Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Helft tabletten goedkoper dan 5 cent per gebruiksdag

Gebruiksdagen nuttig voor berekenen prijs per dag en werkelijke dagdoseringen

PW5 - 03-02-2017 | door SFK
Met gemiddeld 1,4 cent per gebruiksdag is foliumzuur in 2016 het pakketgeneesmiddel met de laagste dagprijs. Gebruiksdagen kunnen ook worden gebruikt om de gemiddelde dagdosering (PDD) van een geneesmiddel te bepalen. Het aantal gebruiksdagen per verstrekking komt binnenkort beschikbaar in SFK Select. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

De SFK heeft de prijs per gebruiksdag van pakketgeneesmiddelen bepaald. Daartoe wordt eerst het aantal gebruiksdagen berekend door de afgeleverde hoeveelheid per verstrekking te delen door de gebuikershoeveelheid per dag. Deze gegevens behoren tot de standaarddata die de SFK ontvangt. De prijs per gebruiksdag wordt dan berekend door de totale apotheekinkoopkosten per geneesmiddel te delen door het aantal gebruiksdagen.

Dit onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als de gebruikshoeveelheid per dag correct kan worden berekend. In de praktijk gaat het daarbij vooral om tabletten en capsules voor oraal gebruik. Bij de analyse heeft de SFK zich beperkt tot de meest gebruikte geneesmiddelen, dat wil zeggen met minimaal tien miljoen gebruiksdagen per jaar. Deze arbitraire grens komt overeen met bijvoorbeeld vijftien patiënten per apotheek die een middel een heel jaar gebruiken of met ongeveer 350 mensen die dat (als kuur voor) twee weken doen.

De gemiddelde dagprijs voor deze 120 geneesmiddelen bedraagt 11,4 cent. In totaal gaat het bij al deze middelen samen om 5,7 miljard gebruiksdagen.
Foliumzuur heeft de laagste dagprijs: 1,4 cent. Cholesterolverlager simvastatine kent evenals amlodipine, bij hoge bloeddruk en angina pectoris, een dagprijs van 2,1 cent. Foliumzuur, dat gebruikt wordt om bijwerkingen van het reumamiddel methotrexaat tegen te gaan, heeft anders dan de beide andere middelen, een innamefrequentie gebaseerd op een wekelijks schema. De veertien miljoen tabletten met foliumzuur blijken tot ongeveer dertig miljoen gebruiksdagen te leiden, waarbij ook de niet-innamedagen als gebruiksdagen meetellen. De gemiddelde chronische gebruiker van foliumzuur, slikt dus iets meer dan twee tabletten per week.

Van simvastatine en amlodipine wordt gemiddeld één tablet per dag gebruikt, want voor beide komen de 303,  respectievelijk 147 miljoen verstrekte tabletten, overeen met het aantal gebruiksdagen. Het bisfosfonaat alendroninezuur (2,3 cent per dag), bij botontkalking, wordt evenals foliumzuur veelal wekelijks gebruikt. De 4,4 miljoen tabletten leveren dertig miljoen gebruiksdagen op. Bij de anticonceptiepil (ook 2,3 cent per dag) zorgt de stopweek ervoor dat 266 miljoen pillen leiden tot 343 miljoen gebruiksdagen.

Gebruiksdagen

Met het aantal gebruiksdagen kan niet alleen een gemiddelde prijs per dag worden bepaald, maar bijvoorbeeld ook de gemiddeld voorgeschreven dosering van een geneesmiddel. Deze gemiddelde prescribed daily dosage (PDD) van een geneesmiddel wordt berekend door de totale verstrekte hoeveelheid uitgedrukt in – theoretische – standaarddagdoseringen (DDD), te delen door het aantal gebruiksdagen. Zo blijkt de PDD voor foliumzuur uit te komen op 3,61 en voor amlodipine op 1,36 DDD’s per dag.

SFK-deelnemers met een abonnement op SFK Select krijgen binnenkort het aantal gebruiksdagen per verstrekking tot hun beschikking. Hiermee kunnen apothekers beter patiënten selecteren die geneesmiddelen gedurende een x-aantal dagen gebruiken.

Document acties

Back to top