Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2021

Samen

PW1en2 - 08-01-2021 | door Aris Prins, voozitter KNMP

Module minderen en stoppen verbetert kwaliteit van leven

De module biedt handvatten aan apothekers in het veld

De module Minderen en Stoppen van medicatie vormt samen met de module Medicatiebeoordeling een goede basis voor apothekers en artsen om met elkaar de farmacotherapie voor de patiënt te optimaliseren. ‘Een pilletje minder’ kan de kwaliteit van leven verhogen, daar werk je toch graag aan mee!

PW1en2 - 08-01-2021 | door Steven Verhagen-Smits, openbaar apotheker en bestuurder KNMP

Vaccinatie

Het is zover. Vaccins die in sneltreinvaart zijn ontwikkeld, getest, geproduceerd en gedistribueerd worden nu toegediend. Na een hectisch jaar waarin ons leven gedomineerd werd door het coronavirus, gloort er licht aan het eind van de tunnel.

PW3 - 22-01-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurder KNMP

Apart Q&A-overzicht over coronavaccins op KNMP.nl

Een apart overzicht met vragen en antwoorden (Q&A) over vaccins tegen het coronavirus is op KNMP.nl beschikbaar gesteld voor apothekers en hun team. Deze pagina is een aanvulling op de Q&A over het coronavirus in het algemeen. De informatie op KNMP.nl wordt voortdurend up-to-date gehouden.

PW3 - 22-01-2021 | door KNMP

PRISMA-symposium 2021 open voor abstracts

Apothekers kunnen tot 5 april hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2021. De beste abstracts worden gepubliceerd in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

PW3 - 22-01-2021 | door KNMP

‘Wij maken werk van signalen die apothekers ons geven’

Een dag met … districtscoördinator Michou Kortrink

In deze aflevering van de rubriek ‘Een dag met …’ lopen we mee met Michou Kortrink, districtscoördinator van de districten Noord en Noordwest I. Kortrink is sinds april 2020 de verbindende schakel tussen het KNMP-bureau in Den Haag en alle leden op lokaal, regionaal en districtsniveau in het noorden van het land. Sinds de uitbraak van het coronavirus houdt zij vanaf Texel contact met de leden.

PW3 - 22-01-2021 | door Desi van Eendenburg

Vaccinatiekoorts

Het is losgebarsten: vaccineren, vaccineren en nog eens vaccineren. De ziekenhuisapothekers mochten twee weken geleden aftrappen. Het was best even spannend. Is alles echt geregeld, weet iedereen wat te doen, hoe zal het VTGM gaan?

PW4 - 29-01-2021 | door Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP

Aandachtspunten mogelijke vaccinatierol apothekers

De KNMP stelt op haar website een draaiboek en een lijst met aandachtspunten beschikbaar voor apothekers die aan de COVID-19-vaccinatie willen meewerken. In verschillende regio’s in Nederland dragen apothekers al bij aan de vaccinatie.

PW4 - 29-01-2021 | door KNMP

Geneesmiddelentekorten wederom ongekend hoog

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland blijkt in 2020 wederom ongekend hoog en is nagenoeg gelijk gebleven aan het aantal in 2019. In 2020 zijn 1480 tekorten geteld, tegenover 1492 een jaar eerder. Toen was er een verdubbeling.

PW4 - 29-01-2021 | door KNMP

Apotheekteam houdt kennis op peil met KNMP KennisTest

Kennis binnen het apotheekteam is belangrijke randvoorwaarde

Beschikken uw apothekersassistenten over de benodigde basiskennis op het gebied van patiëntenzorg? Of is er juist meer bij- en nascholing nodig? Met de KNMP KennisTest wordt de kennis van het apotheekteam op een efficiënte en interactieve wijze getest en opgefrist. Ook worden veranderingen in zelfzorgstandaarden met de KennisTest snel in de praktijk geïmplementeerd.

PW4 - 29-01-2021 | door Jeanne van Berkel en Amal Sialiti

Anderhalvemeterapotheek

De KNMP heeft de handreiking Anderhalvemeter­apotheek geactualiseerd. Deze nieuwe versie biedt apothekers onder meer handvatten voor uitzonderingssituaties tijdens de coronacrisis waarbij de continuïteit van zorg door dreigend personeels­tekort in het geding komt.

PW4 - 29-01-2021 | door Desi van Eendenburg

Regionaal sterker

Bent u al aangesloten bij een regionale organisatie? In heel veel regio’s bestaat een apothekersorganisatie. De KNMP is druk bezig regionale organisaties te ondersteunen en te helpen met professionaliseren.

PW5 - 05-02-2021 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

KNMP Voorjaarscongres 2021: online inschrijving geopend

De inschrijving voor het online KNMP Voorjaarscongres 2021 op dinsdag 9 maart is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum in Den Haag en heeft als thema diabetes mellitus.

