Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2014

Veel support voor advies probiotica bij antibiotica

Ook kritiek: onderzoeken zouden onvoldoende power hebben

Service Apotheek mocht geen gezondheidseffecten claimen voor een probioticum van het eigen huismerk, zo oordeelde de Reclame Code Commissie vorig jaar. Aanleiding was een klacht van een klant: het zou gevaarlijk zijn en niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar er is toenemend bewijs voor het nut van probiotica.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Cindy Reinders en Mariël Croon

‘Veel pillen pakken voor oudere patiënt slecht uit’

Geriater Rob van Marum denkt dat medicatie van 80-plussers vaak beter kan

Geriater Rob van Marum ziet mogelijkheden om de farmaceutische zorg bij ouderen te verbeteren, zegt de recent benoemde bijzonder hoogleraar aan het VUmc. Hij pleit ervoor meer te kijken naar de praktische winst die ouderen hebben van geneesmiddelen. Ouderen kunnen hun basisconditie opvoeren door zich beter te voeden.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Frits Baltesen

‘Geneesmiddelen zijn niet duur, het systeem is duur’

Oprichter MyTomorrows Ronald Brus brengt medicijnen sneller naar patiënten

Het duurt veel te lang voordat geneesmiddelen op de markt komen, zegt Ronald Brus, arts en ex-CEO van biotechbedrijf Crucell. Hij is een van de oprichters van MyTomorrows. Dit initiatief, dat patiënten jaren eerder aan geneesmiddelen wil helpen, begint nu wereldwijd te lopen. “Medicijnen zijn niet duur, het systeem is duur.”

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door Frits Baltesen

Onderbreken of voortzetten

Invloed MAO-remmers, SSRI’s en epoëtine op hemodynamica bij operaties

Bij operaties wordt medicatie soms gestopt, met het risico dat een psychiatrische behandeling in gevaar komt. In de praktijk blijkt de invloed van MAO-remmers en SSRI’s op hemodynamica echter beperkt. Preoperatief epoëtine verlaagt het transfusiepercentage minder dan klinische studies suggereren.

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door I.M.M. van Haelst

Tumorgedrag in beeld tijdens behandeling met oncolytica

Moleculaire beeldvorming ondersteunt doelgerichte therapie

Radioactieve tracers voor PET-beeldvorming zijn bruikbaar om de tumoreigenschappen te monitoren tijdens behandeling met oncolytica. Daarnaast kunnen fluorescent gelabelde antilichamen gebruikt worden voor lokale detectie van tumorlaesies. Daarmee zal in de nabije toekomst lokale beeldvorming van tumoren mogelijk zijn.

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door Anton G.T. Terwisscha van Scheltinga

Deel allochtonen begrijpt medicijnetiket onvoldoende

Nodig: mondelinge toelichting en check of boodschap is begrepen

De helft van de volwassenen ervaart soms problemen met het begrijpen van doseringsinstructies en/of waarschuwingen op geneesmiddeletiketten, toont Amerikaans onderzoek aan. Dit kan een belangrijke oorzaak zijn van niet-correct gebruik van geneesmiddelen. Nederlands onderzoek geeft dezelfde resultaten.

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door Ellen Koster, Lyda Blom

Communicatie apotheek en huisarts kan stuk beter

Apothekersassistenten volgen advies KNMP Kennisbank vaak niet op

Voordat een apotheek geneesmiddelen aflevert, moeten eventuele medicatiebewakingsignalen zijn opgehelderd. Maar in veel apotheken ontbreken duidelijke afspraken over de afhandeling van deze signalen. Ook is niet duidelijk wie zo nodig contact opneemt met de huisarts, blijkt uit een enquête onder apothekers en apothekersassistenten.

PW Magazine 09, jaar 2014 - 28-02-2014 | door Léonie Hendriks

Duo huisarts/apotheker biedt stoppen-met-roken-zorg

Apothekers bewaken kosten van ondersteunende medicatie

Apothekers en huisartsen rondom het Brabantse Oosterhout bieden stoppen-met-roken-zorg geïntegreerd aan in de eerste lijn. De Stichting Farmaceutische Zorg en de huisartsenzorggroep Zorroo ontwikkelden samen een zorgprogramma. CZ tekende een ketencontract voor deze zorg.

PW Magazine 08, jaar 2014 - 21-02-2014 | door Edwin Bos

Apothekers kunnen rol bij wondzorg verder uitbouwen

Behandeling van wonden steeds meer evidence-based

Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen op het gebied van wondzorg. Tijdige levering van de juiste verbandmaterialen bijvoorbeeld is cruciaal voor een goede behandeling. Verder wordt de wetenschappelijke onderbouwing van wondzorg steeds sterker.

PW Magazine 08, jaar 2014 - 21-02-2014 | door Marc de Leeuw

Vergoeding voor wondzorg verschilt per zorgverzekeraar

Onduidelijk hoeveel verlies apothekers op middelen maken

Voor apothekers zijn wondzorgmiddelen een klein deel van hun omzet, maar de vergoedingen zijn karig. Sommige producten gaan met verlies de deur uit. Het vergoedingenbeleid tussen zorgverzekeraars verschilt sterk.

