Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

80% van verstrekkingen tegen 25% van geneesmiddelkosten

Generieke geneesmiddelen maken een kwart uit van totale geneesmiddelkosten

PW24 - 16-06-2023 | door SFK
Van alle verstrekkingen van geneesmiddelen door Nederlandse openbaar apothekers was in 2022 80% een generiek geneesmiddel. Dit aandeel is gelijk aan dat van 2021 en 2020. Het bijbehorende aandeel in de totale geneesmiddelkosten is met 25% veel lager. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Nadat een patent op een spécialité is verlopen, mag een fabrikant van (meestal) merkloze geneesmiddelen een middel met dezelfde werkzame stof op de markt brengen. Prijzen van deze zogeheten generieke geneesmiddelen zijn meestal lager dan die van spécialités. Het gebruik van een generiek geneesmiddel kostte in 2022 gemiddeld € 4,20 per maand. Dat is ongeveer 10% van de prijs van één maand gebruik van een spécialité en een stijging van 12% ten opzichte van 2021.

Het zijn vooral prijsaanpassingen door fabrikanten die deze stijging verklaren. Deze prijzen zijn overigens gebaseerd op de apotheekinkoopprijzen. In werkelijkheid betalen zorgverzekeraars minder dan deze apotheekinkoopprijzen door bijvoorbeeld een met apothekers afgesproken afslag op de prijs en (onderhandse) prijsafspraken met leveranciers van geneesmiddelen.

 

Totaal

In 2022 maakten generieke geneesmiddelen 25% uit van de totale extramurale geneesmiddelenkosten. De kosten voor de door apothekers geleverde zorg zijn hiervan uitgesloten. Het aandeel spécialité in deze kosten bleef net als in 2021 63%. De overige geneesmiddelen werden ofwel parallel geïmporteerd of bijvoorbeeld door apothekers magistraal bereid. Gemeten in het aantal verstrekkingen is het beeld anders: daar is 79% een generiek geneesmiddel, tegenover 18% spécialité. Het aandeel verstrekkingen van parallel geïmporteerde geneesmiddelen daalt al jaren en bedroeg in 2022 1,6%, wat 0,3%-punt lager is dan in 2021.

Krap driekwart van alle verstrekkingen die vallen binnen het verzekerde pakket zijn multisource geneesmiddelen. Multisource betekent in dit geval dat er naast het spécialité ook tenminste twee generieke aanbieders zijn opgenomen in de G-Standaard. Binnen deze groep middelen leveren apothekers in ruim 97% van de gevallen een (goedkoop) generiek geneesmiddel af. Medische of logistieke oorzaken kunnen redenen zijn voor apothekers om een spécialité of parallel geïmporteerd middel af te leveren.

  

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

 

Document acties

Back to top