Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Elk ziekenhuis waakt over resistentie’

4 oktober 14.00 uur

PW Magazine 39, jaar 2011 - 30-09-2011 | door KNMP
Antibioticagebruik bij neonaten staat de laatste jaren meer in de aandacht door de toegenomen resistentie. Ziekenhuisapotheker Yves Liem (Apotheek UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht) zal op het congres nader ingaan op onder andere de gevaren van resistentie bij neonaten.

Antibiotica worden bij deze groep namelijk het meest voorgeschreven. Ook staat hij stil bij de recente aandacht voor ESBL en de eventuele risico’s voor neonaten. “In Frankrijk zijn neonaten gevonden met door ESBL-producerende bacteriën veroorzaakte infecties, maar in Nederland zijn gelukkig nog geen infecties bekend. Wel zien we neonaten die drager zijn.”

Liem verrichtte onderzoek naar antibioticagebruik in acht academische en twee algemene ziekenhuizen in Nederland, met allemaal een neonatale intensive care unit (NICU). “Uit ons onderzoek blijkt een grote diversiteit in zowel soorten als volume van voorschrijven van antibiotica tussen de NICU’s. Dat terwijl ziekenhuizen er rekening mee moeten houden dat zij uitsluitend antibiotica voorschrijven die geen aanleiding geven tot resistentie. Daarbij moeten zij alert zijn op de lokale omstandigheden, want in elk ziekenhuis kunnen andere micro-organismen dominant zijn.”

Volgens Liem hebben niet alle NICU’s voldoende aandacht voor infectieziekten. Hij pleit ervoor dat elke NICU beschikt over een team dat waakt over verstandig antibioticagebruik en de risico’s voor resistentie. Ziekenhuisapothekers kunnen daarbij volgens hem een belangrijke rol spelen.

Document acties

Back to top