Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruim 900.000 middelen verstrekt in manu medici

Voor Opiumwetgeneesmiddelen geldt aanvullende registratieplicht

PW4 - 29-01-2021 | door SFK
Nederlandse openbaar apothekers verstrekten in 2020 ruim 900.000 keer een geneesmiddel aan een arts, in plaats van aan een patiënt. Triamcinolon-injecties worden het vaakst geleverd. Voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen gelden aanvullende voorwaarden, waarbij de SFK apothekers kan ondersteunen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Openbaar apothekers verstrekken receptplichtige geneesmiddelen aan een arts, wanneer die bijvoorbeeld zijn zogeheten dokterstas wil aanvullen, of een geneesmiddel voorschrijft voor zichzelf. Ook kan een arts het geneesmiddel bij de patiënt thuis gaan toepassen. Dergelijke verstrekkingen worden in het apotheeksysteem vastgelegd met de code ‘IMM’. Dat staat voor in manu medici en betekent ‘geef in handen van de arts’.

Vier grote 

Ruim de helft van de geneesmiddelen die apothekers in handen van de arts verstrekken, bestaat uit vier injecteerbare geneesmiddelen. Met bijna een kwart van alle IMM--verstrekkingen staan injecties met het geneesmiddel triamcinolon boven-aan de lijst met meest IMM--verstrekte geneesmiddelen. Deze in-jec-ties moeten worden toegepast door een arts. Zij doen dat bijvoorbeeld in geval van klachten aan het schoudergewricht of bij een tenniselleboog.

Op de tweede plaats staan de injecties van het tetanusvaccin, die artsen bijvoorbeeld geven na een diepe wond met straatvuil. Lidocaïne--injecties, toegepast voor een snelle en kortdurende verdoving, staan op plaats drie. Als vierde staan de injecties met vitamine B12 op de lijst met meest verstrekte geneesmiddelen in handen van de arts.

Opiumwet

Net buiten de top-5 staat morfine. Dit geneesmiddel is potentieel verslavend en valt onder de Opiumwet. Daar-door gelden voor apothekers aanvullende registratievoorwaar-den. In 2020 verstrekten apothekers ongeveer 40.000 keer een geneesmiddel dat onder de Opiumwet viel, in handen van een arts. Apothekers hebben de wettelijke plicht om ko-pieën van IMM-Opiumwetrecepten aan de Inspectie Gezond--heidszorg en Jeugd (IGJ) te sturen.

Sinds 2017 bestaat voor apothekers de mogelijkheid om in plaats daarvan de SFK te machtigen de IGJ inzicht te geven in SFK-data van deze verstrekkingen. Dat kan via sfk.nl/igj. Alle deelnemers van de SFK kunnen het overzicht inzien van de geselecteerde IMM-recepten via sfk.nl/imm-inzage.

 

Stichting Farmaceutische Kengetallen: info@sfk.nl

 

Document acties

Back to top