PW5 - 05-02-2021 | door KNMP

Geneesmiddelentekorten nemen volgens PGEU toe in meeste Europese landen

Het aantal geneesmiddelentekorten is in de meerderheid van de Europese landen in 2020 gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese koepelorganisatie van openbaar apothekers (PGEU).

PW5 - 05-02-2021 | door KNMP

Falsified Medicines Directive: op weg naar 0,01% alerts

15% van de apotheken zorgt voor meer dan 60% van de foutmeldingen

Apothekers werken sinds twee jaar volgens de Falsified Medicines Directive (FMD), een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat vervalste geneesmiddelen worden gedetecteerd. Het blijkt nog niet eenvoudig de apotheekinformatiesystemen en scanapparaten zo af te stemmen dat deze alleen vervalsingen onderscheppen. Nederland heeft in vergelijking met de Europese lidstaten een bovengemiddeld aantal alerts.

PW5 - 05-02-2021 | door Quirine Tacken

De randen opzoeken

PW6 - 12-02-2021 | door Peter Wognum, bestuurslid KNMP

Minister dankt apothekers voor snelle vaccinatiehulp

Minister Hugo de Jonge (VWS) spreekt een woord van dank uit aan apothekers voor de ondersteuning bij de COVID-19-vaccinatie. In een Kamerbrief schrijft hij dat zowel ziekenhuisapothekers als openbaar apothekers op zeer korte termijn hun hulp hebben aangeboden.

PW6 - 12-02-2021 | door KNMP

18 maart: online bijeenkomst over voorschrijvend apotheker

De KNMP en NVZA houden 18 maart de online bijeenkomst ‘Voorschrijvend apotheker: de toekomst voor Nederlandse apothekers?’. Apothekers en artsen worden gevraagd zich bij voorkeur als duo in te schrijven voor dit evenement.

PW6 - 12-02-2021 | door KNMP

De basis

In crisistijd gebeuren er tal van onverwachte zaken en kan er van alles misgaan. Sterker nog: er gaat regelmatig wat mis. Volg de media, die bijvoorbeeld dagelijks op een rij zetten hoe het vaccinatieproces verloopt in Nederland. Dat is goed om te beseffen, want voor je het weet ligt een enkel incident onder een vergrootglas.

PW7 - 19-02-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

IGJ vraagt apotheekhoudenden vragenlijst FMD in te vullen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt apotheekhoudenden middels een brief om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst in te vullen binnen veertien dagen na dagtekening van de brief.

PW7 - 19-02-2021 | door KNMP

Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat voor cao Apotheken

Alle cao-partijen zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat voor de cao Apotheken. De leden van de ASKA, VZA en de vakorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ermee ingestemd.

PW7 - 19-02-2021 | door KNMP

Medicijn in het kort: op één A4’tje en in begrijpelijke taal

Visuele, patiëntvriendelijke medicijninformatie in de apotheek

De belangrijkste informatie over een geneesmiddel op één A4’tje, gepresenteerd met duidelijke icoontjes en in patiëntvriendelijke taal. Dat is ‘Medicijn in het kort’, een nieuwe vorm van medicijninformatie, toegespitst op toedieningsvorm en indicatie. De KNMP en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hebben dit initiatief onlangs samen gelanceerd.

PW7 - 19-02-2021 | door Scott Wishaw

51ste editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar

Ruim driehonderd stofcombinaties geïntroduceerd

Na de gouden vijftigste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) in 2020, is inmiddels alweer de 51ste editie beschikbaar. Deze is vernieuwd en geactualiseerd met de introductie van 35 nieuwe stoffen en ruim driehonderd stofcombinaties, zeven herziene hoofdstukken en vele andere inhoudelijke wijzigingen.

PW8 - 26-02-2021 | door Atty Hielema, Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP

Van Ark informeert Kamer over voortgang geneesmiddelenbeleid

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. In haar Kamerbrief van 12 februari geeft zij de politieke stand van zaken weer van diverse dossiers, zoals geneesmiddelentekorten, gegevensuitwisseling in de zorg en het verbeteren van toegankelijke informatie voor patiënten.

PW8 - 26-02-2021 | door KNMP

KNMP-pleidooi voor centrale rol van apothekers bij zorg rondom ouderen

De KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de zorg rondom ouderen. Dat bracht de KNMP naar voren tijdens de ‘Week van de dialoog’ die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) van 8 tot en met 11 februari hield.

