Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kom naar de districtsledenbijeenkomsten mei/juni

Klaar voor farmaceutische zorg 2012?

PW Magazine 17, jaar 2011 - 29-04-2011 | door KNMP
Het thema van de komende KNMP-districtsledenbijeenkomsten in mei/juni is ‘Farmaceutische zorg 2012 – zo bent u er klaar voor’. Farmaceutische zorg en de bekostiging daarvan staan net als in de vorige districtsledenbijeenkomsten weer centraal.

De komende districtsledenbijeenkomsten helpen u zich voor te bereiden op 2012. De ontwikkeling van receptregel via gedifferentieerde receptregel naar prestatiebekostiging, vrije prijzen en integrale bekostiging heeft namelijk consequenties voor de richtlijnen en standaarden waarin de farmaceutische zorg is gedefinieerd. Twee zaken lopen parallel: de bekostiging via NZa-prestaties en mogelijk de opname van de farmaceutische zorg bij bepaalde chronische aandoeningen in de integrale bekostiging. De kwaliteit van de farmaceutische zorg wordt op dit moment gedefinieerd in de Nederlandse Apotheek Norm met daaronder een uitwerking in richtlijnen. Deze sluiten niet goed aan op de NZa-prestaties. Daarom worden nieuwe richtlijnen opgesteld die elke prestatie (of een onderdeel daarvan) nader expliciteren en de kwaliteit ervan beschrijven.

Functionele zorgstandaarden

Daarnaast vraagt de mogelijke opname van de farmaceutische zorg in de integrale bekostiging om aandoeningspecifieke richtlijnen. Deze moeten ook de farma­ceutische basis vormen onder integrale, multidisciplinaire zorgstandaarden. Specifieke platforms schrijven deze, zoals de Nederlandse Diabetes Federatie en Long Alliantie Nederland. De zorg in deze zorgstandaarden is functioneel beschreven; de zorg is wel gedefinieerd, maar niet toegewezen of voorbehouden aan een bepaalde zorgaanbieder. Ongeveer 20% van alle zorggroepen werkt nu structureel samen met apothekers.

In 2012 kunnen dus verschillende geld­stromen ontstaan in het verdienmodel van de apotheek. Enerzijds op basis van prestaties, anderzijds via zorg gecontracteerd met een zorggroep. Hierdoor wordt de zorg en de kwaliteit daarvan bepalend voor het bedrijfsresultaat.

KNMP-richtlijnen

De districtsledenbijeenkomsten van februari/maart gingen over de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen en standaarden in de openbare farmacie als opmaat naar de veranderingen in 2012. De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) bereidde dit programma voor. Toen bleek dat bij veel apotheken nog winst te behalen is. Vooral bij onderdelen van de richtlijnen die om een persoonlijke en intensieve relatie met de patiënt vragen, zoals de tweede uitgifte en medicijngesprekken.

De richtlijnen voor diabetes en COPD zijn beschikbaar op knmp.nl. Beide richtlijnen focussen op het resultaat van de farma­ceutische zorg; wat zijn de voordelen van optimale zorg voor de patiënt in termen van verminderde ziektelast en betere kwaliteit van leven?

Aanmelden via knmp.nl

Heeft u zich al ingeschreven voor een van de komende districtsledenbijeenkomsten? Meld u direct online aan op knmp.nl. Hier treft u ook het programma en alle data en locaties. Kijk ook op knmp.nl voor meer informatie over de WSO.

Document acties

Back to top