Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW43

PW43 - 27-10-2021 | door L. Bogaard, afdeling Medicatiebewaking, Stichting Healthbase, Houten

Welke van de onderstaande bewering(en) over rode gistrijst is/zijn onjuist?

1.  Rode gistrijst is een ‘natuurlijk’ statine en hoeft niet te worden bewaakt op interacties en contra-indicaties.

2.  Rode gistrijst geeft minder bijwerkingen dan de overige statines.

3.  Voedingssupplementen met rode gistrijst bevatten altijd 10 mg monacoline K (lovastatine) en zijn daarom geen geneesmiddel.

  1. Beweringen 1 en 2 zijn onjuist.
  2. Beweringen 1 en 3 zijn onjuist.
  3. Beweringen 1, 2 en 3 zijn onjuist.
  4. Beweringen 2 en 3 zijn onjuist.

Toelichting

Het juiste antwoord is: beweringen 1, 2 en 3 zijn onjuist.

Bewering 1, 2 en 3 zijn onjuist. Rode gistrijst (RGR) is in Nederland verkrijgbaar als voedingssupplement waarvan wordt geclaimd dat het gebruik hiervan bijdraagt aan het behoud van normale cholesterolwaarden. Het voedingssupplement RGR bevat monacoline K, dat chemisch identiek is aan lovastatine, een statine die in Nederland niet is geregistreerd  [1]. Bij de meeste RGR-preparaten is het daggebruik 10 mg lovastatine, wat overeenkomt met 5 mg simvastatine [2].

Hoewel kan worden gedacht dat een lage dosering ook een laag interactiepotentiaal heeft, blijkt uit ongepubliceerde data dat RGR mogelijk een factor 2,2 sterker werkt dan verwacht mag worden op basis van de hoeveelheid lovastatine [3]. Dit impliceert dat RGR mogelijk ook andere stoffen bevat met HMG-CoA-reductase-activiteit. Het lijkt erop dat RGR net zo (on)veilig is als de overige statines. [4].

RGR is in Nederland niet geclassificeerd als geneesmiddel .[5]. De gezondheidsclaim van RGR is goedgekeurd voor voedingssupplementen met een dosering van 10 mg monacoline K per dag, maar dit is geen maximale dosisgrens met betrekking tot de veiligheid dan wel geneesmiddelstatus. Uit een analyse die het Lareb heeft laten uitvoeren bleek dat de hoeveelheid monacoline K in verschillende RGR-preparaten sterk varieert. [4].

Literatuur

  1. Gordon RY, Cooperman T, Obermeyer W, Becker DJ. Marked variability of monacolin levels in commercial red yeast rice products: buyer beware! Arch Intern Med 2010; 170: 1722-1727
  2. Neuvonen PJ, Backman JT, Niemi M. Pharmacokinetic comparison of the potential over-the-counter statins simvastatin, lovastatin, fluvastatin and pravastatin. Clin Pharmacokinet 2008; 47: 463- 474.
  3. Venhuis BJ, van Hunsel F, van de Koppel S, Keizers PHJ, Jeurissen SMF, De Kaste D. Pharmacologically effective red yeast rice preparations marketed as dietary supplements illustrated by a case report. Drug Test. Analysis 2016; 8: 315-318
  4. Bijwerkingen centrum lareb. Rode gist rijst: dezelfde bijwerkingen als statines. 10-09-2019. Te raadplegen via: https://www.lareb.nl/news/rode-gist-rijst-dezelfde-bijwerkingen-als-statines-1. Geraadpleegd op 12-06-2020.
  5. L. Bogaard. Voedingssupplementen met rode gist rijst. Ge-Bu Nr 12, 2017 (51), pagina 36.

Document acties

Back to top