Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2015

KNMP

Therapietrouw: patiënt kan steuntje in de rug gebruiken

Samenwerking nodig voor goed gebruik geneesmiddelen

Hét risicoprofiel van de therapieontrouwe patiënt bestaat niet. Bevorderen van therapietrouw is maatwerk en een gezamenlijke taak van patiënt, voorschrijver, apotheker, team en wijkverpleegkundige. Samenwerkingsafspraken, een goede taakverdeling en het uitwisselen van informatie zijn essentieel.

PW Magazine 1/2, jaar 2015 - door Nicolette van Horssen

Over claims, declaraties, vorderingen en verjaring …

Wanneer kan een zorgverzekeraar nog een vordering indienen bij een apotheker?

Hoe lang mag en kun je wachten met het instellen van een claim? Binnen hoeveel jaar dien je een rekening aan een patiënt te sturen? Anders gezegd: wanneer kan een patiënt met succes stellen: apotheker, u bent te laat met het indienen van de vordering. De vraag speelt ook bij het declaratieverkeer met zorgverzekeraars.

PW Magazine 1/2, jaar 2015 - door Frans Moss

Pilot voor verbetering therapietrouw van start

Gooische Apothekersvereniging hoopt dat therapietrouwinterventie navolging krijgt

De Gooische Apothekersvereniging SAGO startte een initiatief om therapietrouw te verbeteren. Met succes. Ook de huisartsen zijn enthousiast. Samen met de KNMP en Stichting Health Base heeft SAGO een interventie ontwikkeld die overal inzetbaar is. Zo kan het project navolging krijgen in andere regio’s.

PW Magazine 3, jaar 2015 - door Aty Palsenbarg, Ada Stuurman en Brigit van Soest

RiFaS: gebruiksvriendelijker

Beschermingsadvies bij VTGM nu in één oogopslag zichtbaar

Een patiënt levert een recept in voor dertig Camcolittabletten van 400 mg. In de la ligt een pot met honderd losse tabletten. Is het veilig om de pot aan te breken en dertig tabletten uit te vullen?

PW Magazine 3, jaar 2015 - door Marijn Westphal

Farmaciestudenten en KNMP halen banden aan

Aandacht voor fundamenten apothekersvak bij aanvang masterstudie

KNMP-bestuurssecretaris Rob de Wolf startte afgelopen jaar namens het KNMP-bestuur een nieuwe traditie. Het betrof de ceremoniële overhandiging van het Handvest van de apotheker aan studenten van de masteropleiding farmacie aan de School of Pharmacy van de Universiteit Utrecht.

PW Magazine 4, jaar 2015 - door Michiel Hartkamp

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 4, jaar 2015 - door KNMP

Fluoropyrimidinemetabolisme

Grote invloed van genetische variaties in het metaboliserende enzym

Genetische variaties in het fluoropyrimidinemetabolisme verhogen het risico op ernstige toxiciteit. Omdat de benodigde dosisverlaging verschilt, is het aantal contra-indicaties uitgebreid.

PW Magazine 5, jaar 2015 - door Marga Nijenhuis

Informatorium 2015: 35 nieuwe middelen

Nieuwe geneesmiddelinformatie voor astma en COPD

Het Informatorium Medicamentorum is afgelopen week in een nieuwe editie uitgebracht. Hierin zijn 35 nieuwe geneesmiddelen opgenomen, waaronder middelen voor astma en COPD.

PW Magazine 6, jaar 2015 - door Atty Hielema

Nierfunctiewaarden: uitwisseling kan beter

160 apothekers uit heel Nederland vulden vragenlijst in

Het proces rondom het opvragen van nierfunctiewaarden, nodig voor een goede medicatiebewaking, mag wel wat efficiënter. Dat komt naar voren uit een stageonderzoek.

PW Magazine 7, jaar 2015 - door Lida Kadir

Unie KBO vraagt apothekers voorlichting te geven

Samenwerking met patiëntenorganisaties en ouderenbond gestart

De KNMP en de ouderenbond Unie KBO slaan de handen ineen om ouderen via regionale bijeenkomsten gericht te informeren over veilig medicijngebruik.

PW Magazine 8, jaar 2015 - door KNMP

KNMP farmanco: nu ook in de KNMP kennisbank

Informatie over geneesmiddelentekorten

Informatie over geneesmiddeltekorten van KNMP farmanco is sinds januari 2015 ook te raadplegen in de KNMP kennisbank. De eigen website www.farmanco.knmp.nl blijft daarnaast in de lucht.