PW8 - 25-02-2021 | door KNMP

Gezonde toekomst

The world is 'closed for business'. Een virus bepaalt nu de agenda. Vooral buiten de zorg is er hard aan de noodrem getrokken. Als de wereld had kunnen stoppen met draaien dan was nu het moment geweest. Waar we, pre-COVID, toekomstgericht handelden, wachten we nu af op wat er komen gaat. Pakken we straks de draad gewoon weer op? Of gaan we het structureel anders doen?

PW8 - 26-02-2021 | door Maayke Fluitman, bestuurslid KNMP

Waardegedreven

Het klassieke beeld van een apotheker is zijn enorme kennis, kunde en kwaliteit. Overal duiken apothekers op: aan het ziekbed van patiënten tot aan bestuurstafels. Ons beroep is veeleisend en vraagt voortdurend om verbetering en leren van elkaar. Het is daarom ook niet toevallig dat apothekers een groot aandeel hebben in Lareb-meldingen en alerts via het Portaal voor Patiëntveiligheid.

PW9 - 05-03-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Minister prijst apothekers om voorkomen van spillage vaccin

Minister Hugo de Jonge (VWS) noemt het “fantastisch” dat uit flacons van BioNTech/Pfizer een zevende dosis kan worden gehaald. “Dat lukt op z’n minst een deel van de GGD-medewerkers, en sowieso in de ziekenhuizen. Apothekers zijn dat natuurlijk gewend”, aldus de minister tijdens een Kamerdebat.

PW9 - 05-03-2021 | door KNMP

Europese Commissie wil grotere rol voor EMA in toezicht op tekorten

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) moet een grotere rol krijgen in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat schrijft de Europese Commissie in een voorstel voor een Europese farmastrategie.

PW9 - 05-03-2021 | door KNMP

Wijziging NHG-standaard anticonceptie: extra optie

Eerste keus blijft ethinylestradiol 30 µg/levonorgestrel 150 µg

De anticonceptiepil met ethinylestradiol 35 µg/norgestimaat 250 µg is recent als tweede-keusoptie toegevoegd aan de NHG-Standaard Anticonceptie naast ethinylestradiol 20 µg/levonorgestrel 150 µg en ethinylestradiol 20 µg/gestodeen 75 µg.

PW9 - 05-03-2021 | door Maria Domanian-Kydikian

Website ‘Samen voor medicatieoverdracht’ live

De website samenvoormedicatieoverdracht.nl is live. Via deze Nictiz-website van het programma Medicatieoverdracht lezen apothekers en andere zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten over medicatieoverdracht.

PW10 - 12-03-2021 | door KNMP

Begin bij het begin

PW10 - 12-03-2021 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Apothekers Podcast wint KNMP Zorginnovatieprijs

De KNMP Zorginnovatieprijs 2021 gaat naar openbaar apotheker Harm Geers met zijn Apothekers Podcast. Dat is 9 maart bekendgemaakt in het World Forum in Den Haag tijdens het KNMP Voorjaarscongres 2021.

PW10 - 12-03-2021 | door KNMP

Driehoek

Een goed samenspel binnen de driehoek bestuur-leden-bureau is voor elke vereniging van eminent belang. Het is een waardevolle constatering dat de leden zowel het bestuur als het bureau van de KNMP voeden met sterke feedback en goede input.

PW11 - 19-03-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

Document COVID-19-vaccins vol achtergrondinformatie

De KNMP heeft een overzichtsdocument gepubliceerd vol met achtergrondinformatie over COVID-19-vaccins.

PW11 - 19-03-2021 | door KNMP

KNMP verzoekt VWS belofte na te komen om FMD-kosten te vergoeden

KNMP, LHV, NVZA en NAPCO verzoeken, namens apotheekhoudenden, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de belofte na te komen om de kosten voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) te vergoeden. Dat staat in een gezamenlijke brief aan VWS.

PW11 - 19-03-2021 | door KNMP

Orale dosis bij verminderde nierfunctie niet aanpassen

Doseringsadvies amoxicilline/clavulaanzuur herzien

Signalen uit de praktijk over het advies van amoxicilline/clavulaanzuur oraal bij verminderde nierfunctie hebben ertoe geleid dat de Werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse simulaties heeft laten uitvoeren. Op basis van de resultaten heeft deze werkgroep besloten dat het aanpassen van de orale dosering bij verminderde nierfunctie en dialyse niet langer nodig is.

PW11 - 19-03-2021 | door Brigit Wensveen en Minke Kranenborg, Geneesmiddel Informatie Centrum KNMP

Doe mee!

Nu de nationale verkiezingen achter ons liggen is het de hoogste tijd om stil te staan bij de verenigingsdemocratie binnen de KNMP. Ook bij ons valt er iets te kiezen, want zowel in het bestuur als binnen de secties LOA, WSO en AGM komen er dit jaar bestuurszetels vacant.

