Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Servicedocument assistentenopleiding 2011

Antwoord op onvrede over niveau opleiding

PW Magazine 17, jaar 2011 - 29-04-2011 | door Jan de Smidt
Het Servicedocument 2011 voor de apothekersassistentenopleiding is maandag 18 april door de bijbehorende Stuurgroep vastgesteld. Een servicedocument is bedoeld voor de docenten als nadere uitleg over het bestaande Kwalificatiedossier.

De mbo-opleiding voor apothekersassistenten is ingedeeld in de groep Assisterenden Gezondheidszorg op niveau 4. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en niet-gesubsidieerde opleidingen bieden het onderwijs aan. Alle opleidingen moeten voldoen aan het landelijk door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgestelde Kwalificatiedossier. Het kenniscentrum Calibris stelt voor onze branche het Kwalificatiedossier op. Deze is gebaseerd op een actueel beroepscompetentieprofiel. Dit profiel beschrijft de beroepsbeoefening van de professional en wordt ten minste eenmaal per vijf jaar opgesteld. In onze branche neemt de SBA deze taak op zich.

Rol KNMP

Voor een verantwoord resultaat ondersteunt de KNMP al deze processen met de inzet van de Commissie Opleidingen. Vanuit deze commissie worden alle werkgroepen die zich met bovenstaand proces bezighouden, bemenst met collegae die het vertrouwen van de branche verdienen.

Op de Platformdag die de commissie jaarlijks organiseert voor de docenten van de assistentenopleidingen, is in 2010 en in 2011 aandacht besteed aan nut en noodzaak en de inhoud van het servicedocument. Daarbij bleek inderdaad dat docenten graag nadere sturing van het werkveld ontvangen bij het leggen van accenten in het onderwijs. Apotheekbereiding bijvoorbeeld raakt steeds meer op de achtergrond aangezien veel apotheken niet meer uit grondstoffen bereiden. Zij beperken zich tot eenvoudige vormen van voor toediening gereedmaken, aanvullen en etiketteren. Op grond hiervan heeft het weinig nut om alle assistenten in de opleiding te trainen in routinematig bereiden.

Handverkoop neemt daarnaast een meer prominente rol in de werkzaamheden. Voldoende kennis van de gangbare zelf­zorgmiddelen is juist erg gewenst in alle apotheken.

Het servicedocument is bedoeld om bij deze keuzes in het onderwijs behulpzaam te zijn.

Servicedocument

Het nieuwe servicedocument kunnen we zien als een antwoord op de onvrede in de branche over het niveau van de afstuderende assistenten. Aan de onderwerpen apotheekbereiding, zelfzorg en beroepsethiek is speciale aandacht besteed. De docenten krijgen hierdoor een nadere uitleg van wat het werkveld graag in de opleiding aan bod ziet komen.

De KNMP hoopt van harte dat docenten dit servicedocument serieus gebruiken in het onderwijs. De assistenten worden dan op basis van de aanvullende uitleg van het Kwalificatiedossier van de juiste opleiding voorzien.

Rol werkveld

Het is daarna aan de apotheek om ervoor zorg te dragen dat deze beginnende beroeps­beoefenaren het vak echt in de vingers krijgen. Het kwaliteitsregister voor apothekersassistenten werkzaam in de openbare farmacie is daarbij een goed hulpmiddel om zowel het bijhouden van het vak als het ontwikkelen van gespecialiseerde kennis te stimuleren.

Document acties

Back to top