Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Een beroep met vele gezichten

Apothekersassistent, heb jij ’t in je?

PW Magazine 37, jaar 2011 - 15-09-2011 | door KNMP
Ook dit schooljaar spannen de KNMP en de SBA zich in om het vak van apothekersassistent bij scholieren onder de aandacht te brengen. Met landelijke en regionale activiteiten worden meiden en jongens op de hoogte gebracht van dit boeiende beroep. Apothekersassistent, heb jij het in je?

Met de activiteiten willen de KNMP en de SBA de instroom van leerlingen op peil houden en zorgen dat op de lange termijn geen tekort aan apothekersassistenten zal ontstaan. Reden genoeg het beroep van apothekersassistent onder de aandacht te blijven brengen. En te laten zien dat apothekersassistent een vak is met veel afwisseling. De imagocampagne ‘Vraag het de apotheker!’ versterkt ook het imago van de apothekersassistent. Als het imago van de apotheker onder het publiek verbetert, verbetert ook het beeld van de apothekersassistent. Zij doen immers zoveel meer dan alleen medicijnen verstrekken; achter de balie van een apotheek gebeurt heel veel.

Regionale insteek

Om de middelbare scholieren te laten kennismaken met het beroep wordt dit schooljaar aan vele regionale studiebeurzen deelgenomen. Zo is de stand ‘Apothekersassistent, heb jij ’t in je’ op 30 september en 1 oktober te vinden op de Onderwijsbeurs in Eindhoven, op 18 en 19 november op de Beroepskeuzebeurs in Rijswijk en op 9 en 10 december in Utrecht. Voorafgaand aan de diverse beurzen worden de scholieren op de scholen en in de stationshallen in de regio via grote posters geattendeerd op het vak en wordt de site werkindeapotheek.nl ingezet voor meer informatie.

Decanendag

Niet alleen scholieren worden geattendeerd op het beroep van apothekersassistent. Op 10 november organiseert de SBA samen met ROC’s en apotheken een Decanendag in Utrecht en Den Haag. Met als onderwerp ‘Apothekersassistent: een beroep met vele gezichten’, krijgen decanen de mogelijkheid kennis te maken met het afwisselende beroep van apothekersassistent en de goede perspectieven op een baan. De decanen krijgen onder andere een rondleiding in de apotheek en ze krijgen verhalen te horen van leerlingen die de opleiding al volgen.

Organiseert u zelf een open dag in de apotheek, of staat u op een voorlichtingsdag? Bij de KNMP is allerlei promotiemateriaal kosteloos beschikbaar. Mail naar: communicatie@knmp.nl.

Document acties

Back to top