PW Magazine 08, jaar 2014 - 21-02-2014 | door Frits Baltesen en Edwin Bos

Azitromycine bij CF: wekelijkse onderhoudsdosering volstaat

Farmacokinetisch onderzoek leidt tot prettiger therapie bij taai ziekteproces

Azitromycine wordt als antibioticum toegepast voor de bestrijding van infecties en ontstekingsreacties die zich voordoen bij cystische fibrose. Het blijkt mogelijk te volstaan met één dosering per week. Gelijktijdig gebruik met dornase alfa is verantwoord. De achteruitgang van de longfunctie wordt echter niet blijvend vertraagd.

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door E.B. Wilms

Inhalatiecorticosteroïde in de laagst effectieve dosering

Mate van astmacontrole centraal in herziene NHG-Standaard Astma bij kinderen

In de herziene NHG-Standaard Astma bij kinderen staat nu explicieter dat er geen plaats is voor anticholinergica, langwerkende luchtwegverwijders al dan niet samen met inhalatiecorticosteroïden, leukotrieenantagonisten en inhalatiecorticosteroïden bij kinderen jonger dan 1 jaar. Verder is er veel aandacht voor het afbouwen van inhalatiecorticosteroïden.

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door Cindy Reinders

Leerstoel Farmaceutische analyse verdwijnt uit Utrecht

Hoogleraar Ad de Jong neemt afscheid

Met het vertrek van hoogleraar Ad de Jong verdwijnt de leerstoel Farmaceutische analyse van de Universiteit Utrecht. Door het beperkte aantal analytische uren in het huidige curriculum vreest De Jong dat industrieapothekers op termijn onvoldoende worden opgeleid. Maar deze zijn volgens hem hard nodig.

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door Cindy Reinders

Reinigingsvalidatie van bereidingsvaten: de praktijk

Schoonmaak na productie bupivacaïne brengt problemen aan het licht

De reiniging van ‘steriele’ bereidingsvaten is gevalideerd na productie van bupivacaïne. De keuze van de analysemethode en van de acceptatielimiet is daarmee getest in een praktijksituatie. De validatie heeft geleid tot aanpassing van de configuratie. Het blijkt belangrijk een realistische en praktische limiet te kiezen en niet de strengste limiet.

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door L.A.A. van Gendt-de Jong, H.T. Wolters, E.J.H. Olyslager, A. Moret, L. van Tent, H. Wilkes en R.M. Posthuma

Intensieve begeleiding bij DOAC’s en VKA’s cruciaal

Therapietrouw speerpunt bij orale antistollingsmiddelen

De nieuwe direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s) geven meer kans op therapieontrouw, althans volgens bronnen gelieerd aan de trombosediensten. Het is de vraag of dit klopt. Dit artikel brengt de onderzoeksgegevens inzake antistolling en spoort apothekers aan therapietrouw voor OAC’s tot speerpunt van hun patiëntveiligheidsprogramma te maken.

PW Magazine 07, jaar 2014 - 14-02-2014 | door Koos Brouwers, Martin E.W. Hemels, Paul A.F. Jansen

Praktische handvatten bij de behandeling van parkinson

Instelling van patiënt op levodopa en therapietrouw luisteren bijzonder nauw

Behandeling van de ziekte van Parkinson omvat veel meer dan de behandeling van de motorische problemen als gevolg van een dopaminerg tekort. En substitutie van medicatie kan leiden tot ontregeling van de klachten, en mag dus niet zonder overleg met de neuroloog geschieden. Een multidisciplinaire aanpak verdient de voorkeur.

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door M. Luinstra en A.W.F. Rutgers

Parkinson-short stay helpt medicatie beter in te stellen

Korte interventie mogelijk alternatief voor definitieve opname

Apothekers van het Martini Ziekenhuis Groningen nemen deel aan een multidisciplinair overleg op de parkinson-short stay-afdeling van verpleeghuis Maartenshof. Een pilot wees uit dat de apotheek kan bijdragen aan het optimaliseren van het medicatiegebruik, vooral op het gebied van niet-parkinsonmedicatie.

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door Linda Wijma-Vos en Tim Beerden

‘Ik voelde me beetgenomen door die rotziekte parkinson’

De ontwrichtende werking van een progressieve hersenziekte

Aan de diagnose ziekte van Parkinson gaat soms een lange zoektocht vooraf. Lea Bouterse verslikte zich vaak, voelde zich moe en had last van stijfheid, maar onduidelijk was waar die klachten vandaan kwamen. Totdat de neuroloog vroeg hoe het met het lezen ging. “Ik weet dat moment nog exact, het precieze tijdstip van de diagnose.”

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door Edwin Bos

ParkinsonNet vergroot kennis van 2700 zorgverleners

Apothekers nu ook betrokken bij verbetering zorg parkinsonpatiënten

Tien jaar na de oprichting zijn maar liefst 2700 zorgverleners aangesloten bij ParkinsonNet. Deze organisatie vergroot de expertise voor zorgverleners, onder wie enkele tientallen apothekers, die patiënten met de ziekte van Parkinson behandelen, en faciliteert de onderlinge samenwerking.

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door Frits Baltesen

Multi target-therapie belofte bij kinderhersentumoren

Meervoudige behandeling lijkt tumorontsnappingsmechanisme te overwinnen

Hersentumoren vormen bij kinderen de meest voorkomende oncologische doodsoorzaak. Angiogenese is voor de tumorgroei en -progressie essentieel. Toch blijken anti-angiogene therapieën onvoldoende effectief. Er zijn aanwijzingen dat multi target-therapie helpt het tumorontsnappingsmechanisme te overwinnen.

PW Magazine 06, jaar 2014 - 07-02-2014 | door Mariska Sie

Document acties

Back to top