Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2021 PW24

PW24 - 16-06-2021 | door Inge Holsappel, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP en Kinderformularium

Welke van onderstaande beweringen over de farmacokinetiek is juist?

  1. Eliminatie kan naast de nieren en de lever ook via de longen gebeuren.
  2. Farmacokinetiek beschrijft wat het geneesmiddel met het lichaam doet; het werkingsmechanisme.
  3. Hoe lipofieler het geneesmiddel, hoe kleiner het verdelingsvolume.
  4. Metabolisme van een geneesmiddel is voor ieder persoon gelijk.

Toelichting

Het juiste antwoord is: eliminatie kan naast de nieren en de lever ook via de longen gebeuren.

Farmacokinetiek beschrijft wat het lichaam met een geneesmiddel doet en bestaat uit absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie (ook wel bekend als ADME). 

Na opname van een geneesmiddel zal het zich verdelen over het lichaam. Het verdelingsvolume geeft hierbij aan in welke mate een geneesmiddel zich buiten de bloedbaan bevindt. Voor lipofielere geneesmiddelen is dit verdelingsvolume groter dan voor hydrofiele geneesmiddelen. 

Metabolisme beschrijft in welke metabolieten een geneesmiddel wordt omgezet en kan verschillen van persoon tot persoon. Farmacogenetische verschillen zijn hiervan een goed voorbeeld. 

De belangrijkste wegen waarlangs het lichaam een stof kan uitscheiden zijn via de nieren en de lever, maar ook eliminatie via de longen is soms mogelijk.

Document acties

Back to top