Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW4

PW4 - 27-01-2021 | door Astrid Annaciri, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

In een apotheek kan het voorkomen dat een cliënt een grondstof wil kopen. Voor het afleveren van grondstoffen geldt echter een aantal wettelijke bepalingen. In welke van de volgende situaties moet u naar een vergunning vragen?

  1. Een MS-patiënt komt medicinale cannabis afhalen.
  2. Een aquariumhouder wil een liter zoutzuur 38% kopen.
  3. Een medewerker van een kapsalon wil een fles waterstofperoxide 30% kopen.
  4. Een scheikundeleraar wil voor de practicumles 100 gram paracetamol kopen.

Toelichting

Het juiste antwoord is: een medewerker van een kapsalon wil een fles waterstofperoxide 30% kopen.

Veel grondstoffen kunnen in ondeskundige handen gevaar opleveren. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de apotheker om te beoordelen of een grondstof veilig aan een cliënt kan worden afgeleverd. Bovendien geldt voor bepaalde grondstoffen een aantal wettelijke bepalingen.

Sommige chemicaliën kunnen gebruikt worden voor de productie van explosieven. De website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft een lijst van stoffen die niet boven een bepaalde concentratie mogen worden verkocht. Alleen particulieren die in het bezit zijn van een vergunning mogen deze stoffen kopen. Waterstofperoxide staat op deze lijst met een grenswaarde van 12%. Waterstofperoxide 30% mag daarom alleen afgeleverd worden aan vergunninghouders (a).

Bij een verzoek om een fles sterk zoutzuur (b) gaat het om chemicaliën. Wanneer de risico’s aanvaardbaar lijken kan dit worden afgeleverd. Wel moet de wettelijk verplichte veiligheidsinformatie aanwezig zijn en moet de afgeleverde grondstof van goede kwaliteit zijn, bijvoorbeeld Acidum hydrochloricum concentratum Ph. Eur. Laat de aanvrager zich bij dit soort chemicaliën legitimeren en voor ontvangst tekenen.

Grondstoffen als paracetamol (c) kunnen in bulkverpakking onder de noemer ‘chemicaliën’ worden afgeleverd. De apotheker moet dan echter wel de risico’s afwegen van wat er in ondeskundige handen met een pot paracetamol zou kunnen gebeuren. De grondstof moet van farmaceutische kwaliteit zijn en ook hier moet de aanvrager zich legitimeren en tekenen voor ontvangst.

Cannabis (d) is een kruid, waarvoor in tegenstelling tot andere kruiden de opiumwet geldt. Cannabis flos mag daarom alleen op recept worden verstrekt, maar een vergunning is niet nodig. Het Bureau voor Medicinale Cannabis – de enige legale bron van deze grondstof –  levert een vast omschreven kwaliteit, waarmee een deugdelijke grondstof kan worden afgeleverd.

Voor meer eisen en achtergrondinformatie zie de LNA-procedure Leveren van farmaceutische grondstoffen en chemicaliën aan cliënten, de KNMP-site http://www.knmp.nl/praktijkvoering/regelgeving/regelgeving-precursoren  en de site van NCTV https://www.nctv.nl/onderwerpen_a_z/precursoren_voor_explosieven/index.aspx

Document acties

Back to top