PW12 - 26-03-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

PBM-regeling voor verstrekking medische mondneusmaskers

Apothekers kunnen via een regeling voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) medische mondneusmaskers verstrekken aan mantelzorgers en PGB-gefinancierde zorgverleners.

PW12 - 26-03-2021 | door KNMP

Apothekers kunnen zich inschrijven voor VJA-zichtbaarheidscampagne

Apothekers kunnen zich kosteloos inschrijven voor deelname aan de zichtbaarheidscampagne van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). De campagneweek ‘Wat kan de apotheker voor jou betekenen?’ vindt plaats van 31 mei tot en met 6 juni 2021.

PW12 - 26-03-2021 | door KNMP

SFK-rapportage angina pectoris in nieuw jasje

De rapportage Angina pectoris van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft een nieuwe vormgeving. In één oogopslag biedt deze nu alle overzichten met patiëntenselecties, indicatoren en FTO-overzichten. Ook zijn de grafieken en gegevens makkelijk te exporteren voor onder meer presentaties of een FTO. Andere SFK-rapportages volgen.

PW12 - 26-03-2021 | door Desi van Eendenburg

Lentekriebels

Afgelopen maanden zijn de weersomstandigheden zeer veranderlijk gebleken. Ik heb sneeuwbalgevechten bij -15°C gehouden en een week later zat ik in een T-shirt van de zon te genieten. De lentekriebels maakten zich van mij meester. En deze kriebels verdwenen net zo snel toen de temperatuur weer daalde en de regen zich aandiende.

PW13 - 02-04-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP

Kwaliteitsindicatoren 2020: zes relevante zaken

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren kunnen vanaf 6 april weer aan de slag met het invullen van de kwaliteitsindicatoren. Het is belangrijk om daarbij op de volgende zes zaken te letten.

PW13 - 02-04-2021 | door KNMP

Eerste zelftesten corona half april bij apotheken

De eerste zelftesten komen vanaf half april geleidelijk beschikbaar in apotheken, drogisterijen en supermarkten, verwacht demissionair minister Hugo de Jonge (VWS). Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

PW13 - 02-04-2021 | door KNMP

Interacties op Kennisbank op andere plek te vinden

Interacties vindbaar via ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels’

De klassieke bewakingsstructuur op interacties in de G-Standaard kwam in november 2020 te vervallen. De G-Standaard levert sindsdien alleen nog interactiebewaking op basis van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Dit betekent ook dat interacties op een andere plek staan op de KNMP Kennisbank. Maar waar zijn de interacties precies terug te vinden?

PW13 - 02-04-2021 | door Marleen Journée-Gilissen

Omeprazol suspensie

Al jaren hebben we de beschikking over een suspensie met omeprazol. Een uitstekend preparaat, bijvoorbeeld voor kinderen die een lage dosering krijgen, verkrijgbaar via enkele bereidingsapotheken.

PW14 - 09-04-2021 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Introductie zelftest in Nederland past goed bij de apotheek

De introductie van de coronazelftest in Nederland past uitstekend bij de apotheek. Dit stelt KNMP-voorzitter Aris Prins. “Apothekers kennen dit soort testen en hebben met hun teams ervaring in het overbrengen van informatie en advies. Het is prettig dat de leverancier dit herkent en nu exclusief voor de apotheken kiest qua distributie.”

PW14 - 09-04-2021 | door KNMP

Sectie WSO zoekt nieuwe bestuursleden

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per 12 mei 2021 nieuwe bestuursleden. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 12 april reageren.

PW14 - 09-04-2021 | door KNMP

Digitale expositie over 200 jaar geneesmiddelreclames

Verken, verdiep en verbreed kennis over geneesmiddelreclames

Het virtuele Nationaal Farmaceutisch Museum heeft een nieuwe tentoonstelling: Geneesmiddel in Beeld. De expositie biedt een historische reis door de wereld van geneesmiddel­reclames, van muurkranten in de achttiende eeuw tot en met de nieuwe media van de 21ste eeuw. Ontdek op de computer, tablet of smartphone hoe de vorm, inhoud en functie van geneesmiddelreclames door de jaren heen zijn veranderd.

PW14 - 09-04-2021 | door Toine Pieters

‘Functie elders’

Van oudsher wordt de KNMP door velen gezien als een vereniging voor openbaar apothekers, met daarnaast een relatief kleine groep apothekers met een functie elders. Het belang van de functie elders wordt voor apothekers steeds belangrijker. Zo hebben de GGD’en van Gelderland-Zuid en Overijssel onlangs een apotheker aangesteld als vaccinatiecoördinator.

PW15 - 16-04-2021 | door Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP

Informatiematerialen over corona-zelftesten beschikbaar

De KNMP stelt informatiematerialen over corona-zelftesten beschikbaar voor openbaar apothekers. Deze informatiematerialen kunnen apothekers inzetten bij het verstrekken van corona-zelftesten.

