Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Achtergronden 2014

In gesprek

Gebruiken al uw patiënten met een vitamine-D-analoog daar ook een lokaal corticosteroïde bij? Dat adviseert het NHG in de herziene standaard Psoriasis waarover u in dit nummer kunt lezen.

PW Magazine 13, jaar 2014 - 28-03-2014 | door c.reinders@knmp.nl

Psoriasis: calcitriol verdwijnt als monotherapie

Ditranol vervallen uit de herziene NHG-Standaard

Het stappenplan van de behandeling van psoriasis is aanzienlijk gewijzigd in de herziene NHG-Standaard, vindt apotheker Ingrid Heijboer-Vinks. Zo adviseert de standaard voortaan om calcitriol en calcipotriol altijd te combineren met een lokaal corticosteroïde en is ditranol vervallen in de eerste lijn.

PW Magazine 13, jaar 2014 - 28-03-2014 | door c.reinders@knmp.nl

Kont tegen de krib van wurgend therapieregime

Universiteit Utrecht vraagt pubers naar geneesmiddelgebruik

De puberteit kan ingrijpend zijn. Deze levensfase gaat voor jongeren met een chronische aandoening vaak gepaard met meer complicaties en een verslechtering van de gezondheid. Oorzaak kan zijn dat jongeren zich afzetten tegen het strakke, dagelijkse behandelingsregime.

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door Ellen Koster

‘Ongrijpbare’ zoönosen kunnen ineens opduiken

Signalerende functie voor artsen en apothekers

Wanneer zoönosen – van dier op mens overdraagbare infectieziekten – zullen optreden, is moeilijk te voorspellen. Ook de impact is ongewis. Wel is zeker dat artsen en apothekers hierbij een signalerende functie hebben. Hoogleraar Roel Coutinho: “Worden bepaalde antibiotica opeens vaker voorgeschreven, dan is er mogelijk wat aan de hand.”

PW Magazine 12, jaar 2014 - 21-03-2014 | door Marc de Leeuw

Elvitegravir en dolutegravir: einde van de hiv-pijplijn

Nieuwe hiv-middelen effectief en goed verdraagbaar

Twee nieuwe hiv-middelen vormen naar verwachting het sluitstuk van de reeks hiv-middelen die afgelopen decennia beschikbaar kwamen. In dit profiel een bespreking en plaatsbepaling van deze middelen.

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door David Burger

Gemeenten druk met transitie zorg naar wijken

Kabinetsplan zorgt voor discussie rond gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek van TNS NIPO geeft aan dat kiezers op 19 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen ouderenzorg het belangrijkste thema vinden. Wat gaat er de komende jaren gebeuren met de langdurige zorg in de wijken? Welke rol spelen apothekers daarbij?

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door Frits Baltesen

Hiv-resistentie te slim af

Kleine stapjes in antiretrovirale behandeling van moeder en kind

De bestrijding van hiv in Afrika stuit op praktische en farmacologische problemen. Nevirapine tijdens de bevalling geeft gemakkelijk aanleiding tot resistentie. Enzyminductie kan dit probleem verminderen. Bij kinderen heeft farmacokinetisch onderzoek bijgedragen aan richtlijnen voor een juiste dosering.

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door Quirine Fillekes

Op zoek naar betere PEP

Minder bijwerkingen bij tripeltherapie, maar kuur wordt niet vaker afgemaakt

Postexpositieprofylaxe (PEP) werd aanvankelijk toegepast na contact met hiv-besmet materiaal in spuiten of naalden, maar tegenwoordig vooral ook na seksaccidenten. Dit artikel geeft een overzicht van de middelen die geschikt zijn als PEP. De keuze voor de huidige PEP in het Radboud UMC wordt besproken en de eerste ervaringen worden geëvalueerd.