PW Magazine 9, jaar 2015 - door Thijs Altena

‘Professionele Standaard sluit zorg op maat niet uit’

Richtlijnen voor farmaceutische zorg worden pas ingevoerd na toetsing

Focus, een heldere kwaliteitsnorm en duidelijkheid, dat is wat de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) van de KNMP wil realiseren met het routeplan voor de Professionele Standaard. Hierbij horen richtlijnen en meetinstrumenten. WSO-bestuurslid Steven Verhagen-Smits: “We willen met het routeplan onze leden helpen om hun zorg aan de patiënt te perfectioneren. En om te innoveren.”

PW Magazine 9, jaar 2015 - door Mariël Croon en Imad el Kaka

Nieuwe regeling voor precursoren explosieven

Beperkingen voor particulieren door aanvullende regels

Sommige grondstoffen en producten kunnen, naast hun normale toepassingen, ook misbruikt worden voor het maken van drugs of explosieven. Nieuwe wetgeving over precursoren voor explosieven verplicht het melden van verdacht gedrag en beperkt de verkoop van chemicaliën aan particulieren.

PW Magazine 10, jaar 2015 - door Shiwai Ng

Petrus Nylandts De Nederlandtse Herbarius of Kruydt-boeck

Bij het boekhistorisch onderzoek dat Marjolein de Vos sinds 2014 verricht naar de collectie van dr. D.A. Wittop Koning besteedt zij extra aandacht aan boekbindingen, herkomst en gebruikerssporen. Tot op heden heeft zij al veel belangrijke vondsten gedocumenteerd.

PW Magazine 10, jaar 2015 - door Marjolein de Vos

Farmacogenetica op de KNMP-innovatieagenda

Farmacogenetica staat op de KNMP-innovatieagenda. Er volgen analyses van markt, stakeholders en wet- en regelgeving. Daarna wordt farmacogenetica groot uitgezet. Nu is het beperkt tot medicatiebewaking bij bepaalde patiënten.

PW Magazine 11, jaar 2015 - door Ka-Chun Cheung

Medicatiebewaking op farmacogenetica

Ondersteuningsmateriaal voor apothekers

Voor apothekers die zich willen verdiepen in farmacogenetica heeft de KNMP informatie beschikbaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen komt daar de komende periode nog meer ondersteuningsmateriaal bij.

PW Magazine 11, jaar 2015 - door Ka-Chun Cheung

KNMP-beleid: deskundigheid, ICT, haalbare richtlijnen

Zo geeft de KNMP vorm aan de Toekomstvisie 2020

Veilige, farmaceutische patiëntenzorg binnen het zorgnetwerk. Dat is de Toekomstvisie 2020 van de KNMP-leden. Om deze visie te realiseren, zet de KNMP in op kwaliteitsverbetering door haalbare richtlijnen, passende (na)scholing in de eerste lijn en adequate ICT. De laatste stand van zaken.

PW Magazine 11, jaar 2015 - door Karen Bos

Clavulaanzuur is beperkende factor

Dosering amoxicilline + clavulaanzuur bij verminderde nierfunctie

Bij verminderde nierfunctie neemt de klaring van clavulaanzuur af en daardoor neemt het risico op bijwerkingen toe. Clavulaanzuur is alleen beschikbaar in vaste combinaties met amoxicilline.

PW Magazine 12, jaar 2015 - door Brigit Wensveen

Simpliciaverzameling: een zeldzaamheid

Botanicus zoekt nog onbekende privé-exemplaren

Eeuwenlang hebben apothekers (in spe) simpliciaverzamelingen gebruikt, vooral bij de voorbereiding op examens of het afnemen daarvan. Botanicus Raymond van der Ham wil de ontwikkeling van dit fenomeen vastleggen.

PW Magazine 13, jaar 2015 - door Raymond van der Ham

‘Dit prachtige vak voor ieder zichtbaar maken’

De missie van WSO-bestuurslid Adrienne van Strien

Als bestuurslid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) zet apotheker Adrienne van Strien zich in voor het vak openbare farmacie. “Een prachtig beroep waarop we trots mogen zijn”, vindt ze. “We hebben de afgelopen jaren een enorme kwaliteitsslag gemaakt. Deze willen we graag zichtbaar maken.”