PW15 - 16-04-2021 | door KNMP

Openbare commentaarronde herziene norm van digitaal receptenverkeer

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN).

PW15 - 16-04-2021 | door KNMP

Vele apothekers kunnen een steentje bijdragen

‘Ik raad mijn collega’s aan te reageren op de vacature CFOA’

Ruim vijfhonderd collega’s zetten zich vrijwillig in voor een van de besturen, commissies en raden van de KNMP-vereniging. Zo ook Joep van den Dries, onder meer lid van de Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA), waar sinds kort een vacature openstaat. De leden van deze commissie dragen zorg voor apothekers die kampen met disfunctioneren.

PW15 - 16-04-2021 | door Desi van Eendenburg

Wisselen ongewenst

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft een lijst opgesteld van medicijnen waarbij wisselen in het belang van de patiënt niet wenselijk is. Er kwam direct en van vele kanten kritiek op de lijst, wat er niet op had mogen staan, wat juist gemist werd, dat dit het einde van preferentiebeleid inluidt, etcetera.

PW16 - 23-04-2021 | door Peter Wognum, bestuurder KNMP

CBG-advieslijst onderdeel traject Verantwoord Wisselen

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen, waaronder de KNMP, en het ministerie van VWS afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Rechter: VGZ moet preferentiebeleid colecalciferol onmiddellijk stoppen

Zorgverzekeraar VGZ moet het preferentiebeleid voor colecalciferol (vitamine D) met onmiddellijke ingang buiten werking stellen. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Vaccineren, zelftesten en … geneesmiddelentekorten

Kwartaal in beeld: de eerste drie maanden van 2021

2021 start met veel nieuws. Apothekers en apotheken komen in beeld door hun bijdragen bij het vaccineren, de introductie van de zelftest en onvermijdelijk ... ook door de geneesmiddelentekorten. Het jaaroverzicht van KNMP Farmanco geeft andermaal aan hoe ernstig de situatie is.

PW16 - 23-04-2021 | door KNMP

Lintjesregen

Een bijzondere Koningsdag ligt achter ons, want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd liefst twee oud-voorzitters van onze vereniging te decoreren. Marga van Weelden en Gerben Klein Nulent werden eerder deze week koninklijk onderscheiden. Vanaf deze plaats ook namens het bestuur van de KNMP nogmaals van harte proficiat!

PW17 - 30-04-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Minister Van Ark: overheveling immunoglobulinen van de baan

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) meldt dat de overheveling van immunoglobulinen vanwege de coronapandemie geen doorgang vindt. Dat schrijft de bewindsvrouw in een Kamerbrief.

PW17 - 30-04-2021 | door KNMP

GGD GHOR: 5% extra vaccin dankzij hulp van apothekers

GGD’en weten samen met apothekers en -assistenten spillage van COVID-19-vaccins te voorkomen. Dat schrijft de GGD GHOR Nederland in een brief aan demissionair minister Hugo de Jonge (VWS) over hun rol tijdens de coronapandemie bij het vaccineren.

PW17 - 30-04-2021 | door KNMP

Vaccinatiegegevens

Collega’s zullen ook in mei druk in de weer zijn met het ompakken en voor toediening gereed maken van vaccins. Maar hoewel het aantal vaccinaties stijgt, zijn er zorgen over de registratie ervan. Bij het RIVM is zo’n 70 procent van alle vaccinatiegegevens bekend. Hun systeem, CIMS, wordt gevuld door GGD‘en, ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Met de gegevens worden de vaccinatiegraad en bijwerkingen in de gaten gehouden.

PW18 - 07-05-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

Vul verantwoording aanvraag zorgbonus uiterlijk 6 juni in

Apotheken die de zorgbonus hebben aangevraagd dienen deze uiterlijk 6 juni 2021 te verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Dat stelt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website.

PW18 - 07-05-2021 | door KNMP

Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona

Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus.

PW18 - 07-05-2021 | door KNMP

Districtsledenwebinars: bekostiging en contractering

De bekostiging en contractering in de farmacie staan centraal tijdens de zes districtsledenwebinars (DLW’s), die plaatsvinden van 19 mei tot en met 2 juni 2021. Deze thema’s bepalen voor een groot deel de randvoorwaarden voor de uitoefening van het vak van ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker. Apothekers krijgen tijdens de DLW’s inzage hierin en worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

PW18 - 07-05-2021 | door Desi van Eendenburg

Te veel om te kiezen

Er gebeurt veel in de zorg. Mooie initiatieven komen wekelijks tot mij. Uit de wijk, gemeente, provincies en regio’s. Opvallend genoeg zijn het doorgaans monodisciplinaire projecten. Niet dat daar geen pareltjes tussen zitten, integendeel. Maar opschalen naar landelijk niveau, of verankeren in richtlijnen of handreikingen, is weer een andere tak van sport. Dat vereist meer praktijkonderzoek en publicaties. Laat zien wat je doet, durf te shinen!

