Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

GDS-norm

Herziening

PW Magazine 44, jaar 2011 - 04-11-2011 | door KNMP
De norm voor het Geautomatiseerde geneesmiddelDistributie Systeem (GDS) is herzien. GDS is ook wel bekend als baxteren.

De herziene GDS-norm staat vanaf november 2011 op de website van de KNMP: knmp.nl/organisatie-regelgeving/normen-en-richtlijnen/normen. De herziening is uitgevoerd in samenwerking met het platform GDS-bedrijven in de Farmacie, de NVZA en de KNMP Commissie Farmacie en Kwaliteit. De GDS-norm is niet alleen bedoeld voor apotheken die dit systeem uitvoeren, maar ook voor apotheken die het baxteren uitbesteden. De norm wordt beheerd door de KNMP en zal periodiek worden geëvalueerd en zo nodig herzien. Zie voor meer informatie de LNA-mededeling ‘Herziene GDS-norm’.

Document acties

Back to top