Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaste rubrieken

‘Cybercriminelen proberen elke dag de KNMP te hacken’

Een dag met … ICT-manager Richard Kemp

In de rubriek ‘Een dag met …’ periodiek aandacht voor iemand die in relatie tot de KNMP actief is binnen de farmacie. In deze derde aflevering: de manager van de ICT- en BI-afdeling van de KNMP, Richard Kemp.

PW11 - 13-03-2020 | door Ilse Boekweg

Veel vragen

Als op wereldschaal sprake is van een verstorende invloed, moeten we op verschillende niveaus paraat staan. Dat is nu het geval met het coronavirus, maar ook bij een grote recall. We moeten als KNMP de individuele apotheker ondersteunen en beschermen. Maar ook de ontwikkelingen binnen de wereldwijde geneesmiddelenlogistiek in de gaten houden.

PW11 - 13-03-2020 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Stemmen op nieuwe samenstelling KNMP-bestuur is nu mogelijk

KNMP-leden kunnen stemmen op de nieuwe samenstelling van het KNMP-bestuur. Stemgerechtigden hebben een uitnodiging ontvangen vanuit het e-mailadres knmp@digitaleverkiezing.nl.

PW11 - 13-03-2020 | door KNMP

VWS stelt handboeken voor veilig e-mailen beschikbaar

Om zorgverleners te ondersteunen bij ‘veilig e-mailen’ heeft het ministerie van VWS drie handboeken gepubliceerd. Deze handboeken helpen bij de implementatie van de normelementen uit de NTA7516, die helderheid moet scheppen in de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

PW11 - 13-03-2020 | door KNMP

Robot voorkomt verspilling

We zetten een belangrijke stap naar duurzame zorg.

Een medicatierobot in de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC gaat verspilling tegen en geeft verpleegkundigen meer tijd aan het bed. Apotheker Pedram Hassanpour: “Ongebruikte medicatie gaat retour in de robot en geven we na controle opnieuw uit aan een andere patiënt.”

PW11 - 13-03-2020 | door Edwin Bos

Hoogste uitgaven in 2019 voor DOAC rivaroxaban

Taaislijmziekte-middel Orkambi had leidende positie maar één jaar

Apothekers verstrekten in 2019 aan ruim 140.000 verschillende mensen rivaroxaban, een anti-stol-lingsmiddel van het DOAC-type, 25.000 meer dan in het jaar daarvoor. Hierdoor stegen de uitgaven aan dit middel met € 18 miljoen tot € 85 miljoen*. Daarmee voert rivaroxaban de lijst aan van pakketgeneesmiddelen met de hoogste uitgaven in 2019. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW11 - 13-03-2020 | door SFK

Focus

Ik trok de stoute schoenen aan en overlegde met de geriater.

Soms heb je een aanleiding nodig om weer even de volle focus te krijgen op een potentieel risico. Zo ook in mijn geval. Voor de opleiding tot openbaar apotheker specialist besloten mijn collega’s en ik een farmaceutisch praktijkonderzoek uit te voeren naar het onjuist gebruik van DOAC’s. Het onderzoek is nog niet officieel van start gegaan, maar het blijkt nu al een focus te hebben gecreëerd bij mijn team en mij.

PW11 - 13-03-2020 | door Chiara Bernoster-van Rodijnen, apotheker ouderenzorg

Harmonisatie

DOAC’s vragen een andere blik van de apotheker op medicatiebewaking, schrijft Marcel van den Broek, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog van het St. Antonius ziekenhuis. Maatwerk is noodzakelijk en medisch-farmaceutische beslisregels kunnen volgens hem een belangrijke rol spelen om de veiligheid van het gebruik van antistollingscombinaties verder te vergroten.

PW11 - 13-03-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW11

Welke DOAC’s zijn niet geschikt bij morbide obese patiënten?

PW11 - 11-03-2020 | door Froukje Harkes-Idzinga: Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Digitale expo over komst van de computer in de apotheek

Het virtuele Nationaal Farmaceutisch Museum heeft een nieuwe tentoonstelling: automatisering in de apotheek. Apothekers Peter Wittop Koning en Marga van Weelden spreken over de komst van de computer. De expositie laat de ontwikkeling van handmatige medicatiebewaking naar introductie van het apotheekinformatiesysteem (AIS) zien, ondersteund door beeldmateriaal uit de afgelopen decennia.

