Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Wetenschaps- en Implementatiedag

KNMP Congres 2011

PW Magazine 33 / 34, jaar 2011 - 19-08-2011 | door KNMP
De inschrijving voor het tweedaagse KNMP Congres 2011 is inmiddels van start gegaan. Het congres bestaat uit de Wetenschapsdag op dinsdag 4 oktober en de Implementatiedag op woensdag 5 oktober en vindt plaats in Amsterdam RAI.

Het thema van de Wetenschapsdag is ‘Grote zorg voor kleine mensen’, over farmacotherapie bij kinderen. Veel medicijnen die kinderen krijgen voorgeschreven, zijn nooit deugdelijk onderzocht bij deze doelgroep. Terwijl opname, verdeling, metabolisme en uitscheiding bij kinderen heel anders kan verlopen dan bij volwassenen. Hierdoor krijgen kinderen vermoedelijk vaak te lage of juist te hoge doseringen binnen. De Wetenschapsdag belicht farmacotherapeutische verschillen tussen kinderen en volwassenen en gaat in op een aantal veelvoorkomende aandoeningen bij kinderen.

De Wetenschapsdag begint om 9.30 uur met de opening, gevolgd door de jaarrede door KNMP-voorzitter Jan Smits. Aansluitend wordt de KNMP Zorginnovatieprijs uitgereikt. Verdeeld over de hele dag vinden verschillende lezingen plaats, bijvoorbeeld over onderbouwing van kinderdoseringen door klinisch farmacologische modeling, antibioticagebruik bij neonaten, psychofarmaca bij kinderen, en over geschikte toedieningsvormen bij kinderen. Tijdens de lunch kunnen geïnteresseerden kiezen uit twee workshops.

Implementatiedag

De titel van de Implementatiedag is ‘Richtlijnen werken niet! Dat doen de apotheker en zijn team’. De Implementatiedag wil bijdragen aan de programma’s Farmaceutische Zorg 2012 en Medicatieveiligheid. Zodat apotheken vanaf 2012 er ook echt klaar voor zijn om zorg te leveren volgens de KNMP Richtlijnen.

De aftrap van de dag is om 9.30 uur door Paul Cornips, voorzitter Implementatieplatform en lid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). Vervolgens geeft prof. dr. Marcel Bouvy - voorzitter Wetenschapsdag – een samenvatting van de vorige congresdag. KNMP-directeur Léon Tinke gaat daarna in op ‘Farmaceutische zorg: zijn we klaar voor 2012?’

Tijdens deze dag zijn er meerdere workshops, zoals patiëntgerichte farmaceutische zorg verlenen, medicatieveiligheid: CMR-alerts in de praktijk, van verrichtingen naar verantwoording, en hoe gaat de zorgverzekeraar om met het declareren van farmaceutische zorg.

Voor beide dagen is accreditatie aangevraagd voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en apothekersassistenten.

Voor meer info en voor aanmelden, zie

www.knmp.nl/congres.


Document acties

Back to top