerdere studies gerapporteerde verband tussen antibioticagebruik kort na de geboorte en de ontwikkeling van astma op latere leeftijd, wordt mogelijk verstoord door confounding by indication.

27-08-2014 | door Marc de Leeuw

PTHrP: rol bij cachexie

Onderzoekers van het Dana Farber Cancer Center in Boston hebben ontdekt dat parathyroid-hormone-related-protein (PTHrP) een belangrijke rol heeft bij cachexie.

26-08-2014 | door PW

Mutatie: huidreactie fenytoïne

Fenytoïnegebruikers met een gemuteerd CYP2C-gen (rs1057910 (CYP2C9*3)) lopen extra risico op ernstige huidreacties zoals het Stevens-Johnsonsyndroom, vergeleken met personen zonder deze mutatie.

28-08-2014 | door PW

Hoge dosis griepvaccin beter

Een hoge dosis griepvaccin beschermt 65-plussers beter dan een lage. Dat toont gerandomiseerd onderzoek waaraan 31.989 patiënten uit 126 Canadese en Amerikaanse behandelcentra meededen.

28-08-2014 | door PW

Therapietrouwbevordering lipidenverlagers is kosteneffectief

Bevordering van de therapietrouw van lipidenverlagers via de openbare apotheek is een kosteneffectieve strategie. Het is zelfs kostenbesparend als de interventie zich specifiek richt op patiënten die lipidenverlagers gebruiken als secundaire preventie, zo blijkt uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

29-08-2014 | door S. Vegter, P. Oosterhof, J.F. van Boven, A.G. Stuurman-Bieze, E.G. Hiddink, M.J. Postma

Groot draagvlak LOA-leden voor beleidsspeerpunten 2015

Meer dan 80% van de LOA-leden heeft ingestemd met de speerpunten voor 2015, middels een enquête of deelname aan de regionale ronde tafels afgelopen voorjaar. Rob Freitag, voorzitter van de KNMP-sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA): “We hebben extra accenten gekregen vanuit de dagelijkse praktijk, voor ons van onschatbare waarde.”

29-08-2014 | door Imad el Kaka

DM2-patiënt wil zorg op maat

Welke zorg wenst een diabetespatiënt van de openbaar apotheker? Een kwalitatief stageonderzoek voor de Master Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit geeft hierop een antwoord.

29-08-2014 | door Stephanie Blaset

Nieuwe leden

29-08-2014 | door KNMP
Back to top