Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2024 PW27en28

PW27en28 - 03-07-2024 | door Suzan Gipmans, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Een postmenopauzale vrouw krijgt estradiol-pleisters en dydrogesteron-tabletten voor ernstige overgangsklachten. In welk geval zou u gebruik van deze hormoonsuppletie ontraden?

  1. bij diabetes mellitus
  2. bij een voorgeschiedenis van myocardinfarct
  3. bij endometriose
  4. bij psoriasis

Toelichting

Het juiste antwoord is: bij een voorgeschiedenis van myocardinfarct

Hormoonsuppletie kan leiden tot een kleine toename van het risico op coronaire hartziekten. Bij een voorgeschiedenis van ischemische hartziekten, zoals een doorgemaakt myocardinfarct, wordt gebruik van hormoonsuppletie daarom ontraden. Weeg bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren, zoals diabetes mellitus, het individueel risico af tegen de voordelen van hormoonsuppletie.

Zowel endometriose als psoriasis zijn geen redenen om behandeling met hormoonsuppletie te ontraden.

 

Bronnen:

• KNMP Kennisbank. MFB Ischemische hartziekten: hormoonsuppletie (8302-1)

• NHG-standaard De overgang (juni 2022)

Document acties

Back to top