PW 10 - 06-03-2020 | door KNMP

Uniformularia

Als paddenstoelen schieten ze uit de grond: commissies om regionaal een longformularium af te spreken. En terecht. Kaderartsen, longartsen en apothekers kunnen samen het verschil maken voor de patiënt door uit het scala aan inhalatoren keuzes te maken.

PW 10 - 06-03-2020 | door Rogier Larik, bestuurslid WSO

Onderzoek voor de apotheker in de praktijk in één overzicht

Welk relevant promotieonderzoek voor de apotheekpraktijk is recent verschenen? Dat is nu te zien in een overzicht op KNMP.nl.

PW 10 - 06-03-2020 | door KNMP

KNMP-bestuur wijzigt van samenstelling per 25 maart

Het KNMP-bestuur krijgt vanaf 25 maart 2020 een nieuwe samenstelling, zoals besloten in de Algemene Vergadering (AV) van 11 december 2019. Dit is in lijn met de wijziging van de bestuurlijke structuur van de KNMP.

PW 10 - 06-03-2020 | door KNMP

E-learnings in het Afghaans

Apothekers met Afghaanse achtergrond steunen collega’s in thuisland.

Een kwalitatief goed geneesmiddel bereiden in plaats van zo snel mogelijk een patiënt kunnen helpen. Met earnings voor Afghaanse apothekers wil Yasamin Latify de farmaceutische zorg in Afghanistan naar een hoger niveau tillen.

PW 10 - 06-03-2020 | door Linda de Graaf

Astma-COPD-medicatie: kosten ook in 2019 gedaald

Aantal gebruikers van triple therapie bij COPD in jaar meer dan verdubbeld

Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan 1,55 miljoen mensen medicatie bij astma-COPD. Dat zijn er vrijwel evenveel als in 2018. De daarmee gepaard gaande kosten daalden vorig jaar met ruim € 9 miljoen en kwamen uit op € 275 miljoen. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

PW 10 - 06-03-2020 | door SFK

Regime

Het blijft lastig om tegen een 'regime' op te boksen.

Onlangs keek ik de miniserie Chernobyl. De serie vertelt het verhaal achter de explosie, en beschrijft de verkeerde keuzes die zowel vóór als ná de explosie zijn gemaakt. Aan het einde overheerst bij de kijker verontwaardiging. Diverse malen werden door medewerkers en wetenschappers de gevaren van de keuzes benoemd bij leidinggevenden. Deze luisterden hier niet naar, uit angst voor het regime. Gevolg: hogere aantallen doden en gewonden dan nodig.

PW 10 - 06-03-2020 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Metamorfose

Een nieuwe lente, een nieuw geluid; de beginregels van het befaamde gedicht van Herman Gorter zijn te mooi om te negeren bij deze aankondiging van de metamorfose van het PW, bij het begin van de lente, ook al zal ons geluid niet of nauwelijks veranderen. De grote vernieuwing betreft het uiterlijk van het weekblad. Nieuw ontwerp, nieuwe cover, nieuwe lettertypen en nieuw papier, waarop foto’s en andere illustraties nog beter tot hun recht komen.

PW 10 - 06-03-2020 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2020 PW 10

Wat is de belangrijkste wijziging in de herziene Global Initiative for Asthma (GINA)-guideline 2019?

PW 10 - 04-03-2020 | door Martijn Manson, SIG Long

Diverse richtlijnen over pijn verschenen

In de herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.

PW09 - 28-02-2020 | door KNMP

Medicatiebewaking verbeteren

MFB-structuur in apotheekinformatiesystemen vanaf november operationeel.

Laurien Rook voelt zich als programmamanager MFB’s een spin in het web die ideeën van verschillende partijen bij elkaar brengt. “Ik wil het werk van apothekers makkelijker maken, door de medicatiebewaking te verbeteren.”

PW09 - 28-02-2020 | door Cindy Reinders

Document acties

Back to top