Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP

Diverse richtlijnen over pijn verschenen

In de herziene multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker ligt de nadruk op de multidisciplinaire benadering van pijn. Daarnaast verschijnt ook een nieuwe evidence-based richtlijn Pijn bij patiënten met gevorderde stadia van COPD of hartfalen.

PW09 - 28-02-2020 | door KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2019: indicatorgids beschikbaar

De indicatorgids openbare apotheken over 2019 is nu te downloaden. De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren start op 1 april 2020. Op deze dag ontvangen openbaar apothekers de inlogcode om de enquête in te vullen. De uitvraag loopt tot 11 mei 2020.

PW09 - 28-02-2020 | door KNMP

Vallen

Valpreventie leeft onder apothekers. De KNMP-regiobijeenkomsten van de afgelopen weken werden goed bezocht. We kregen tips om in de apotheek ouderen te helpen bij het voorkomen van vallen. Maar we moeten niet alleen zorgen dat ouderen niet vallen, we moeten ook élkaar niet laten vallen.

PW09 - 28-02-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

‘Meer onderzoek vanuit openbare farmacie is heel positief’

Stichting KNMP-fondsen subsidieert publicatie proefschriften

De Stichting KNMP-fondsen ondersteunt onderzoek dat relevant is voor de apotheek-praktijk. Jaarlijks ontvangen tussen 15 en 25 promovendi een financiële bijdrage voor de uitgave van hun proefschrift. Dit heeft inmiddels tot een mooie verzameling onderzoeken geleid. “Interessant voor apothekers die op de hoogte willen blijven van de laatste ontwikkelingen, willen experimenteren met nieuwe werkvormen of zelf praktijkonderzoek willen gaan doen.”

PW09 - 28-02-2020 | door Karen Bos

Doseren mogelijk met ‘finger tip unit’

NHG actualiseert tabel Gebruiksvoorschriften

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft in samenwerking met de KNMP en Z-Index de NHG-tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25) geactualiseerd. Hierbij komen 89 eenheden te vervallen terwijl er twee nieuwe bijkomen. De wijzigingen in de tabel zijn per 1 maart 2020 aangepast in de G-Standaard.

PW08 - 21-02-2020 | door KNMP

Afronding ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk

De KNMP vindt een constructieve afronding van ‘Verantwoord Wisselen’ wenselijk. Momenteel is er voor dit traject nog geen breed gedragen bestuurlijk akkoord. Daarover heeft minister Bruno Bruins (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd.

PW08 - 21-02-2020 | door KNMP

Dertien apothekers ontvangen certificaat intervisiebegeleider

Dertien apothekers zijn sinds 12 februari 2020 gecertificeerd intervisiebegeleider. De groep heeft de eenjarige opleiding ‘Coaches voor Farmacie’ gevolgd, met subsidie uit het StiPCO-budget. Hierdoor kunnen zij intervisiegroepen van collega’s begeleiden als coach.

PW08 - 21-02-2020 | door KNMP

Emotioneel shoppen

Kleding kopen is een emotioneel proces, volgens Bol.com. Niet rationeel zoals bij elektronica. Kleding moet bij je passen. Met Amazon voor de poort begeeft Bol.com zich nu ook op deze markt van product én beleving. Beleving is een onlosmakelijk onderdeel van het product geworden. Hoe men een product, een dienst ervaart, bepaalt of we het product willen gebruiken (willen hebben). Waar het bij de keuze van de klant eerst ging om een noodzakelijk product (graan), vervolgens om een handig product (brood) met extra dienstverlening (thuisbezorgd), gaat het nu om de ervaring bij het product (genieten van vers brood).

PW08 - 21-02-2020 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM

KNMP-bestuur royeert J.P.H.T. Prickartz

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de heer J.P.H.T. Prickartz met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden van het royement is een uitspraak van de rechtbank voor valsheid in geschrifte.

PW07 - 14-02-2020 | door KNMP

Gouden IM: 50 jaar betrouwbare informatie over geneesmiddelen

De vijftigste editie van het Infor­matorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees ontvangen het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie deze week per post. Bestellen kan via de KNMP-website.