PW19en20 - 14-05-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurder KNMP

Aanbevelingen over bijdrage apotheker richting informateur

De KNMP doet vier aanbevelingen voor de zorgparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. In een formatiebrief vraagt zij aandacht voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg.

PW19en20 - 14-05-2021 | door KNMP

Handreiking met adviezen voor begeleiding bij opioïdenafbouw beschikbaar

De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik.

PW19en20 - 14-05-2021 | door KNMP

Opleiding kaderapotheker: spilfunctie in de regio

Door deze cursus komen kaderapothekers goed beslagen ten ijs

In de herfst gaat zij van start: de tweejarige KNMP-opleiding tot kaderapotheker. Waarin openbaar apothekers worden klaargestoomd voor een spilfunctie in de regio, op inhoudelijk en strategisch gebied. “Hoe kies je positie in een veranderende omgeving, met veranderende samenwerkingspartners, patiëntgroepen en technologie?”

PW21 - 28-05-2021 | door Karen Bos

Ontheffingsprocedure antigeen-zelftesten stopt omdat doel is bereikt

De ontheffingsprocedure voor antigeen-zelftesten stopt. Testen van een fabrikant die al een ontheffing hebben gekregen, mogen tot 31 december 2021 onder de ontheffing blijven worden verkocht en gebruikt. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zijn website.

PW21 - 28-05-2021 | door KNMP

Steven Verhagen-Smits nieuwe voorzitter van WSO-bestuur

Het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft per 1 juni 2021 een nieuwe samenstelling. Steven Verhagen-Smits wordt de nieuwe voorzitter. Jos Lüers, Sander Borgsteede, Daphne Louwerier en Annemiek Klink treden toe tot het WSO-bestuur.

PW21 - 28-05-2021 | door KNMP

Zorg in(uitver)koop

Onlangs zijn door de zorgverzekeraars hun uitgangspunten voor de zorginkoop van 2022 gepresenteerd. Het woord ‘regionaal’ komt daarin vaak voor. Je kunt je er iets bij voorstellen dat regionale zorginkoop kansen biedt aan apothekers en andere zorgverleners.

PW21 - 28-05-2021 | door Jacco Pesser, bestuurder KNMP

Blik vooruit

Op vaste momenten in het jaar biedt de KNMP haar leden een aantal activiteiten aan. Denk aan de congressen en de districtsledenbijeenkomsten. Dit waren altijd fysieke ontmoetingen, die we door de coronacrisis ineens online moesten aanbieden. Uit evaluaties blijkt dat veel apothekers hunkeren naar het verleden, maar er zijn misschien nog wel meer leden die de online versies wel zo waardevol vinden.

PW22 - 04-06-2021 | door Eric Janson, algemeen directeur KNMP

‘Handreiking Kwetsbare ouderen thuis’ geactualiseerd

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. In de herziene handreiking zijn nieuwe en vernieuwde instrumenten en werkwijzen toegevoegd. Ook is deze verrijkt met actuele informatie.

PW22 - 04-06-2021 | door KNMP

Europese wet van kracht met strengere eisen medische hulpmiddelen

Omdat de Europese Medical Devices Regulation (MDR) sinds 26 mei 2021 van kracht is, moeten medische hulpmOmdat de Europese Medical Devices Regulation (MDR) sinds 26 mei 2021 van kracht is, moeten medische hulpmiddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen. De nieuwe regels gelden ook voor hulpmiddelen die al op de markt zijn.iddelen die op de Europese markt worden gebracht aan strengere eisen voldoen. De nieuwe regels gelden ook voor hulpmiddelen die al op de markt zijn.

PW22 - 04-06-2021 | door KNMP

Verbeteren van zorg voor bariatrische chirurgiepatiënt

Contra-indicatie MO/BC in AIS voor goede medicatie-begeleiding

Zo’n twaalfduizend mensen ondergaan jaarlijks bariatrische chirurgie. Vaak is dit niet bekend bij de apotheek, terwijl het in beeld hebben van patiënten met deze contra-indicatie een randvoorwaarde is voor goede farmaceutische zorg. Daarom is het cruciaal de overdracht van deze informatie te verbeteren en het bewustzijn van de patiënt om de operatie te melden te vergroten. De KNMP biedt apothekers hierbij ondersteuning.