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door David Burger, Bert Zomer, Jonneke Verdijk en Peter Koopmans

Dienstapotheken voorlopig veilig, maar toekomst ongewis

Onrust onder patiënten over nieuwe tarieven spoedzorg

Volgens de Stichting Dienstapotheken Nederland hebben bijna alle dienstapotheken een eigen tarief afgesproken met de regionale zorgverzekeraar. Hiermee lijkt de farmaceutische spoedzorg veilig. Maar komende jaren zijn onzeker want zorgverzekeraars kunnen een sanering niet uitsluiten. En krijgen dienstapotheken alle schade vergoed?

PW Magazine 11, jaar 2014 - 14-03-2014 | door Edwin Bos

KNMP Wetenschapsdag

Programma 11 maart

Beatrix Theater Utrecht

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door PW

‘Diëtetiek en de apotheek onder één dak’

De grens tussen farmacie en voeding vervaagt. Toch zijn het nog steeds twee heel verschillende werelden.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door PW

‘Gastric-bypass beïnvloedt farmacokinetiek’

“We weten nog verdraaid weinig van de invloed die bariatrische chirurgie heeft op de kinetiek van geneesmiddelen.”

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door PW

‘Voeding ouderen vraagt meer onderzoek’

Polyfarmacie is een bijzonder probleem bij geriatrische patiënten. We veronderstellen dat veel medicatie slikken gevolgen heeft voor de (micro)nutriëntenstatus, maar daarvoor is weinig wetenschappelijk bewijs.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door PW

‘Patiënt heeft vragen over functional foods’

Hoe de juiste dosering amoxicilline te bepalen voor een patiënt van 210 kilo? En wat betekent obesitas voor het verdelingsvolume en de klaring?

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door PW

Depressieve patiënt vooral gebaat bij EPA in omega 3

Visoliepreparaat als geneesmiddel

Mensen met een depressie lijken baat te hebben bij omega-3-vetzuren, blijkt uit een meta-analyse. De verhouding tussen eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) is daarbij van belang. Om de patiënt te voorzien van een effectieve therapie verdienen voedingssupplementen de voorkeur boven regelmatige consumptie van omega-3-rijke vissen.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Geurt van den Brink

Integrale farmazorg nodig

Medicatie Management Piramide klasseert zorg op individueel en populatieniveau

Verschillende farmaceutische zorgactiviteiten vragen een geïntegreerde benadering, stellen apothekers Bart van den Bemt en Victor Huiskes. Zij introduceren de Medicatie Management Piramide.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Bart van den Bemt en Victor Huiskes

Niet meer dan één glas grapefruitsap per drie dagen

Interacties met grapefruit vooral bij farmaca met hoog first pass-effect

Sinaasappelsap kan de biologische beschikbaarheid van fexofenadine verlagen. Maar in hoeverre zijn deze en dergelijke interacties voor de praktijk van belang? Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP geeft een aantal praktische handvatten.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Marc de Leeuw

Alertheid vereist bij hoog gedoseerde vitaminepillen

Tot nog toe 338 meldingen van bijwerkingen bij Lareb

Als een patiënt zich presenteert met onverklaarbare klachten, zouden apothekers en artsen ook moeten nagaan of er vitaminepreparaten in het spel zijn. Lareb ontving diverse meldingen van bijwerkingen bij gebruik van hooggedoseerde vrij verkrijgbare vitaminepreparaten.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Florence van Hunsel, Sonja van de Koppel, Agnes Kant

Probiotica gunstig bij infectie met Clostridium difficile

Gezonde microbiota door probiotica of fecestransplantatie voorkomen diarree

Het afgelopen jaar is er een opmerkelijk groot aantal veelbelovende internationale wetenschappelijke A-publicaties verschenen met als onderwerp de preventie en bestrijding van de ‘terugkerende’ Clostridium difficile-infectie.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Eric Claassen

Rol apotheker bij voeding als multiple target pharmacology

Voeding speelt een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. De voedingswetenschap beweegt zich daarmee in dezelfde richting als de farmacologie, betoogt prof. dr. Renger Witkamp.

PW Magazine 10, jaar 2014 - 07-03-2014 | door Renger Witkamp

Document acties

Back to top