Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Samen sterk

PW27/28 - 03-07-2020 | door Sijtze Blaauw, bestuurslid KNMP
Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 gold ‘Eendracht maakt macht’ als wapenspreuk. Deze werd op munten en wapenschilden afgedrukt, om te laten zien dat je samen sterker bent dan de som der delen.
Samen sterk

Deze eendracht gold ook als basis voor de gezamenlijke strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Heel Nederland werd gemobiliseerd en eendrachtig wisten we daarmee ‘de piek’ af te zwakken. Ondanks of dankzij mondkapjescrises, intelligente lockdowns en noodverordeningen. Deze eendracht zou ook in het verenigingsleven haar weerklank moeten vinden.

Dit geldt zeker ook voor de KNMP. Onze leden zijn zeer divers: van openbaar apothekers tot ziekenhuisapothekers, van apothekers die actief zijn in maatschappelijke functies tot industrieapothekers. Allemaal met een basis in de wetenschap. Met deze ‘slechts’ vijfduizend apothekers regelen we de hele farmaceutische zorg. Zelfs ten tijde van de pandemie.

Nu de afscheidingslintjes verdwijnen en mensen de apotheek weer vaker bezoeken, kunnen we terugblikken op wat apothekers hebben gerealiseerd. Een prestatie om trots op te zijn en ons helpt te laten zien hoe onmisbaar de diverse apothekers zijn, want eendracht maakt macht!


Document acties

Back to top