Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Weer meedoen? Ja graag!

PW Magazine 46 / 47, jaar 2010 - 19-11-2010 | door KNMP
De KNMP vraagt uw aandacht voor twee grote onderzoeken. Per e-mail heeft u deze week een link ontvangen naar een onderzoek over medicatiebeoordeling in de praktijk. Voor de kwaliteitsmonitor ontvangt u in januari een brief met inloggegevens.

Deze onderzoeken zijn van belang om inzicht te krijgen in de farmaceutische zorg die apothekers (kunnen) leveren. We zijn ons ervan bewust dat we in een relatief korte periode een groot beroep doen op uw tijd. We hopen echter op uw medewerking en begrip. De KNMP is u bijzonder erkentelijk voor uw deelname.

Document acties

Back to top