Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2014

Doel medicatie bij parkinson: optimaal functioneren patiënt

Geen reden om start met levodopa uit te stellen bij beperkingen

De behandeling van de ziekte van Parkinson heeft vooral tot doel om de patiënt in het dagelijks leven optimaal te laten functioneren. Dopaminerge medicatie is daarbij de hoeksteen. Een neuroprotectieve behandeling is nog steeds niet ontdekt.

PW Magazine 06, jaar 2014 - 06-02-2014 | door Marc de Leeuw, Teus van Laar en Tom Schalekamp

‘Apothekers kunnen artsen een spiegel voorhouden’

Scheidend directeur CBG Aginus Kalis hekelt off-labelgebruik

Aginus Kalis vertrekt 1 februari als directeur bij het CBG en bestuurder bij het EMA. Hij bekritiseert de vaak overspannen reacties op bijwerkingen van geneesmiddelen en vindt dat de ziekenhuisapotheker veel meer verantwoordelijkheden zou kunnen oppakken.

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door Frits Baltesen

Geen contract van Achmea voor Regenboog Apotheken

Rechter weegt ‘onzorgvuldig declaratiegedrag’ mee

Achmea is niet verplicht de acht vestigingen van Regenboog Apotheek een contract te bieden voor 2014-2015, of daarover te onderhandelen. In kort geding wees de rechter de vordering af van Regenboog Apotheek om Achmea te verplichten een overeenkomst aan te gaan. De apotheken gaan in hoger beroep.

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Streven naar meeste zekerheid met minste ingrepen

Stappenplan biedt handvatten voor gestructureerde reinigingsvalidatie

Reiniging van bereidingsapparatuur moet betrouwbaar zijn om kruiscontaminatie te voorkomen en behoeft daarom validatie. Invoering voor alle producten is onhaalbaar, maar reinigingsvalidatie voor een worst-case-product beperkt de werklast. Een goed doordachte recovery-studie is van groot belang.

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door L.A.A. van Gendt-de Jong en R.M. Posthuma

Medicatiebewaking bij patiënt met leverfalen wél mogelijk

Primeur: tabel met adviezen voor omzetting bij ernstig leverfalen

Voor veel apothekers is het frustrerend dat zij niets kunnen doen bij een contra-indicatie ‘leverfunctiestoornis’. Apotheker Sandra van Putten uit Almere ontwikkelde samen met apothekers en artsen een methode voor medicatiebewaking bij ernstig leverfalen.

PW Magazine 05, jaar 2014 - 31-01-2014 | door Edwin Bos

‘Nooit effect op vasculaire complicaties aangetoond’

Meningen over incretinemimetica lopen uiteen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap geeft DPP-4-remmers en GLP-1-agonisten geen plek bij de behandeling van diabetes type 2 omdat werkzaamheid en veiligheid op de lange termijn nog niet zijn aangetoond. Toch groeide de omzet in Nederland tot ongeveer € 34 miljoen in 2013. De meningen over deze geneesmiddelen verschillen sterk.

PW Magazine 05, jaar 2014 - 30-01-2014 | door Marc de Leeuw

‘Buisjes: dit was de laatste keer. Nu nóóit meer ...’

Myrthe (10) hoort nu beter en spreekt minder nasaal

Myrthe van 10 kreeg onlangs voor de tweede keer trommelvliesbuisjes in haar oren. Ook werd haar permanent ontstoken neusamandel verwijderd. Geoliede watten van de apotheek hielpen haar na de operatie de eerste schooldag door te komen. “Haar oren zijn altijd gevoelig geweest.”

PW Magazine 04, jaar 2014 - 24-01-2014 | door Edwin Bos

‘Zorg dat de moeder tevreden is. Zij kent haar kind het best’

Antibiotica hebben beperkte plaats bij otitis media

Otitis media (middenoorontsteking) komt vooral en vaak voor bij kinderen. Medicatie neemt bij de behandeling een beperkte plaats in. Antibiotica kunnen uitkomst bieden. Soms zijn trommelvliesbuisjes nodig, maar vaak bestaat het beleid uit afwachten.

PW Magazine 04, jaar 2014 - 23-01-2014 | door Marc de Leeuw

‘Apotheker moet kwartier uittrekken voor tweede uitgifte’

Eindredacteur Han de Gier over het Handboek farmaceutische patiëntenzorg

Eigenlijk is het vreemd dat er geen handboek farmaceutische patiëntenzorg was, zegt Han de Gier, hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg in Groningen en adviseur bij Health Base. Dus schreef hij het handboek met een aantal prominente auteurs. “De eerste en tweede uitgifte bij de start van een chronische medicatie kunnen veel beter.”

PW Magazine 03, jaar 2014 - 17-01-2014 | door Frits Baltesen

Houdbaarheidsonderzoek bereiding kan stuk efficiënter

Standaardprotocol levert grote werklast op

Het NVZA-protocol voor houdbaarheidsonderzoek van bereidingen in ziekenhuisapotheken levert een grote werklast op. De auteurs van dit artikel hebben in het UMC Utrecht een onderzoeksmethode geïntroduceerd die aanzienlijke tijdwinst oplevert.