PW07 - 14-02-2020 | door KNMP

Apothekersverleden

Apothekers denken na over hun positionering in de maatschappij. Over hoe zij kunnen bijdragen aan preventie, het krijgen van de juiste zorg op de juiste plek en over de continuïteit van de (farmaceutische) zorg.

PW07 - 14-02-2020 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Laat de ouderen niet vallen

Valpreventie centraal tijdens KNMP-regiobijeenkomsten

Patiënten signaleren die een verhoogd valrisico hebben en inschatten of het vallen medicatiegerelateerd is; apothekers hebben een belangrijke rol bij valpreventie. Tijdens de KNMP-regiobijeenkomsten komt valpreventie door apothekers breed aan bod. De sprekers lichten alvast een tipje van de sluier op.

PW06 - 07-02-2020 | door KNMP

Steeds meer apothekers gebruiken app Siilo

KNMP-leden wisselden in 2019 via de beveiligde messenger-app Siilo met elkaar en met andere zorgverleners gemiddeld 81.000 berichten uit.

PW06 - 07-02-2020 | door KNMP

Apotheek.nl trekt maandelijks nu 1,7 miljoen bezoekers

De publiekswebsite Apotheek.nl werd in 2019 per maand gemiddeld bijna 1,7 miljoen keer bezocht. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar ervoor; toen zochten gemiddeld 1,3 miljoen mensen naar informatie over hun medicijnen op Apotheek.nl.

PW06 - 07-02-2020 | door KNMP

Baten

Het jaar is amper begonnen of de geneesmiddelen staan weer nadrukkelijk in het nieuws. Het tekort eraan hebben we als KNMP zelf via de Radar-uitzending geopenbaard en toegelicht. Met de verdubbeling van het aantal tekorten, naar 1492 over 2019, werd tevens helder dat de apothekers in 99% van de gevallen de patiënt een oplossing konden aanreiken.

PW06 - 07-02-2020 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

‘Data tonen steeds beter wat feitelijk gebeurt in de wereld’

Een dag met … SFK-manager Jeroen Lukaart

Dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) aflevergegevens verzamelt uit de apotheek, is bekend. Maar niet iedereen weet dat de stichting ook rapportages maakt, cursussen geeft en het ministerie van VWS adviseert. In deze aflevering van de rubriek ‘Een dag met …’ lopen we mee met SFK-manager Jeroen Lukaart.

PW05 - 31-01-2020 | door Ilse Broekweg

KNMP-bestuur royeert F.E. Abarchan

Het KNMP-bestuur heeft besloten het lidmaatschap van F.E. Abarchan met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reden van het royement is een uitspraak van de rechtbank van Midden-Nederland, die de apotheker tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk, veroordeelde.

PW05 - 31-01-2020 | door KNMP

Minister Bruins wijzigt de Regeling zorgverzekering

De bijlage 2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering zijn gewijzigd. De minister heeft het besluit hiertoe gepubliceerd in het Staatsblad. De wijzigingen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2020.

PW05 - 31-01-2020 | door KNMP

Medicatieoverdracht

Ik krijg in de apotheek nog dagelijks faxen met geprinte recepten, veelal voorzien van geschreven aantekeningen. Wat wordt bedoeld, is niet altijd even duidelijk. Ik hoef niet uit te leggen dat dit zeer foutgevoelig is. Het gevolg is bellen met het ziekenhuis, wat veel tijd kost.

PW05 - 31-01-2020 | door Reinier Bax, voorzitter LOA

Waken over een goede opleiding voor de ApIOS

SRC-OF: toezicht op vervolgopleiding, specialistenregister en herregistratie

De Specialisten Registratie Commissie kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) ziet erop toe dat iedere Apotheker in opleiding tot specialist (ApIOS) de vervolgopleiding volgens het opleidingsplan kan doorlopen. De commissie houdt zich onder meer bezig met de voortgang van ApIOS’sen en de erkenning van opleidingsplaatsen en opleiders.

PW04 - 24-01-2020 | door KNMP

Document acties

Back to top