PW Magazine 13, jaar 2015 - door Imad el Kaka

Practical Pharmaceutics

Internationale uitgave van Nederlandse Recepteerkunde

De nieuwe druk van Recepteerkunde komt in mei in het Engels uit. Productzorg en bereiding worden als Practical Pharmaceutics Nederlandse exportproducten.

PW Magazine 14, jaar 2015 - door Yvonne Bouwman-Boer

Opzienbarend oordeel over het begeleidingsgesprek

Geschillencommissie: patiënt mag € 6 weigeren

Een patiënt die een begeleidingsgesprek voor € 6 weigerde, kreeg van de geschillencommissie gelijk. De apotheker had moeten informeren over de kosten, de verzekeraar over het eigen risico.

PW Magazine 14, jaar 2015 - door Frans Moss

Taakverdeling bij GDV moet duidelijker

Enquête naar samenwerking apothekers en GDV-bedrijven

De meeste apothekers laten geïndividualiseerde distributievormen (GDV) geautomatiseerd door bedrijven verpakken. Voor een samenwerking volgens de richtlijn moet de taakverdeling duidelijker geregeld worden, wijst een enquête onder apothekers uit.

PW Magazine 15, jaar 2015 - door KNMP

Handen ineen bij geneesmiddeltekort

KNMP, Longfonds en CBG werken samen aan alternatief voor Theolair

Steeds vaker krijgt de patiënt aan de balie te horen dat een geneesmiddel er niet is. Zo ook bij het geneesmiddel Theolair dat voor een specifieke groep astma- en COPD-patiënten het laatste redmiddel is. De KNMP zocht samen met het Longfonds en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen naar een oplossing.

PW Magazine 16, jaar 2015 - door Doerine Postma

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 16, jaar 2015 - door KNMP

Apps, pills & bytes

PRISMA symposium 2015 in het teken van e-health

De farmaceutische patiëntenzorg van de toekomst zal steeds meer gebruikmaken van informatietechnologie. Daarover gaat het jaarlijkse PRISMA symposium, met deze keer de naam Apps, pills & bytes, dat op 19 mei plaatsvindt in Amersfoort.

PW Magazine 17, jaar 2015 - door KNMP

Een beeld zegt niet altijd meer dan duizend woorden

Onderzoek pictogrammen balieklapper

Een laaggeletterde patiënt heeft moeite informatie in een geneesmiddelbijsluiter en op een etiket te lezen en te begrijpen. Pictogrammen kunnen dan een hulpmiddel zijn. Maar worden pictogrammen juist geïnterpreteerd?

PW Magazine 18, jaar 2015 - door Nicolette van Horssen

Nieuwe declaratiestandaard

Weinig hinder verwacht voor apotheken

De implementatie van de nieuwe declaratiestandaard farmacie in het apotheekinformatiesysteem (AIS) per 1 juli vindt vooral op de achtergrond plaats. De verwachting is dat apotheken van dit proces, waarbij alle AIS-leveranciers zijn betrokken, weinig hinder zullen ondervinden.

PW Magazine 18, jaar 2015 - door KNMP

Hoe en wat over opiaten op reis

Ook voor benzodiazepinen en codeïne verklaring vereist

Met de zomervakantie in zicht, wordt reizen met opiaten weer actueel. De belangrijkste informatie op een rij.

PW Magazine 19, jaar 2015 - door J.A. Rendering

Eerste Kamer nu aan zet

Wetsvoorstel cliëntenrechten gegevensverwerking

Wat krijgt voorrang: privacy of patiëntveiligheid? Op 26 mei 2015 beslist de Eerste Kamer daarover. En daarmee eindigt een lang en bewogen wetgevingstraject rondom de rechten van de patiënt bij elektronische gegevensuitwisseling.

PW Magazine 20/21, jaar 2015 - door KNMP

Privacy versus patiëntveiligheid

Districtsledenbijeenkomsten bieden apotheker handvatten in privacyproblematiek

Privacy in de apotheek staat soms op gespannen voet met de patiëntveiligheid. Wat doe je bijvoorbeeld als een patiënt weigert zijn gegevens beschikbaar te stellen? Afleveren? Weigeren? Mag dat? Over al dit soort vragen gaat het in de districtsledenbijeenkomsten in mei en juni.

