Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rare tijden

PW13 - 27-03-2020 | door Reinier Bax, voorzitter LOA
Het is corona wat de klok slaat, zowel in de apotheek als in de rest van het land. De maatregelen die premier Rutte aankondigde in een historische toespraak hebben forse effecten op het maatschappelijk verkeer. Scholen en universiteiten hebben hun deuren gesloten. Ongekend voor een land in vredestijd.
Rare tijden

En de apothekers? Apothekers zetten hun werk gelukkig tomeloos voort. We hebben een serie maatregelen genomen; zo is het continuïteitsplan in werking getreden. Veel apotheekteams hebben zich op allerlei wijzen aan de nieuwe situatie aangepast. En nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan spontaan.

Wel hoor ik van collega’s dat het extreem druk is in de apotheek. Patiënten vertonen hetzelfde gedrag als in de supermarkten. En dat is opvallend; er is tenslotte nog geen medicijn tegen het coronavirus en er zijn ook niet ineens meer medicijnen nodig. De voorzorgsmaatregel van minister Bruins om alleen gebruikelijke hoeveelheden medicatie te verstrekken, helpt hopelijk om het gebruikelijke ritme te hervatten.

Het zijn rare tijden. Laten we proberen zoveel mogelijk normaal te blijven doen. Laten we ook vooral ons best doen de zorg overeind te houden en deze als gebruikelijk te laten functioneren. “Zet hem op collega’s!”

Document acties

Back to top