Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Mijnzorgpagina.nl

Samenwerking KNMP en DVN

PW Magazine 42, jaar 2011 - 21-10-2011 | door KNMP
De KNMP en Diabetesvereniging Nederland (DVN) zijn een partnerschap aangegaan om het landelijke patiëntenportaal www.mijnzorgpagina.nl door te ontwikkelen en uit te breiden. De organisaties tekenden op 11 oktober jongstleden een intentieverklaring. Het doel van dit portaal is het zelfmanagement van mensen met diabetes en andere chronische aandoeningen te vergroten en zo de kwaliteit van leven van chronisch zieken en zelfregie te stimuleren.

Meer dan ooit staat de patiënt centraal voor apothekers, die de ontwikkeling van dit patiëntenportaal gaan stimuleren en ondersteunen. Patiënten hebben na inloggen op www.mijnzorgpagina.nl op een veilige en betrouwbare manier beschikking over informatie over hun aandoening(en). Deze informatie wordt gekoppeld aan zelfmanagementmodules waarmee patiënten meer inzicht en grip op hun aandoening(en) krijgen. Met de opzet van het portaal wordt uiteindelijk beoogd dat er een interactie tussen zorgverlener en zorgvrager op gang komt, waardoor de patiënt beter in staat is meer regie te nemen. Mijnzorgpagina.nl linkt voor informatie over geneesmiddelen door naar de publiekswebsite van de KNMP, www.apotheek.nl.

In maart van dit jaar kondigden Diabetesvereniging Nederland en de Hart&Vaatgroep al hun samenwerking binnen het patiëntenportaal aan. In de toekomst worden meer chronische aandoeningen aan het portaal toegevoegd. Ook verschillende zorgverzekeraars hebben zich gecommitteerd aan Mijnzorgpagina.nl.

Reactie KNMP en DVN

KNMP-voorzitter Jan Smits over Mijnzorgpagina.nl: “Mensen met diabetes hebben vaak ook andere chronische aandoeningen waarvoor zij medicijnen gebruiken. Goede begeleiding en controle door de apotheker is een vereiste bij dergelijk complex medicijngebruik. Maar het is belangrijk dat patiënten ook zelf actief betrokken zijn bij hun behandeling met medicijnen. Dit patiëntenportaal is daarbij een uitstekend hulpmiddel.” DVN-directeur Maarten Ploeg vult aan: “Deze samenwerking levert een belangrijke bijdrage aan het zelfmanagement van mensen met diabetes. Des te meer partijen dit initiatief ondersteunen, des te meer gegevens er beschikbaar zijn voor degene die er het meest aan heeft: de patiënt.”

Diabetesvereniging Nederland

DVN behartigt de belangen van alle mensen met diabetes. De vereniging pleit voortdurend voor betere diabeteszorg bij overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners. Zij biedt voorlichting, educatie, informatie en organiseert tal van activiteiten voor mensen met diabetes. DVN heeft ruim 58.000 leden en is daarmee de grootste patiëntenvereniging van Nederland.

Document acties

Back to top