PW Magazine 20/21, jaar 2015 - door KNMP

Unieke farmaceutische advertenties ontsloten

Promotiemateriaal van Apotheek Haagse Ziekenhuizen te zien in Urk

Brieven, folders, wetenschappelijke artikelen én diverse soorten reclame-uitingen, gerangschikt op naam van het geneesmiddel. Sinds kort is een groot deel van het archief van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen te zien in het Centrum voor farmaceutisch erfgoed in Urk.

PW Magazine 22, jaar 2015 - door KNMP

GPK- en PRK-namen in G-Standaard gewijzigd

Aanpassing voorschrijfnamen fenytoïne nodig om verwarring te voorkomen

De sterkte-aanduiding in de voorschrijfnaam en de naam van het generieke productniveau voor fenytoïneproducten in de G-Standaard kon verwarring geven. Daarom is deze aangepast.

PW Magazine 22, jaar 2015 - door Maaike de Wit, Froukje Harkes-Idzinga

Pseudodubbelmedicatie

Met de informatie in de G-Standaard was het vanaf 1 augustus 2014 mogelijk te bewaken op alle combinaties van antitrombotica. Per 1 mei 2015 kan dat op de combinatie van: • laaggedoseerde salicylaten; • overige antitrombotica.

PW Magazine 22, jaar 2015 - door KNMP

Nu ook parenteralia VTGM voor kinderen

Doseringsinformatie gebaseerd op het Kinderformularium

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Dit geldt ook bij het toedienen van parenterale geneesmiddelen. Sinds kort is Parenteralia VTGM uitgebreid met informatie voor kinderen.

PW Magazine 23, jaar 2015 - door Susanne Tesink

Professionaliteit en dilemma’s

Bijeenkomst over de professionaliteit van de apotheker op 27 juni

Onderdeel van de professionaliteit van de apotheker is het herkennen van praktische ethische dilemma’s [1]. Maar waar gaan farmaceutische ethiek en dilemma’s over?

PW Magazine 24, jaar 2015 - door Ruud Dessing

Folder biedt patiënt uitleg over vergoeding bereide medicijnen

Gezamenlijke voorlichting over apotheekbereidingen

Een patiënt komt bij u aan de balie met een recept voor oxybutynineblaasspoeling. Bij het aanschrijven van het recept ziet u dat de patiënt dit middel niet vergoed krijgt. Met een nieuwe publieksfolder legt u de patiënt makkelijker uit wanneer zorgverzekeraars een bereiding wel en niet vergoeden.

PW Magazine 24, jaar 2015 - door Karen Bos en Daphne Dost

Kosten besparen door effectief personeelsmanagement

Nieuwe KNMP-cursus over arbeidsrecht

Hoe ga je om met een disfunctionerende werknemer? Of met een medewerker die al lang ziek is? Deze en andere praktische zaken komen aan de orde in de nieuwe KNMP-cursus Effectief personeelsbeleid. De cursus helpt werkgevers bij de uitvoering hiervan, zodat zij kosten kunnen besparen.

PW Magazine 24, jaar 2015 - door KNMP

Declaratiewijzigingen op koers

Nieuwe declaratiestandaard heeft geringe veranderingen tot gevolg

De geplande veranderingen in het declaratieverkeer per 1 juli liggen op koers. Dat blijkt uit recent overleg en een rondgang langs betrokken instanties. Wat merkt de apotheker hiervan?

PW Magazine 25, jaar 2015 - door KNMP

Verpakking, etiket en bijsluiter

Afleveringsaspecten niet-gestandaardiseerde bereiding gecontroleerd

Bij een niet-gestandaardiseerde apotheekbereiding moet de apotheker zelf de juiste verpakking kiezen en zorgen voor correcte etikettering en toepasselijke informatie voor de patiënt. De LNA-preparatencontrole laat een gunstig beeld zien.

PW Magazine 26, jaar 2015 - door Rik Wagenaar

LOA: professionele standaard moet wel praktisch zijn

Bestuurslid Dick Bouma bewaakt uitvoerbaarheid farmaceutische zorg

Het routeplan voor de professionele standaard geeft evidence-based richtlijnen voor openbaar apothekers. “Toepassing van de richtlijnen moet niet voor capaciteitsproblemen zorgen”, meent LOA-bestuurslid Dick Bouma.

