Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bereidingsvragen over dranken: de top drie

Oralia VTGM helpt ook bij bereiden

PW Magazine 37, jaar 2011 - 15-09-2011 | door Marijn Westphal
Wat is de overeenkomst tussen glycopyrronium, propranolol en tocoferol? Bij de LNA-helpdesk staan deze stoffen momenteel bovenaan de lijst van veelgestelde vragen over dranken.

Wilt u meer weten over de hierna besproken bereidingen, of bent u op zoek naar een geschikte vloeibare toedieningsvorm voor een ander geneesmiddel? De LNA-helpdesk beschikt vaak over aanvullende bereidingsinformatie, en helpt u graag verder.

Glycopyrronium

De meest gestelde vraag aan de helpdesk is die naar een voorschrift voor een glycopyrroniumdrank. Glycopyrronium wordt toegepast bij overmatig speekselverlies bij Parkinsonpatiënten en bij kinderen met infantiele encefalopathie [1, 2]. Daarnaast wordt het middel in de psychiatrie ook wel toegepast om overmatige speekselvloed te remmen die als bijwerking optreedt bij patiënten die antipsychotica (zoals clozapine) gebruiken [2].

Een voorschrift voor een glycopyrroniumbromidedrank 0,2 mg/ml is recent door het LNA gepubliceerd in de vorm van een LNA-mededeling. Het voorschrift is beschikbaar gesteld door de ziekenhuisapotheek van het Medisch Spectrum Twente te Enschede.

Propranolol

Met stip op de tweede plaats staat de vraag naar informatie over een propranololdrank. Naast de bekende indicaties bij volwassenen, wordt propranolol volgens het Kinderformularium bij neonaten en kinderen onder meer toegepast bij hypertensie en verlengd QT-syndroom [3]. Daarnaast ontving de LNA-helpdesk een aantal vragen over een wel heel verrassende toepassing van propranolol: het orale en cutane gebruik bij hemangiomen (aardbeivlekken) [4].

Propranolol wordt oraal als propranololhydrochloride toegediend [5]. De goede oplosbaarheid van propranololhydrochloride in water (33-100 mg/ml) maakt het mogelijk om een drank te bereiden. Daarbij is de pH van belang: een oplossing van propranololhydrochloride is het meest stabiel bij een pH van 3 [6, 7].

Tocoferol

De vraag naar een voorschrift voor een drank met tocoferol (vitamine E) sluit de rij. Een dergelijke drank wordt toegepast voor de profylaxe en behandeling van vitamine E-deficiëntie, bijvoorbeeld bij kinderen met cystische fibrose. Uitgaande van de grondstof dl-alfa-tocoferolacetaat is het mogelijk om een solubilisatie te bereiden, naar analogie van de FNA-voorschriften voor waterige vitamine A- en colecalciferoldrank. Een andere mogelijkheid is de bereiding van een tocoferoldrank vanuit de in water oplosbare grondstof tocoferolpolyethyleenglycolsuccinaat (TPGS).

Oralia VTGM

Als de bereiding van een vloeibare orale toedieningsvorm niet mogelijk is, biedt Oralia VTGM op de KNMP Kennisbank vaak uitkomst. Oralia VTGM helpt u op weg bij het zoeken naar een geschikte orale toedieningsvorm voor kinderen en patiënten met slikproblemen of een voedingssonde.

Twee voorbeelden hiervan uit Oralia VTGM zijn sotalol en aripiprazol. Sotalol injectievloeistof 10 mg/ml (Sotacor) is gezien de in de injectie aanwezige hulpstoffen geschikt voor orale toediening aan kinderen, en daardoor bruikbaar als oplossing voor oraal gebruik. Aripiprazol tabletten (Abilify) kunnen gezien de hulpstoffen fijngemaakt worden, en zijn daarmee geschikt voor de bereiding van lager gedoseerde capsules vanuit het handelsproduct.

 

Literatuur

1. Arbouw MEL, Movig KLL, Koopmann M et al. Glycopyrrolate for sialorrhea in Parkinson disease: A randomized, double-blind, crossover trial. Neurology 2010;74(15):1203-7.

2. Koopmann M, Neef C. Als de vloed tot wanhoop drijft. Medicamenteuze behandeling van hypersalivatie, een literatuuroverzicht. Pharm Weekbl 2004;139(27/28):942-5.

3. www.kinderformularium.nl, geraadpleegd op 15-08-2011.

4. Gelmetti C, Frasin A, Restano L. Innovative therapeutics in pediatric dermatology. Dermatol Clin 28;2010:619–29.

5. Informatorium Medicamentorum. Den Haag: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; 2011:1180-1.

6. Sweetman SC, red. Martindale: The Complete Drug Reference. Ed. 34. Londen: The Pharmaceutical Press, 2005:989-90.

7. Hartke K, Hartke H, Mutschler E, et al. Kommentar zur Europäisches Arzneibuch. Stuttgart/Frankfurt: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft/GOVI-Verlag, 5.5/0568.

Document acties

Back to top