PW Magazine 03, jaar 2014 - 17-01-2014 | door R.W. Neijzen, A.E.S. van der Hoeven, B. Maat, F.F.T. Ververs en P.C.W. Meulenhoff

Overheveling fertiliteitshormonen: opnieuw logistieke uitdaging

Patiëntenvereniging Freya bezorgd over vergoeding

Fertiliteitshormonen zijn de derde groep specialistische geneesmiddelen die zijn overgeheveld naar het ziekenhuis. De Radboud Apotheek verstrekt deze geneesmiddelen op de polikliniek. Openbare apotheken in Zuid-Holland blijven fertiliteitshormonen leveren in opdracht van de ziekenhuizen. De NVPF en de NVZA roepen apothekers op te melden als patiënten onnodig naar het ziekenhuis moeten rijden.

PW Magazine 03, jaar 2014 - 17-01-2014 | door Edwin Bos

Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland

eerste uitgave, 3 april 1864

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door PW

Beperkte rol dierproeven bij ontwikkeling antilichamen

Herziening richtlijn nodig voor meer efficiëntie in geneesmiddelonderzoek

De rol van proeven met apen in de ontwikkeling van monoklonale antilichamen is beperkt. Nogal eens treedt immunogeniciteit op. Bovendien zijn de bijwerkingen goed te voorspellen aan de hand van de farmacologische werking. Revisie van de onderzoeksrichtlijnen is nodig.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Peter van Meer

Ook twijfel bij biosimilars

Innovaties zullen kostenbesparingen belemmeren

Of de komst van biosimilars daadwerkelijk leidt tot kostenbesparingen, betwijfelt http://edit.pw.nl/rubrieken/ook-twijfel-bij-biosimilars#fieldsetlegend-categorizationziekenhuisapotheker dr. Pieter Knoester. Nieuwe toedieningsvormen van spécialités vormen daarvoor bijvoorbeeld een belemmering.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Pieter Knoester

Biosimilars: goed voor de patiënt en het zorgbudget

Wantrouwen tegen generieke biotechnologische middelen ongegrond

Zoals alle in Nederland geregistreerde geneesmiddelen voldoen generieke biologicals – biosimilars – aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze kunnen dus met vertrouwen gebruikt worden. Dat kan de stijging van geneesmiddelkosten beperken.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Arnold G. Vulto

Monoklonaal antilichaam geleidt cytotoxische stof naar tumor

Nieuwe toepassingen helpen oncologie vooruit

Monoklonale antilichamen spelen een grote rol in de oncologie. Naast nieuwe antilichamen zijn ook nieuwe toepassingen van bestaande antilichamen ontwikkeld: antilichaam-geneesmiddelconjugaten, combinaties van monoklonale antilichamen en bispecifieke antilichamen.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door A.D.R. Huitema, J.H.M. Schellens, J.H. Beijnen

De farmaceutische kant van monoklonale antilichamen

Biologicals vragen specifieke voorzorgsmaatregelen bij bereiding en toediening

Monoklonale antistoffen voeren de lijst aan van geneesmiddelen die wereldwijd de hoogste omzet genereren. Vooral voor auto-immuunziekten hebben ze grote therapeutische waarde. Farmacokinetisch wijken ze sterk af van laagmoleculaire geneesmiddelen. Ook vragen ze een speciale behandeling om aggregaatvorming, en daarmee immunogeniciteit, te voorkomen.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Daan J.A. Crommelin 2 reacties

‘Liever 33 keer Herceptin, dan één keer chemo’

Onderzoeken naar bijwerking hartklachten nare ervaring voor patiënt

Op jonge leeftijd werd bij Sandra Verhoeven borstkanker geconstateerd. Een borstsparende operatie was niet mogelijk, waarna ze startte met een chemokuur, aangevuld met trastuzumab (Herceptin) en tamoxifen. “Deze immunotherapie zou mijn kansen op overleven vergroten met 30 tot 40%. Daar ben ik natuurlijk voor gegaan.”

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Edwin Bos

Binnendringend micro-organisme stuit op complex immuunsysteem

Cellen, moleculen en interacties

‘Monoklonale’ antilichamen zijn een product van het verworven immuunsysteem. Ze zijn ontstaan uit geprolifereerde en gedifferentieerde B-lymfocyten, de dragers van humorale immuniteit. Om de werking te begrijpen, is kennis van het immuunsysteem nodig.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Ger T. Rijkers en Nadine den Haan

‘We staan te veel op de rem bij toelating nieuwe middelen’

Topman Hans Sijbesma van AstraZeneca vindt dat Nederland in achterhoede zit

AstraZeneca ontpopt zich steeds meer als biofarmaceutisch bedrijf met het accent op biologicals. Zo kondigde het concern onlangs aan de diabetes-tak van Bristol-Myers Squibb over te nemen. Directeur Hans Sijbesma van AstraZeneca Nederland vindt Nederland te behoudend met het toelaten van nieuwe middelen die bewezen effectief zijn.

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 10-01-2014 | door Frits Baltesen 1 reactie

Document acties

Back to top