PW Magazine 26, jaar 2015 - door Imad el Kaka

Training voorziet in behoefte

Apothekers willen zich graag bekwamen in therapietrouwbevordering

Met een speciale training en website voor apothekers wil de KNMP therapietrouw bevorderen. Apothekers zijn enthousiast. Patiëntgerichte medicatiebegeleiding kan namelijk hét verschil maken. Alleen al door verkeerd gebruik van cardiovasculaire middelen vallen jaarlijks 1660 doden.

PW Magazine 28/29, jaar 2015 - door KNMP

Medicatiebewaking voor MDL-patiënten

Veiligheid geneesmiddelen bij maag-, darm- en leveraandoeningen

De G-Standaard bevat verschillende contra-indicaties voor patiënten met aandoeningen van slokdarm, maag, darm of lever. Bewaking op deze contra-indicaties draagt bij aan veilig medicijngebruik onder deze patiënten.

PW Magazine 27, jaar 2015 - door Froukje Harkes-Idzinga

Handelsproducten niet altijd uitwisselbaar

PRK geen goed handvat; zorgverleners moeten zelf alert zijn

U krijgt in de apotheek een generiek voorschrift binnen. Kunt u nu elk van de bijbehorende handelsproducten afleveren? Het antwoord hierop is nee. Deze handelsproducten zijn niet altijd uitwisselbaar.

PW Magazine 30/31, jaar 2015 - door Marleen Journée-Gilissen

KennisTest Menstruatieklachten

Het geven van het beste advies is uw prioriteit. Laat daarom uw team de KNMP KennisTesten doen!

PW Magazine 30/31, jaar 2015 - door KNMP

De kern van professionaliteit

SIG EFF helpt apotheker ethisch te werken

De Special Interest Group Ethiek en Filosofie van de Farmacie (SIG EFF) ontwikkelt inzichten, methoden en producten die de apotheker helpen om zijn functie als zorgverlener, onderzoeker of farmaceutisch deskundige op een professionele en ethisch verantwoorde wijze te realiseren. Daartoe worden erkende experts geraadpleegd.

PW Magazine 30/31, jaar 2015 - door Yuen Yee Li

Golf aan publiciteit na onderzoek onder assistenten

Agressie aan de balie neemt verontrustende vorm aan

Dat de helft van de apothekersassistenten wekelijks of dagelijks agressie ondervindt van patiënten en zelfs wordt bedreigd en geïntimideerd, was de belangrijkste uitkomst van het onderzoek van het SIR Instituut, waarmee de KNMP op 15 juli naar buiten trad. Wat volgde was een hausse aan publiciteit.

PW Magazine 32/33, jaar 2015 - door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 34/35, jaar 2015 - door KNMP

Als het slikken van medicijnen lastig is

KNMP-toolkit Slikproblemen beschikbaar

Een tablet of capsule doorslikken … Het lijkt makkelijk, maar voor een deel van de patiënten is het slikken van geneesmiddelen lastig. De KNMP-toolkit Slikproblemen attendeert patiënten erop slikproblemen te melden aan de apotheek.

PW Magazine 34/35, jaar 2015 - door Susanne Tesink

Eerste bestuursverkiezing van de BO3-sectie

Leden hebben unieke kijk op farmacie

Leden van de BO3-sectie kiezen tijdens de ledenvergadering op 10 september hun eerste bestuur. De kandidaten zijn Maayke Fluitman, Linda Härmark en Richard van Slobbe.

PW Magazine 34/35, jaar 2015 - door Michiel Hartkamp

Medicatiegebruik laaggeletterde centraal in grote KNMP-campagne

Motto ‘Kunt u dat even uitleggen?’ moet taboe doorbreken

Met de landelijke campagne ‘Kunt u dat even uitleggen?’ wil de KNMP het maatschappelijk probleem van laaggeletterdheid en medicatiegebruik aanpakken. De campagne wil apothekers ondersteunen bij het verhogen van therapietrouw en het verbeteren van medicatieveiligheid bij deze patiënten.

PW Magazine 36, jaar 2015 - door KNMP

Nu ook medicijnteksten over kindergebruik op apotheek.nl

Betrouwbare consumenteninformatie over on- en off-label-gebruik

De moeder van Saar (9) staat ongerust bij u aan de balie. Saar heeft last van een steeds terugkerende blaasontsteking. De arts heeft daarom nitrofurantoïnecapsules voorgeschreven ter profylaxe. In de bijsluiter las ze echter dat dit middel niet gebruikt mag worden bij kinderen jonger dan 12 jaar. Wat nu?

