Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW28en29

PW28en29 - 14-07-2021 | door Inge Holsappel, Geneesmiddel Informatiecentrum (GIC) en Kinderformularium

Welke van onderstaande beweringen over het gebruik van een
PCA-pomp is NIET juist?

  1. Overdosering wordt onder andere voorkomen door het instellen van een zogenaamd lockout interval.
  2. PCA staat voor Patient Controlled Analgesia; vrij vertaald: door de patiënt gecontroleerde pijnbestrijding.
  3. Toediening via een PCA-pomp betreft altijd de intraveneuze route.
  4. Toediening via een PCA-pomp kan ook worden toegepast bij jonge kinderen.

Toelichting

Het juiste antwoord is: toediening via een PCA-pomp betreft altijd de intraveneuze route.

Bij PCA (Patient Controlled Analgesia) heeft de patiënt zelf controle over de toediening van zijn/haar pijnstillende medicatie. Hoewel intraveneuze toediening de meest gebruikelijke is, is bijvoorbeeld ook subcutane toediening via een PCA-pomp mogelijk. Ook bij kinderen kan een PCA-pomp worden toegepast. Bij jonge kinderen wordt ook nog wel eens zogenoemde Nurse/Parent Controlled Analgesia toegepast waarbij de verpleegkundige of ouder van het kind de PCA-pomp bedient.

Overdosering kan inderdaad worden voorkomen door een lockout interval in te stellen. Een lockout interval van tien minuten betekent bijvoorbeeld dat na een toegediende dosis gedurende tien minuten niet nog een dosis kan worden toegediend.

Document acties

Back to top