Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apothekers pakken bewaking nierfunctie op

KNMP Toolkit Nierfunctie gereed

PW Magazine 50, jaar 2011 - 16-12-2011 | door KNMP
‘Wie krijgt er een melding als u een recept invoert voor hydrochloorthiazide bij een patiënt van 74 jaar met een verminderde nierfunctie?’ Deze vraag was tijdens de afgelopen districtsbijeenkomsten de introductie voor de enthousiaste verhalen van praktijkapothekers over medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. Vele vingers gingen de lucht in. Bij de vervolgvraag wie structureel toegang had tot nierfunctiewaarden, werd het aantal vingers minder.

Om deze zorg structureel in de praktijk te brengen moeten een aantal bakens worden verzet. Zo is inzicht in de labwaarden nodig, afspraken met andere zorgverleners en het laboratorium, training van het apotheekteam en het informeren van de patiënt.

De ervaringen van de sprekers tijdens de districtsbijeenkomsten en de reacties uit de zaal laten zien dat er in het veld hard wordt gewerkt om dit te realiseren. Ook door andere zorgverleners wordt een slag gemaakt. De reacties van huisartsen, nefrologen en klinisch chemici waarmee wordt samengewerkt zijn vaak positief. Soms is hiervoor wel enige overtuigingskracht nodig. Een enkele keer is de reactie: "We dachten al dat jullie zouden gaan bellen, wanneer gaan we om de tafel?"

2011pw50p25Het belang van goede medicatiebewaking bij een verminderde nierfunctie is evident. Goede samenwerking en delen van gegevens is een voorwaarde.

Toolkit verminderde nierfunctie

Op KNMP.nl is een dossier ingericht over medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden. Samen met praktijkapothekers heeft de KNMP ook een toolkit ontwikkeld. Deze is te vinden op de KNMP Kennisbank onder Beleid en Organisatie – FPZ-handboeken. Met behulp hiervan kunnen apothekers komen tot structurele medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden.

Deze toolkit bevat handvatten voor het opzetten van de farmaceutische zorg voor patiënten met verminderde nierfunctie. Ook is informatie over privacy en zijn voorbeelddocumenten opgenomen.

In de toolkit is ook te zien hoe de patiëntenposter ‘Nierfunctie gemeten, laat het ons weten’ er uit ziet. De poster is aan te vragen vianierfunctie@knmp.nl.

In de pijplijn zitten nog een KNMP publieksfolder over geneesmiddelen en nierfunctie, een websitetekst en een presentatie voor in de wachtruimte van de apotheek. Deze zullen begin 2012 gereed zijn. Tevens is er een landkaart in de maak waarop vermeld staat welke apotheken met het onderwerp bezig zijn.

Zo kunnen collega’s makkelijk contact met elkaar opnemen.

Om te zorgen dat het apotheekteam over de benodigde kennis beschikt is er een KNMP KennisTest over Nierfunctie en een SBA Practinetcursus over Nieren en geneesmiddelen. In aanvulling op de scholingen die PAO Farmacie al heeft gerelateerd aan het onderwerp worden de mogelijkheden onderzocht om een cursus specifiek over medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden te ontwikkelen.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het projectteam Medicatiebewaking op basis van nierfunctiewaarden via nierfunctie@knmp.nl.

Document acties

Back to top