PW23 - 11-06-2021 | door Fong Sodihardjo, Mariska van der Ham, Lydia Sardjoe-Both en Lennart Stoker

Hand erop

Vroeger bezegelde je een afspraak met een handdruk. Daarmee gaf je aan iemand te ‘vertrouwen’. Tegenwoordig gaat dat anders. Je krijgt van de zorginkoper van de zorgverzekeraar digitaal twee velletjes papier met op de laatste pagina een kruisje. En daarnaast krijg je nog drie addenda, vijf bijlagen en zeven verwijzingen naar online-voorwaarden.

PW23 - 11-06-2021 | door Sijtze Blaauw, bestuurder KNMP

KNMP-rapport biedt inzichten in het contracteerproces

De KNMP biedt met het rapport Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars.

PW23 - 11-06-2021 | door KNMP

Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker

De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van hun leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige profiel heeft een actualisatieslag nodig. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.

PW23 - 11-06-2021 | door KNMP

Macht der gewoonte

De zorg is gebouwd op gewoontes. Dat is fijn, want die gewoontes kennen we en maken dat we veilig kunnen werken. De ene gewoonte is makkelijker te doorgronden dan de andere gewoonte. En van sommige gewoontes weten we niet meer waarom ze ooit een gewoonte zijn geworden. Is het cultuur, gemak of iets anders? Een typisch geval van “we doen het altijd al zo”.

PW24 - 18-06-2021 | door Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP

Tiende editie Standaarden voor Zelfzorg beschikbaar

De tiende editie van het boek Standaarden voor Zelfzorg is uit. Het boek is voorzien van rijke informatie over zelfzorg en biedt praktische handvatten. De herziene druk is te bestellen via de KNMP-website.

PW24 - 18-06-2021 | door KNMP

ZN heropent aanvraagloket om meerkostenbijdrage corona aan te vragen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heropent eenmalig het aanvraagloket bij VECOZO om een bijdrage aan te vragen voor de coronameerkosten. Apotheken kunnen van 15 juni tot 29 juni 2021 alsnog een aanvraag doen, indien zij dit binnen de eerdere termijn nog niet hebben gedaan.

PW24 - 18-06-2021 | door KNMP

Eikenprocessierups: eigen standaard zelfzorgadvies

Standaard draagt bij aan laagdrempelige farmaceutische zorg

De tiende herziening van het boek Standaarden voor Zelfzorg bevat een nieuwe standaard, namelijk over de eikenprocessierups. “De standaard stelt apothekers en -assistenten in staat een wetenschappelijk onderbouwd zelfzorgadvies te geven aan patiënten die gezondheidsklachten ervaren door brandharen van de eikenprocessierups.”

PW24 - 18-06-2021 | door Desi van Eendenburg

Let op u saeck!

Deze maand is het twintig jaar geleden dat ik mijn apotheek heb overgenomen. Een hectische periode waarbij je je afvraagt of de financiering wel rond komt en of je de investering ooit kan terugverdienen. Van alle kanten zouden de bedreigingen op de apotheek afkomen.

PW25 - 25-06-2021 | door Reinier Bax, bestuurslid KNMP

Doe mee aan de campagne ‘Goed voorbereid op reis’

De online publiekscampagne ‘Goed voorbereid op reis’ van de KNMP is op 24 juni begonnen. KNMP-leden kunnen de ‘Goed voorbereid op reis’-poster en -folder kosteloos bestellen. Er is ook een narrowcast beschikbaar.

PW25 - 25-06-2021 | door KNMP

Aanvragen zorgbonus voor uitzonderlijke prestatie kan nog tot 27 juli

Apothekers kunnen tot 27 juli, 18.00 uur, opnieuw een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de coronacrisis. De exacte hoogte van de tweede zorgbonus van het ministerie van VWS is afhankelijk van het aantal aanvragen.

PW25 - 25-06-2021 | door KNMP

Zand, zeep, soda

Zoals gebruikelijk vroeger bij oma thuis, was er altijd zand, zeep en soda. Het was overal goed voor en kwam altijd van pas.

PW26en27 - 02-07-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

KNMP zoekt apothekers voor medicijnvideo’s op Apotheek.nl

De KNMP zoekt enthousiaste apothekers die voor de camera uitleg willen geven over medicijnen: van de werking tot en met waarschuwingen. De video’s worden geplaatst op de bijbehorende medicijnpagina op Apotheek.nl, waar ze beschikbaar komen voor gemiddeld 1,6 miljoen bezoekers per maand.

PW26en27 - 02-07-2021 | door KNMP

Nieuwe regelgeving versterkt betrokkenheid (dienst)apotheken bij acute zorg

In het Staatsblad is een algemene maatregel van bestuur (AMvB) gepubliceerd die de betrokkenheid van (dienst)apotheken bij acute zorg versterkt. Zo moet er vooraf overleg plaatsvinden, waarbij dienstapotheken zijn betrokken, als acute zorg in de regio wordt beëindigd of opgeschort.