PW Magazine 37, jaar 2015 - door Daphne Dost

Onderzoeksbeleid van de KNMP krijgt vorm

Doeltreffende en doelmatige farmaceutische patiëntenzorg staat voorop

Binnen de KNMP is de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers opgericht om de openbaar apotheker met vier ‘o’s in de zorg te verankeren: ontwikkeling, opleiding, ondersteuning en onderzoek. De laatste pijler heeft als belangrijkste doel het praktisch handelen van de openbaar apotheker op wetenschappelijk gefundeerde wijze inzichtelijk te maken, te verbeteren en te vernieuwen.

PW Magazine 37, jaar 2015 - door P.A.G.M. de Smet, M. Teichert en M. Kappert

RiFaS onder de loep

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek door het LNA

Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) heeft afgelopen juni onder ruim honderd apothekers een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over RiFaS. De meeste gebruikers beoordelen het instrument met een rapportcijfer 7 of 8.

PW Magazine 38, jaar 2015 - door Marijn Westphal

Geneesmiddelinformatie nu sneller beschikbaar

Informatorium vaker geactualiseerd

Het Informatorium wordt op de Kennisbank nu elke twee weken geactualiseerd in plaats van elke maand. Zo kunt u sneller dan voorheen over belangrijke geneesmiddelinformatie beschikken.

PW Magazine 38, jaar 2015 - door Atty Hielema

Schatkamer van de farmaciehistorie

Open dag bij Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed

Onder meer historische apparatuur voor de analyse van geneesmiddelen en simpliciaverzamelingen zijn zaterdag 10 oktober te zien tijdens een open dag in De Eenhoorn, het Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed in Urk. Bezoekers kunnen die dag ook het naastgelegen Trefpunt Medische Geschiedenis bezoeken.

PW Magazine 39, jaar 2015 - door Denise van Lieshout

Browser belangrijk voor weergave KNMP Kennisbank

Verouderde versies niet meer ondersteund

Voor een goede weergave van de KNMP Kennisbank adviseert de KNMP de gebruikers hun internetbrowsers te actualiseren. Vanaf januari 2016 is het niet meer mogelijk om de applicatie te raadplegen via Internet Explorer 8 of lager.

PW Magazine 40/41, jaar 2015 - door Ilona Jansen

Kinderformularium wordt gezien als officiële richtlijn

Aantal projecten verbetert medicijngebruik kinderen

Adviezen voor veel gebruikte medicijnen bij een verminderde nierfunctie, een rekenmodule om fouten bij kinderdoseringen te beperken en speciale medicijnteksten over gebruik bij kinderen op apotheek.nl. Sinds maart 2014 heeft het Kinderformularium enkele belangrijke projecten uitgevoerd.

PW Magazine 42, jaar 2015 - door Marika de Hoop-Sommen

Therapietrouw: praktische info op vernieuwde site

KNMP biedt tools en therapietrouwtrap

Een handleiding voor de implementatie van de MeMO-aanpak en de Telefonische Start Begeleiding, en de therapietrouwtrap; op de vernieuwde site www.knmp.nl/therapietrouw is veel praktische informatie te vinden om therapietrouw te bevorderen.

PW Magazine 43, jaar 2015 - door Brigit van Soest

Zorgen om benzylpenicilline

Patiëntenzorg kan niet zonder productzorg

Al geruime tijd zijn Natrium-penicilline G en Penidural niet beschikbaar. De apotheker kan dan veel voor de patiënt betekenen, dankzij zijn kennis van productzorg. Hij wordt daarbij gesteund door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA).

PW Magazine 44, jaar 2015 - door Rik Wagenaar

Forse verlaging KNMP-contributie

Korting van 23% gaat per 1 januari 2016 in

De zakelijke KNMP-contributie voor apotheekbedrijven gaat volgend jaar fors omlaag. Het gaat om een korting van 23% ten opzichte van de zakelijke contributie van dit jaar. De nieuwe tarieven voor de basismodule en de bereidingsmodule gaan op 1 januari 2016 in en gelden voor twee jaar.

PW Magazine 45, jaar 2015 - door KNMP

Klachtenafhandeling aangepast

Nieuwe Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer nam begin oktober de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan. Dit gebeurde na een wetgevingstraject van ruim zeven jaar en ondanks fundamentele en principiële bezwaren van de gezamenlijke eerste lijn. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2016 in werking.

