Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Decanenstudiedag succes

Apothekersassistent

PW Magazine 48, jaar 2011 - 02-12-2011 | door KNMP
Op 10 november heeft de SBA voor het eerst meegedaan aan de decanenstudiedag. Deze vond plaats op het ROC Midden-Nederland in Utrecht.

Doel was de opleiding tot apothekersassistent en het vak op het netvlies van de decanen in het vmbo te krijgen, zodat zij hun leerlingen gaan adviseren deze vervolgopleiding te kiezen. Het gevarieerde programma, met een bezoek aan apotheken in Utrecht en gesprekken met apotheekteams, verraste decanen en gaf een verhelderende visie op het huidige vak van apothekersassistent, waarin tegenwoordig meer nadruk ligt op communicatie dan op de bereiding van medicijnen.

De SBA zet samen met de KNMP breed in op de werving van assistenten. Deze inspanningen moeten er uiteindelijk toe leiden dat er voldoende apothekersassistenten blijven, ook als over enige jaren veel ‘babyboomers’ tegelijk afscheid nemen.

Document acties

Back to top