Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW48

PW48 - 01-12-2021 | door M.M.E. Diesveld, afdeling Medicatiebewaking, Stichting Healthbase, Houten

Een patiënt met een overgevoeligheid voor sulfonamiden komt bij u terug met een bijsluiter van celecoxib. De patiënt vraagt of celecoxib wel door hem gebruikt mag worden, aangezien de bijsluiter dit afraadt. Kan de patiënt met een sulfonamidenovergevoeligheid celecoxib gebruiken?

  1. Ja. Er is naar verwachting wel sprake van een overgevoeligheidsreactie, maar die is niet ernstig genoeg om gebruik van celecoxib af te raden.
  2. Ja. Hoewel celecoxib een sulfonamide is, wijkt de chemische structuur af van andere sulfonamides. Er is dus geen sprake van kruisovergevoeligheid.
  3. Nee, celecoxib is een sulfonamide en gebruik zal daarom leiden tot een allergische reactie.
  4. Nee, celecoxib is geen sulfonamide, maar er bestaat kruisovergevoeligheid tussen sulfonamiden en celecoxib.

Toelichting

Het juiste antwoord is: ja. Hoewel celecoxib een sulfonamide is, wijkt de chemische structuur af van andere sulfonamides. Er is dus geen sprake van kruisovergevoeligheid.

Celecoxib is een sulfonamide, maar heeft geen stikstofbevattende 5- of 6-ring als N1-substituent aan de stikstof van de sulfonamidegroep. Deze N1-substituent, die sulfonamide-antibiotica wel hebben, is samen met een arylaminegroep verantwoordelijk voor het oproepen van een overgevoeligheidsreactie. Deze wordt dus niet veroorzaakt door alleen de aanwezigheid van een sulfonamidegroep, maar is ook afhankelijk van hoe deze sulfonamidegroep is opgebouwd.

Ondanks dat deze overgevoeligheid in de officiële productinformatie wordt genoemd op theoretische overwegingen, bestaat er onvoldoende bewijs voor kruisovergevoeligheid tussen deze sulfonamide-antibiotica en andere niet-antibacteriële sulfonamiden, zoals celecoxib.

Bron: Overgevoeligheid Sulfonamiden, arylamines. Commentaren Medicatiebewaking. Stichting Health Base: www.commentarenmedicatiebewaking.nl, geraadpleegd 17 september 2020.

Document acties

Back to top