PW Magazine 45, jaar 2015 - door KNMP

Hulp bij keuze morning-afterpil

Advies noodanticonceptie aangepast; klant kiest zelf

Het advies voor noodanticonceptie is aangepast. Er is geen voorkeur meer voor levonorgestrel of ulipristal, de keuze is nu aan de klant. De nieuwe keuzehulp helpt bij het adviseren.

PW Magazine 46, jaar 2015 - door Jeltje Luinenburg

Betrouwbare leveranciers behouden certificaat

GDP voor grondstoffen sinds september 2015 van kracht

Door een gezamenlijke inspanning van KNMP en NVZA zijn dit jaar vier audits uitgevoerd bij Westfalen, Duchefa, Brocacef Supplies&Services en Spruyt hillen. Alle leveranciers hebben hun certificaat behouden.

PW Magazine 47, jaar 2015 - door Oscar Smeets

Ziekenhuizen spelen vitale rol bij resistentiepreventie

Farmaceutisch Historische Dag: ‘Van gist naar antibiotica’

Onder de codenaam Bacinol startte in de Tweede Wereldoorlog een geheim project om in Nederland penicilline te produceren. Het was een van de interessante weetjes tijdens de Farmaceutisch Historische Dag op 5 november in Delft, met als thema ‘Van gist naar antibiotica; productie, gebruik, resistentie’.

PW Magazine 48, jaar 2015 - door Ellen Severijns

KNMP-SIG-dag 2015 waardevol

Special Interest Groups versterken elkaar door kennis en kunde te delen

Special Interest Groups (SIG’s) zijn belangrijk voor de KNMP, en het is van belang dat deze groepen nauw samenwerken met het bestuur van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). Dat was de boodschap van WSO-voorzitter Peter Wognum op de eerste gezamenlijke SIG-dag.

PW Magazine 48, jaar 2015 - door Fong Sodihardjo-Yuen

Overgevoeligheid azathioprine

Dosisaanpassing bij overgevoeligheid voor azathioprine of tioguanine

Patiënten kunnen door een genetische variatie overgevoelig zijn voor azathioprine en tioguanine. Behandeling is in dit geval mogelijk met een lagere dosering.

PW Magazine 49, jaar 2015 - door Marga Nijenhuis

Declaratiestandaard vordert

Aanvankelijk strubbelingen rond invoering

De declaratiestandaard houdt de gemoederen onder apothekers bezig. Maar er zijn de laatste maanden stappen gezet die hoopgevend zijn. Het aandeel bestanden dat in eerste instantie bleef ‘steken’, is gedaald van zo’n 3,5% naar 1,5%. Dat blijkt uit recente cijfers van de KNMP.

PW Magazine 49, jaar 2015 - door KNMP

Europa bindt strijd aan met nepgeneesmiddelen

Ieder doosje krijgt uniek serienummer dat wordt opgeslagen in databank

Elke geneesmiddelverpakking in Europa beschikt vanaf 2019 naast de productcode ook over een uniek serienummer. Die maatregel is bedacht om geneesmiddelvervalsing tegen te gaan en patiëntveiligheid te waarborgen.

PW Magazine 50, jaar 2015 - door Bart Smits

‘De eerste keer’

KNMP-campagne over eerste uitgifte

De KNMP start in januari de publiekscampagne ‘De eerste keer’ om uit te leggen wat de apotheker doet bij de terhandstelling met begeleidingsgesprek. Dit gebeurt in aansluiting op afspraken met de NZa, nadat deze de zogenoemde knip uit de eerste terhandstelling had gehaald. De campagne komt tot stand na consultatie van onder meer de WSO, de LOA, de Consumentenbond, de NPCF, ZN en praktijkapothekers.

PW Magazine 51/52, jaar 2015 - door KNMP

KNMP Kennisbank: nieuwe thema-indeling per januari

Voortdurend verbeteren om beter aan te sluiten op praktijk

Het KNMP Kennisbankteam werkt voortdurend aan verbetering om beter aan te sluiten op de praktijk. Per januari 2016 verandert de indeling van thema’s, waardoor bestanden beter vindbaar zijn voor gebruikers.

PW Magazine 51/52, jaar 2015 - door Sin Ying Chuah
Back to top