Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Toename anti-epileptica

Gebruik overige neurologische middelen vrijwel stabiel

PW Magazine 06, jaar 2014 - 04-02-2014 | door SFK
Het gebruik van neurologische geneesmiddelen vertoont al enige jaren geen groei. Anti-epileptica vormen daarop een uitzondering. Sinds 2008 neemt het gebruik daarvan jaarlijks met gemiddeld 4% toe.

sfk logo

Aan de hand van de verstrekkinggegevens schetst de SFK een beeld van het aantal gebruikers van geneesmiddelen bij neurologische aandoeningen. We beperken ons daarbij tot de geneesmiddelen die specifiek bij de betreffende aandoening worden toegepast. Buiten beschouwing blijven middelen met een algemene toepassing die worden ingezet om verschijnselen van de aandoening te bestrijden, zoals pijn en misselijkheid bij migraine.

Anti-epileptica

Openbare apotheken verstrekten in 2013 aan bijna 370.000 mensen één keer of vaker een anti-epilepticum. Dat is 2% meer dan in 2012. Ook de in standaarddagdoseringen (DDD) uitgedrukte hoeveelheid verstrekte anti-epileptica, nam in die grootteorde toe.

Pregabaline (Lyrica), dat door ongeveer 120.000 mensen wordt gebruikt, is vrijwel alleen verantwoordelijk voor de toename van het gebruik van de anti-epileptica.

Hierbij hoort wel een kanttekening. Want hoewel pregabaline door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ingedeeld in de groep anti-epileptica (N03A), kent dit middel ook geregistreerde toepassingen bij neuropathische pijnen en gegeneraliseerde angststoornissen. Het is bij de SFK niet bekend welk deel van de gebruikers het middel als anti-epilepticum gebruiken.

Migraine

Van de groep gebruikers van de migrainemiddelen (N02C), die in 2013 ongeveer 270.000 patiënten omvat, gebruikt ongeveer 90% een selectieve serotonine-agonist (triptaan). Triptanen worden ingezet om aanvallen te bestrijden. De helft van het aantal triptaangebruikers gebruikt een middel met sumatriptan als werkzame stof. Clonidine en pizotifeen, twee middelen die worden toegepast als profylacticum, hebben respectievelijk 28.000 en 5.500 gebruikers.

Duizeligheid (vertigo)

Betahistine is het meest gebruikte pakketmiddel dat wordt gebruikt ter voorkoming van duizeligheid bij de ziekte van Ménière. Het werd in 2013 gebruikt door ruim 100.000 gebruikers. Hoewel het middel is geregistreerd voor toepassing bij de ziekte van Ménière, twijfelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan de werkzaamheid bij die aandoening.

Overige

Eveneens ongeveer 100.000 mensen gebruiken een parkinsonmiddel, waarvan ruim 80% een middel uit de groep dopaminergica. Het aantal gebruikers van middelen bij dementie bedraagt 43.000. Voor beide patiëntengroepen geldt dat het aantal gebruikers de afgelopen drie jaar vrijwel niet is gewijzigd. Gezien de vergrijzing van de bevolking zou een lichte toename in de lijn der verwachting liggen. Dat dit niet het geval is, zou betekenen dat of het aantal patiënten niet meegroeit met het aantal 65-plussers of dat de middelen terughoudender worden ingezet. Een andere mogelijkheid is dat de (farmaceutische) zorg aan de patiënten, meer dan voorheen, door of vanuit instellingen wordt verzorgd.

 

Alleen aantal gebruikers van anti-epileptica vertoont stijging

aandoening

ATC

gebruikers

2013

t.o.v.

2012

meest gebruikte

middel

epilepsie

N03A

370.000

+2%

pregabaline

migraine

N02C

270.000

0%

sumatriptan

duizeligheid (vertigo)

N07C

105.000

-5%

betahistine

ziekte van Parkinson

N04

100.000

0%

levodopa/carbidopa

dementie

N06D

43.000

-2%

rivastigmine

Aantal gebruikers van middelen bij neurologische aandoeningen in 2013 en mutatie t.o.v. 2012

Document acties

Back to top