PW26en27 - 02-07-2021 | door KNMP

Boek, onderscheidingen en video’s over apothekers

Kwartaal in beeld: de maanden april, mei, juni van 2021

Het tweede kwartaal van 2021 staat nog in het teken van het vaccineren, maar ook de zelftest vraagt om aandacht. Bijzonder zijn de koninklijke onderscheidingen voor twee oud-voorzitters van de KNMP en de lancering van een boek over een moedige openbaar apotheker ...

PW26en27 - 02-07-2021 | door KNMP

Productinformatie beter vindbaar in overzicht IM

Overzichtelijk per toedieningsweg gerangschikt

In de nieuwe rubriek Productenoverzicht (PO.) in het Informatorium Medicamentorum (IM) zijn alle producten in één overzicht te raadplegen onderaan de stoftekst. Ook is het per product mogelijk door te klikken naar het voorschrijfproduct in de G-Standaard. De aparte productteksten zijn vervallen. Met de introductie van het PO. is productinformatie sneller en makkelijker te vinden.

PW28en29 - 16-07-2021 | door Karin Hagendoorn-Becker

GGA

Als GGG staat voor goed gebruik geneesmiddelen, dan kunt u wel raden waarvoor GGA zou kunnen staan. Inderdaad: goed gebruik apotheker.

PW28en29 - 16-07-2021 | door Aris Prins, voorzitter KNMP

KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd

De KNMP-richtlijn Consultvoering is geautoriseerd en opgenomen in de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze nieuwe richtlijn ondersteunt de openbaar apotheker bij het leveren van patiëntgerichte zorg tijdens gesprekken met de patiënt waaraan de openbaar apotheker een farmaceutisch consult verleent.

PW28en29 - 16-07-2021 | door KNMP

Kind of magic

Kinderen kunnen zich nog volledig verliezen in de magie van sprookjes, elfen en eenhoorns. Een wereld waarin alles mogelijk is, zonder bewijs of logica duiken ze erin en genieten ze volop.

PW30en31 - 30-07-2021 | door Maayke Fluitman, bestuurslid KNMP

KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw open voor commentaar

De KNMP-conceptrichtlijn Astma staat voor de tweede keer open voor commentaar. Door een grote herziening van de internationale richtlijn Global Initiative for Asthma (GINA guidelines) is de KNMP-conceptrichtlijn Astma opnieuw geactualiseerd.

PW30en31 - 30-07-2021 | door KNMP

Apothekersassistenten starten actiecampagne #Weslikkenhetnietlanger

Optima Farma, de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, stelt met een actiecampagne praktijkproblemen in de apotheek aan de orde. Daarover schrijft de vereniging op haar website.

PW30en31 - 30-07-2021 | door KNMP

Het consult

Op sociale media zie je vakantiegangers met een COVID-19-QR-code in een ver land. In mijn apotheek krijg ik vragen naar aanleiding van dezelfde media, over mogelijke bijwerkingen van vaccins.

PW32en33 - 13-08-2021 | door Steven Verhagen-Smits, bestuurslid KNMP

Regeling verstrekking zelftesten bij thuisisolatie

Apothekers kunnen zelftesten verstrekken aan mensen die in thuisisolatie zijn en nog niet volledig ingeënt kunnen zijn of op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt. De verstrekking vindt plaats via een regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’, die sinds 28 juli actief is.

PW32en33 - 13-08-2021 | door KNMP

Opnieuw subsidies beschikbaar voor Proeftuinen Therapietrouw

ZonMw stelt opnieuw subsidies beschikbaar aan apothekers voor projecten die zich richten op het verbeteren van de therapietrouw bij thuiswonende patiënten. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 20 oktober 2021, 14.00 uur.

PW32en33 - 13-08-2021 | door KNMP

Nieuwe herregistratie-eisen van meer kaders voorzien

Herregistratie-eisen vernieuwd voor openbaar apothekers én ziekenhuisapothekers

Een nieuw Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie is per 1 juli van kracht. Openbaar apotheker Emma van Roosmalen-de Feijter en ziekenhuisapotheker Henk Spijker waren bij de ontwikkeling ervan betrokken. Zij vertellen over de belangrijkste wijzigingen voor hun beroepsgroepen.

PW32en33 - 13-08-2021 | door Paul Poley

IGJ over FMD-onderzoek: ‘Meeste apotheken zijn goed op weg’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meldt dat de meeste apotheken goed op weg zijn met de controle op veiligheidskenmerken van geneesmiddelen. Dat concludeert de inspectie in een onderzoek op basis van een enquête onder alle apotheekhoudenden.

PW34 - 27-08-2021 | door KNMP
Back to top